Tahliye İhtarnamesine Cevap, İhtarnameye Cevap Örneği Süresi

Av.Naciozkan

Tahliye İhtarnamesine Cevap; Kira sözleşmesi, kiracı ile kiralayan arasında yapılan ve kiracının kiralanan taşınmazı belirli bir süre ve ücret karşılığında kullanmayı taahhüt ettiği bir sözleşmedir. Bu sözleşmenin tarafları arasında uyuşmazlık çıkması halinde, tahliye davası açılabilir. Tahliye davalarında, kiracının tahliyesi talep edilir.

Kiracının tahliyesi için, kiralayan tarafından kiracıya ihtarname gönderilmesi gerekir. İhtarname, kiracının tahliyesini talep eden bir belgedir. İhtarname, noter aracılığıyla gönderilir.

Kiracı, ihtarname tebliğinden itibaren 7 gün içinde, ihtarnameye cevap vermelidir. Cevap dilekçesi, ihtarnamede belirtilen talepleri kabul veya reddeder nitelikte olmalıdır.

Bu makalede, tahliye ihtarnamesine cevap dilekçesi nasıl hazırlanır, bu konudaki hukuki düzenlemeler nelerdir ve cevap dilekçesinde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir gibi konulara değinilecektir.

Tahliye İhtarnamesine Cevap
Tahliye İhtarnamesine Cevap, İhtarnameye Cevap Örneği Süresi 2

Tahliye İhtarnamesine Cevap İhtarnamesi


İHTARA CEVAP VEREN: 

ADRES____ _                __:  

MUHATTAP__              __: 

VEKİLİ                               : 

ADRES                               : 

KONU ____          _       __: Tarafımıza gönderilen Ankara 10. Noterliği’nin 20.02.2023 tarihli 02373 Yevmiye No’lu İhtarnameye Cevaplarımızın Sunulmasından İbarettir.
AÇIKLAMALAR             :
Sayın Muhatap Ankara 10. Noterliği’nin 20.02.2023 tarihli 02373 Yevmiye No’lu ihtarnameniz tarafımıza ulaşmış olup işbu ihtarnameye cevaplarımızı bildiririz. Şöyle ki


1- Her ne kadar tarafınızca gönderilen 20.02.2023 tarihli ihtarnamede taşınmaza ihtiyacınız olduğunuzu belirtmişseniz de bu ihtiyaç sebeplerini belirtmemeniz ve ihtiyaca ilişkin dayanak göstermemeniz ihtiyacınızın zorunlu ve samimi olmadığını göstermektedir. TBK’nın 351’inci maddesi kapsamında yer alan tahliye sebeplerinin gerçek, samimi ve zorunlu olması gerekmektedir. Müvekkiliniz Hollanda’da yaşamakta olup yurt dışı dönüş sebepli gereksinimlerde en azından yurda dönüş hazırlıklarının yapılmaya başlandığının kanıtlanması gerektiği yada oturacak olan yakınının zorunluluk halini ispatlaması gerektiği Yargıtay kararları ile sabittir. Tarafımızı söz konusu kiralanandan tahliye sebebi bulunmamakta olup tarafımıza tebliğ edilen ihtarname hukuki mesnetten yoksun ve kötü niyetlidir.

2-Her ne kadar müvekkilinizin depremden dolayı bakmakla yükümlü olduğu şahısların kullanma zorunluluğu gereği taşınacağını beyan etseniz de söz konusu ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olduğunun tarafınızca kanıtlanması gerekmektedir. Zira henüz doğmamış veya gerçekleşmesi uzun bir süreye bağlı olan, ileriye dönük henüz gerçekleşmemiş ihtiyacın tahliye sebebi olarak kabul edilemeyeceği Yargıtay kararları ile sabittir. Müvekkilinizin Ankara’ya yerleştiğine veya yerleşeceğine dair somut hiçbir delil veya bakmakla yükümlü kişinin depremden dolayı taşınmazında olan bir ağır hasar yada başka bir durumu gösterir bilgi ve belge tarafımıza sunulmamıştır. Kaldı ki müvekkiliniz Türkiye’de başka taşınmazlarının olduğu bilgisi tarafımızca haricen öğrenilmiştir.

3-Tüm bu açıklanan nedenlerle                                                                                                adresindeki tahliye sebepleri bulunmayan kiracılık ilişkisine bağlı olarak tarafımızın tahliyeye zorlanması sebebiyle tarafınızca hukuka aykırı bir davranışta bulunulması halinde hakkınızda huzur ve sükunu bozmaktan suç duyurusunda bulunacağımızı, maddi ve manevi tazminat davası ikame edeceğimizi ihtar ederiz.

                                                                                                               İhtara Cevap Veren
                                                                                                             

SAYIN NOTER ;
Üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, tebliğ şerhini taşıyan bir nüshasının tarafıma verilmesini diğer nüshasının tarafınızca saklanmasını saygı ile talep ederim.28/02/2023

Yorum yapın

Hemen Ara