Kiracıya İhtar Çekme Nasıl Yapılır?

Av.Naciozkan

Kiracıya İhtar Çekme Nasıl Yapılır?; Eğer bir mülk sahibiyseniz ve kiracınızı çıkartmak istiyorsanız önce yasal yollardan bir ihtarname çekerek sözleşmeyi feshettiğinizi ve taşınmazı boşaltması gerektiğini bildirmelisiniz. Bu durumlarda kiracıya noter aracılığıyla ihtarname çekmek zorundasınız.

Noterlik makamı yazdığınız ihtarnameyi posta aracılığıyla kiracınıza ulaştıracaktır. Tabi ki bazı durumlarda kanun koyucu sözlü bir bildirimi de yeterli görmüştür. Fakat daha sonraki işlemlerin ve dava sürecinin önemini vurgulayacak olursak daha sonraki işlemlerin zayi olmaması adına bu işlemlerin bir noter tarafından yapılması daha yerinde bir karar olacaktır. 

Kiracıya noter aracılığıyla yapılan bildirimlerde ispat yükü ev sahibine ait olup bu konuda hak kaybı yaşanmaması adına tüm işlemler resmi kanallardan yapılması gerekir.

Kiracıya İhtar Çekme Nasıl Yapılır

Kiracıya çekilecek ilk ihtarname büyük önem arz etmektedir. Çünkü çekmiş olduğunuz bu ihtarname ışığında eğer evden çıkmazsa izleyeceğini yol şekillenecektir. Kiracıya ihtar çekmeden önce hangi hususlarda anlaşamadığınızı ve hangi gerekçelere dayanarak tahliye etmek istediğinizi belirlemelisiniz.

Öncelikli olarak bu gerekçeler belirlendikten sonra kiracıya ihtarname çekme işlemlerine başlanılmalıdır. Bu gerekçeleri belirledikten sonra ihtarname içeriği hazırlanmalıdır. Tahliye davaları aşamasında bir hak kaybına uğramamak için ve beklenen sonuçların dışında bir durumla karşılaşmamak için ihtarname aşaması önemlidir. Kiracıya karşı çekilen ihtarnamelerde ispat açısından noter kanalıyla çekilmesi gerekmektedir. Noter ihtarnameyi muhataba yani kiracının kendisine tebliğ ettirmesi gerekecektir.

Mesela kira borcunu yerine getirmeyen kiracıyı tahliye etmek için iki haklı ihtar zorunluluğu bulunmaktadır. Bu ihtarlara rağmen bir ödeme yapılmazsa ve cevap verilmezse tahliye davası açma hakkını elde edecektir. Kiracıyı çıkarmak için yapılan bu işlemlerin noter aracılığıyla yapılması ve uzman bir avukatla çalışılması davanın sonucu açısından büyük önem taşımaktadır.

Tahliye davalarında gerek süreç gerekse konu itibariyle sürelerin büyük önem taşıdığı aşikardır. Bu sebeple kiracıya noter kanalıyla değil de başka yollarla yaptığınız bildirim veya ihtarnamenin hangi tarihte , hangi yasal yollarla gönderildiği, kiracının bunu ne zaman tebliğ aldığı ve hangi tarihte tahliye davası açılabileceği büyük bir muamma olarak karşımıza çıkmaktadır. Hal böyle iken haklı olduğumuz bir tahliye sürecini kaybederek haksız duruma düşebileceğinizi ve karşı vekalet ücreti ile karşı karşıya kalabileceğiniz unutmayın.

İlginizi Çekebilir; Adana Gayrimenkul Avukatı

Kiracıya İhtarname Kaç Ay Önce Çekilir

Bu sorunun cevabı somut olaylara göre değişiklik göstermektedir. 

Kiralananı Sonradan Edinen Yeni Malik İçin İhtarname Süresi:

TBK MADDE 351- Kiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir.

Kiralananı sonradan edinen kişi, dilerse gereksinim sebebiyle sözleşmeyi sona erdirme hakkını, sözleşme süresinin bitiminden başlayarak bir ay içinde açacağı dava yoluyla da kullanabilir.  

Kiralanan bir taşınmazı sözleşme süresi içerisinde yeni satın alan yani malik olan kişi, taşınmazın mülkiyetini kazandığı tarihten itibaren bir ay içerisinde taşınmazın yeni malikinin kendisi olduğunu taşınmazın ihtiyaç sebebiyle tahliye edileceğini kiracıya yazılı olarak bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır.

Evi yeni satın alan kişi bu bildirimden sonra altı ay bekleyerek dava açma hakkı kazanmaktadır. Fakat yeni malik dilerse eski sözleşme hükümlerine dayanarak kira süresi bittikten bir ay içerisinde açma hakkına da sahiptir.

Belirsiz Süreli Kira Sözleşmelerinde İhtarname Süresi:

Eğer kira sözleşmesi belirsiz süreli olarak düzenlenmiş ise , kiracıya sözleşme sona ereceği tarihten üç ay önce yazılı bildirim yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu ihtar şartına uyulduğu takdirde altı aylık dönem bitimi tarihini izleyen bir ay içinde tahliye davası açılabilir.

Kiracıya Noterden İhtarname Çektikten Sonra Ne Yapılmalı?

TBK MADDE 350- Kiraya veren, kira sözleşmesini; 1. Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa,  2. Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise, belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.

Bu aşamada kiranın ödenmediği koşullar sebebiyle ihtar çekilmiş ise 30 gün sonunda hala kirayı ödememesi durumunda tahliye işlemlerine başlanılabilir. 

Bunun dışında kiraya veren ev sahibinin ihtarnamelerde hangi gerekçelere dayanarak tahliye talep etmiş ise bundan sonra o içeriğe göre ilerlemek daha uygun olacaktır. 

Kira uyuşmazlıklarına dair anlaşmazlıklarda arabuluculuk sürecinin zorunlu olduğu, arabuluculuk kanun yoluna başvuru yapmadan önce dava açıldığı takdirde açılan davanın reddedileceğini bu sebeple uzman bir tahliye avukat ile çalışılmasının daha doğru olacağını unutmamak gerekir. Tarafların uzman bir avukattan yardım almadan yapacağı her türlü iş ve işlemlerin sonunda ciddi hak kayıpları yaşanabilmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Kiracıya kaç gün önce ihtar çekilir?

Kiracıya ihtar çekme süresi genellikle 15 gündür. Ancak, ülkeler ve yerel yasal düzenlemelerde farklılıklar olabilir. İlgili yasalara göre süreyi kontrol etmek önemlidir.

Kiracıya ihtar çekmek için ne gerekli?

Kiracıya ihtar çekmek için genellikle yazılı bir bildiri hazırlanmalıdır. Bu bildiride, kiracının ihlal ettiği konular belirtilmeli ve düzeltilmesi için belirli bir süre tanınmalıdır.

Yorum yapın

Hemen Ara