İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

                                       ADANA

 

 

 

İTİRAZ EDEN      : 

İTİRAZ EDİLEN : ADANA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ

ADRES                  : Kayalıbağ Mah. Ordu Cad. No:1 Seyhan/ADANA

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TANZİM TARİHİ:21.07.2022

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TEBELLÜĞ TARİHİ: 25.07.2022

İTİRAZ KONUSU :  Adana çalışma ve iş kurumu müdürlüğü E-53421419-660-00011954846 Sayılı idari para cezasının iptali hakkında.

AÇIKLAMALALAR :

 

                Müdürlüğünüzde  sicil sayılı dosyada işlem gören                            . işyerimle ilgili olarak, 4857 sayılı Sosyal İŞ Kanununun 107/a maddesine istinaden hakkımızda 37.928,00 TL idari para cezası uyguladığınızı ilgide tarih ve sayısı kayıtlı yazınızdan öğrenmiş bulunmaktayız.

Her ne kadar idari para cezasında belirtilen müfettiş tarafından düzenlenen para cezasında 2019,2020 ve 2021 yıllarına ait elektrik tüketimlerinin ve satış faturalarının haklı bir neden olmadan ibraz edilmediği gerekçe gösterilerek tarafıma bu ceza kesilmiş olsa da müfettiş işyerimize geldiğinde istenen bilgi ve belgeler tarafına verilmiştir. Akabinde çıkarılması ve bulunması zaman alacak evraklar için ise müfettiş ile yapılan görüşmede bize bir mail adresi vermiş ve eksik evrakların ise bu mail adresine gönderilerek söz konusu evraklarında ibraz etmiş sayılacağı konusunda mutabakata varılarak iş yerimizden ayrılmışlardır.

 

Müfettişin istediği evrakları muhasebe ve vergi dairesiyle görüşerek temin ettikten sonra bu evrakların TAMAMI  TARANARAK MÜFETTİŞİN BİZE VERDİĞİ MAİL ADRESİNE GÖNDERİLMİŞTİR.  Söz konusu istenen evraklar yasal süre içerisinde temin edilip mail yolu ile ibraz edildiği halde şirketimize kesilen idari para cezası USUL VE YASAYA AYKIRI OLDUĞU ABESLE İŞTİGALDİR.

SONUÇ VE TALEP :Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım nedenlerle, İtirazımın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen idari para cezasının İPTALİNE, ödenen paranın İADESİNE  karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 09/08/2022 

 

                                                                                                            İTİRAZ EDEN

                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

EKLERİ :

1- Adana çalışma ve iş kurumu müdürlüğü E-53421419-660-00011954846 Sayılı idari para ceza tutanağın fotokopisi

2- İmza sirküsü

3- mail çıktıları