Adana Vergi Avukatı

Adana Vergi Avukatı olarak sizlere Vergi hukuku konusunda hizmet veriyoruz. Vergi hukuku, genellikle karmaşık ve hassas bir durum olması nedeniyle, bu alanda uzman bir avukatın desteği büyük önem taşır. Bu noktada, sizlere deneyimli ve bilgili bir Vergi avukatı olarak yardımcı olabiliriz.

Adana Vergi Avukatı olarak, size en iyi hizmeti sunmak için buradayız. Vergi Hukuku Davaları konusunda herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, lütfen bize ulaşınız.

Adana Vergi Avukatı Naci Özkan - Ozkanogluhukuk.com
Adana Vergi Avukatı Naci Özkan – Ozkanogluhukuk.com

Adana Vergi Avukatı İletişim Bilgileri

Adana Vergi Avukatı :Avukat Naci Özkan
Telefon :+90538 914 3131
Adres :Reşatbey mah. Adalet cd. Kocabaş Plaza Kat:6 D:20 Seyhan/ADANA
Mail : info@ozkanogluhukuk.com

Vergi Hukuku Avukatı Adana

Av.Naci Özkan vergi hukuku avukatı olarak Adana’da hizmet vermektedir. Vergilerin artık bir kamu geliri olarak görülmesinin ardından vergilerin hem tanımlanması he de toplanması çok daha kompleks bir yapıya kavuşmuştur. Özellikle içinde yaşadığı değişimler ve gelişmeler sonrasında hukukun en dinamik yapıya sahip olan noktası vergiler oluyor. Bu nedenle çok fazla karışıklık yaşanmakta ve hem vergiler üzerinde yükümlü olan hemen hemen herkesin hem de bu konularda uzmanlaşmaya çalışan avukatların sürekli olarak yeni bilgilerle yüklenmesi ve kendilerini geliştirmesi gerekmektedir.

Vergi hukuku olarak adlandırılan hukuk dalında da vergiler üzerinde yapılan değişimlere bağlı olarak yeni kanunların ya da kararların nasıl uygulanacağı konusunda bazı belirlemeler yapılabiliyor. Özellikle vergi idareleri ile uyuşmazlık içine giren kişilerin bu tür sorunları ortadan kaldırabilmek için mutlaka bir avukattan yardım alarak sorunların çözülmesini talep etmeleri gerekmektedir. Çok fazla teknik detay barındırdığı için vergi hukukunda desteği alınan avukatlar mali müşavirlerle iletişimi içinde kalarak sorunların en kısa sürede çözülmesini sağlamaktadırlar.

Vergi hukuku alanında; Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada “uzlaşma” yoluyla çözümü, Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada “cezalarda indirim” yoluyla çözümü, Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada “düzeltme” yoluyla çözümü, Vergi uyuşmalıklarının yargı aşamasında dava yoluyla çözümü, Vergi suç ve cezaları, Özelge başvuruları,Vergi İnceleme Raporları ve vergi/ceza ihbarnameleri hakkında hukuki danışmanlık, Vergi Dairelerince tesis edilen idari işlemler ve para cezaları konularında diğer vergi hukuku uyuşmazlıklarında Av.Buğra Palabıyık avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

 Özkan Hukuk Bürosu vergi suçları avukatı , boşanma avukatı , miras avukatı , iş davası avukatı gibi hukuk dallarında  ekip olarak sizlere hizmet vermeye hazırız. Özkan Hukuk Bürosu iletişim adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Vergi Davası Nasıl Açılır?

Vergi davası açmak isteyen kişilerden bu gibi cümleleri duyarız: Vergi davalarından anlayan tecrübeli bir vergi avukatı arıyorum, açacağım dava için mali hukuk danışmanı lazım, mali ya da gümrük müşavirimin desteği ile kendim dava açsam başarılı olur muyum, vergi dava dilekçesinde neler yazılması gerektiğini hangi kaynaklardan bulabilirim vs… Bu arayışın kökeninde yatan sebep; vergiler, vergi usul ve gümrük hukuku mevzuat ve uygulamasının kendi alanına münhasır; vergi sorumlusu, tahakkuk, basit usul, safi kazanç, bilanço, vergi ziyaı, tevkifat, gümrük kıymeti, royalti, serbest bölge, dahilde işleme rejimi, gümrüklenmiş değer gibi soyut görünen kavram ve kalıpları ihtiva etmesinden kaynaklanmaktadır. Bu gibi kavram ve kalıplar doğru bağlamında yerli yerine oturtulmadığı zaman vergi ihtilafına nüfuz etmek ve hukuka aykırılıkları ortaya koymak zor olacaktır.

Örneğin bir ticaret şirketinin kazancının bilanço esası ile tespit edilmesinin ne anlama geldiğini, gelir tablosunun nasıl çıkarılacağını, safi kurum kazancına hangi indirimler uygulanmak suretiyle ulaşılacağını bilmeyen kişi iyi bir hukukçu dahi olsa, resen yapılan tarhiyatta kurumlar vergisi matrahının tespitindeki hataları ortaya koyması ve vergi davasını şeklen/usulen takip edebilse de, uyuşmazlığın esasını/özünü idare etmesi, dolayısıyla davacı açısından beklenen faydanın sağlanması zor olacaktır. Yine gümrük uyuşmazlıklarında örneğin CIF kavramı ile gümrük vergisi matrahını oluşturan diğer unsurlara yabancı olan, menşe bilgisinin önemini kavrayamayan, gümrük yükümlülüğünün oluşma şartları açısından tahkik yapamayan özetle gümrük mevzuatına uzak bir kişinin gümrük uyuşmazlıklarını davacı lehine yönetebilmesi beklenemez. Bu minvalde, vergi davalarında istenilen sonuçları elde etmek için davayı takip edecek kişinin hangi konularda bilgi birikimi veya uzmanlığı bulunması gerektiğine kısaca değinelim.

Vergi Davalarında Nasıl Başarılı Olunur?

Vergi davalarının başarılı takip edilmesi için, davasını bizzat takip edecek mükellefin ya da yükümlünün veya vekalet ile takip edilecek ise avukatın, temel muhasebe uygulamaları ile gümrük uyuşmazlıklarında dış ticaret işlemlerinin yanı sıra, bu uygulama ve işlemlerin vergi ve gümrük hukuku ile etkileşimleri ve nedenselliği hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olması ve idari yargılama kültür birikimi ile yerinde ve zamanında kullanabilmesi gerekmektedir. Başka açıdan; temel muhasebe, vergiler ve vergi usul hukuku, gümrük hukuku, dış ticaret hukuku, anayasa hukuku, idare hukuku, idari yargılama hukuku, hukuk muhakemesi hukuku, amme alacaklarının tahsili hukuku alanlarının vergi davalarının omurgasını oluşturduğu söylenebilir.

Bunun yanında davayı takip edecek kişinin, bu alanlardaki kuramsal bilgisi yanında; güncel uygulama mavzuatını ve yargı içtihatlarını takip etmesi, mali ve hukuki değerlendirmelerinin isabetli olması için vergilendirme pratiği ve literatürüne hakim olması ve ifade kabiliyetinin gelişmiş olması yargılama neticesinde olumlu neticeler almasını kolaylaştıracaktır.

Salt genel hukuk bilgisi ışığında, internetten derlenmiş kulaktan dolma bilgilerle soyut ve çözüme katkı sunmayan dilekçelerin kaleme alınması ya da sırf muhasebe ya da gümrük bilgisi ile dava yoluna başvurulması hukuki korumayı optimum düzeyde sağlayamayacaktır. Yine, vergi yargılama hukukunda resen araştırma ilkesi olduğu gerekçesiyle, muhakemede maddi ve hukuki delillerin toplanmasını yargıca devretmek, davada istenen sonuca ulaşmayı güçleştirecektir.

Bu nedenle, vergi ya da gümrük idaresince salınan vergilere veya kesilen cezalara muhatap olan yükümlülerin ya da mali iderenin herhangi bir idari işleminden menfaati ihlal edilenlerin en başta yapması gereken iş; davayı bizzat takip edip edemeyeceği değerlendirmesinden sonra, eğer kendisi takip etmeyecekse, ihtilafı, vergileme ve vergi yargılama kültürüne sahip ehil bir avukata havale etmek olmalıdır. Çünkü vergi yargılamasında umulan hukuki ve mali yararın elde edilmesinin yolu; vergi mahkemelerince verilen iptal kararlarının gerekçesi idari işlemlerin yalnız hukuka aykırılıklarına dayandığından, yukarıda bahsedilen alanlarda ihtisas sahibi olan hukukçularla çalışmaktan geçmektedir.

Özkan Hukuk Bürosu ceza avukatı , boşanma avukatı , miras avukatı , iş davası avukatı ve vergi hukuku avukatı gibi hukuk dallarında  ekip olarak sizlere hizmet vermeye hazırız. Özkan Hukuk Bürosu iletişim adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

İletişim Formu

Aşağıdaki formu kullanarak bize ulaşabilirsiniz. Kısa bir süre içerisinde ilgili departmanımız sizi yanıtlayacaktır.

Captcha Resmi

Bu spam önlememize yardımcı olur, teşekkürler.

Hemen Ara