Veraset Davası Nedir?

Av.Naciozkan

Veraset ilamı diğer adıyla mirasçılık belgesi olan bu dava, murisin yasal mirasçılarının olup olmadığı var ise paylarının hangi oranlarda olacağını belirleyebilmek için açılan bir dava türüdür. 

Veraset Davası Nedir - Özkanoğlu Hukuk Bürosu
Veraset Davası Nedir – Özkanoğlu Hukuk Bürosu

Veraset Davası Nedir

mirasın) yasal mirasçılar arasında nasıl paylaşılacağını belirlemek ve mirasçıların haklarını korumak amacıyla açılan hukuki bir süreçtir. Bu dava, miras hukukuna tabidir ve çeşitli nedenlerle açılabilir. Veraset davasının ilk adımlarından biri, ölen kişinin yasal mirasçılarının belirlenmesi ve mirasçılık belgesinin (veraset ilamı) alınmasıdır. Bu belge, mirasçıların miras üzerindeki haklarını resmi olarak tanır. Mirasçılar arasında mirasın nasıl paylaşılacağı konusunda anlaşmazlıklar olabilir. Veraset davası, bu tür anlaşmazlıkları çözmek ve mirasın adil bir şekilde paylaşılmasını sağlamak için açılır.

Mirasçılar arasında hak kaybı yaşanmaması ve mirasın usulüne uygun bir şekilde dağıtılması için veraset davası açılabilir. Ölen kişinin borçları ve alacakları da mirasçılara geçer. Veraset davası sırasında bu borç ve alacakların da belirlenmesi ve mirasçılar arasında paylaştırılması gerekebilir. Mirasın yönetimi ve tasfiyesi, yani mirasın likidite edilerek paylaşılması veya aynen bölüştürülmesi, veraset davasının konuları arasındadır.

Veraset davası, miras hukukuna ilişkin konuların çözülmesi amacıyla açıldığından, yasal düzenlemelere ve mahkeme kararlarına dayanır. Bu süreç, mirasçıların haklarının korunması ve mirasın adil bir şekilde paylaşılması için önemlidir. Veraset davası ile ilgili detaylı bilgi almak ve hukuki süreçlerde doğru adımlar atmak için bir adana miras avukatı ile çalışmak genellikle gereklidir.

Veraset Davası Neden Açılır

Veraset Davası Nedir veya Veraset Davası Neden Açılır soruları ile sık sık karşılaşmaktayız. Bir kişi öldüğünde, geride bıraktığı malvarlığı (miras) mirasçıları arasında paylaşılmalıdır. Miras bırakanın vefatıyla birlikte mirasçılar arasında hukuki düzenlemelerin yapılması için veraset davası açılabilir. Mirasçıların kimler olduğu net değilse veya farklı yorumlamalar veya itirazlar varsa, mahkeme bu durumu belirlemek için açılan davaya bakar. Mirasçılar arasında malvarlığının nasıl paylaşılacağı konusunda anlaşmazlık varsa, mahkeme bu konuda karar vermek için dava açılmasını gerektirebilir. Mirasçıların miras hakkıyla ilgili haklarının korunması amacıyla da veraset davası açılabilir.

 Veraset davası genellikle miras hukuku çerçevesinde yürütülür ve her ülkenin kendi yasal düzenlemeleri bulunabilir. Bu nedenle, detaylı bilgi almak için yerel yasalar ve bir avukatın danışmanlığı önemlidir.

Veraset Davası Dilekçe Örneği

NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

ADANA

Davacı                       : 

Vekili                        : Av. Nuh Naci Özkan-ADRES ANTETTEDİR

Davalı                       :Hasımsız

Konu                         :Verasete karar verilmesi hakkında davadır.

Anlatımı              : Müvekkilimizin kök murisi dedesi …………….. tarihinde babası ALİ BASAN ise 24.08.1991 gününde vefat etmiştir. Dededen ve Babadan kalan mirasçıların farklılık olması sebebiyle sayın mahkemenizden alınacak mirasçılık belgesinin daha sağlıklı olacağı düşüncesindeyiz 

                                     Yasal işlemlerimizin tekemmülü için işbu veraset ilamını almak üzere sayın mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

Deliller                    :Tekmil nüfus kayıtları, tanık beyanları ile ikamesi kabil sair yasal deliller

Kanuni Deliller       :MK. ve ilgili mevzuat hükümleri

Sonuç ve İstem   :Davamızın kabulü ile hukuki işlemlerimizin tekemmülü için veraset belgesinin verilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.20.05.2023

                                                                                                              Davacı vekili

Eki    :Nüfus Kayıt Örneği                                                                    Av. Nuh Naci Özkan

           Vekaletname fotokopisi                             e-imzalı                       

Veraset Davası Nasıl Açılır

Bu yazımızda Veraset Davası Nedir ve Veraset Davası Nasıl Açılır sorularına yanıt vereceğiz. Veraset ilamı noterliklerden yada sulh hukuk mahkemesinde dava açarak çekişmesiz yargı işleri içerisine girdiği için kolay bir şekilde bu belgeyi temin edebilirsiniz. 

Veraset Davası Ne Kadar Sürer?

Veraset ilamını almak için sulh hukuk mahkemesinde açılan bu dava ortalama 1 hafta gibi bir sürede sonuçlanmaktadır. 

Veraset Davası Ücreti

Mirasçılık belgesini yani veraset ilamını almak için açılan dava ücreti 2024 yılı için 10.700 TL olarak belirlenmiştir. 

Veraset Davası Karara Çıkmış

Veraset davasının karara çıkması, mahkemenin mirasın nasıl paylaşılacağına dair nihai kararını verdiği anlamına gelir. İşte veraset davasının karara çıkmasının ardından yaşanan süreçler ve alınması gereken adımlar. Mahkemenin verdiği karar, taraflara resmi olarak tebliğ edilir. Kararın tebliği ile mirasçılar, mirasın nasıl paylaşılacağını öğrenirler. Mahkeme kararı tebliğ edildikten sonra, tarafların itiraz hakkı vardır. Belirli bir süre içinde (genellikle 2 hafta) itiraz edilmezse karar kesinleşir.

Eğer itiraz edilirse, kararın kesinleşmesi daha uzun sürebilir ve temyiz süreci başlar. Mahkeme kararı kesinleştikten sonra, mirasın mahkeme kararına göre paylaşılması süreci başlar. Bu süreçte, malvarlığı mirasçılar arasında mahkeme kararına uygun şekilde dağıtılır. Mahkeme kararıyla birlikte mirasçılara, mirasçılık belgesi (veraset ilamı) verilir. Bu belge, mirasçıların miras üzerindeki haklarını resmi olarak tanır ve mirasın paylaşımı için gereklidir. Miras paylaşımı sırasında, taşınmaz malların tapu işlemleri ve diğer resmi işlemler gerçekleştirilir.

Tapu müdürlüklerine gidilerek taşınmazların mirasçılar adına tescil edilmesi sağlanır. Mirasçılar, miras bırakanın borçlarından da sorumludur. Mahkeme kararı sonrası, borçların nasıl ödeneceği belirlenir ve borçlar mirasçılar arasında paylaştırılır. Mirasın fiilen mirasçılara teslim edilmesi süreci tamamlanır. Taşınmazlar, nakit paralar, menkul kıymetler ve diğer varlıklar, mirasçılar arasında paylaştırılır. Bu süreçte, hukuki danışmanlık almak ve gerekli resmi işlemleri doğru bir şekilde gerçekleştirmek, mirasçılar için önemlidir. 

Veraset Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Veraset Davası Nedir sorusunu cevapladıktan sonra Veraset Davası Hangi Mahkemede Açılır

Konusu ile sizlerleyiz. Veraset ilamı davası sulh hukuk mahkemesinde açılması gerekmektedir. Mirasçılık belgesinin temini çekişmesiz yargı işleri arasında olduğu için hasımsız olarak açılmalıdır. 

Sulh Hukuk Mahkemesi Veraset İlamı

TÜRK MİLLETİ ADINA

T.C.

YUMURTALIK

SULH HUKUK MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 

KARAR NO : 

HAKİM : Amine KARA  199199

KATİP : Sezer KILIÇ  259290

DAVACI : 

VEKİLİ : Av. NUH NACİ ÖZKAN – [16827-28574-90119] UETS

MİRAS BIRAKAN : …………………. -KEMPTEN /ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ

DAVA : Mirasçılık Belgesi İstemi

DAVA TARİHİ : 03/02/2021

KARAR TARİHİ : 12/02/2021

GEREKÇELİ KARARIN

YAZILDIĞI TARİH : 12/02/2021

Mahkememizde görülmekte bulunan Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı, dava dilekçesinde özetle; miras bırakan …………………….. ‘ın 05/11/2018 tarihinde vefat ettiğini, bu nedenle murise ait mirasçılık belgesi verilmesini talep etmiştir.

Davacının dilekçesi, nüfus kayıtları ve dosya kapsamına göre yapılan inceleme sonucunda; Mehmet ve Elif’dan olma, 03/04/1935 doğumlu, ……….. TC kimlik numaralı, muris …………….., 05/11/2018 tarihinde vefat ettiği tespit edilmiştir. Murisin geriye mirasçı olarak eşi Yüksel Parlak, oğlu ………………………… kaldığı, murisin bunlardan başka mirasçılarının bulunmadığı anlaşılmakla verasetin aşağıdaki şekilde sübutuna karar vermek gerekmiştir. 

HÜKÜM : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

İstanbul ili, Kartal ilçesi, Cilt No:23, Aile Sıra No: 1217, Sıra No:1 nüfusuna kayıtlı, Mehmet ve Elif’dan olma, 03/04/1935 doğumlu, 38251627318 TC kimlik numaralı, muris …………………….. ‘ın, 05/11/2018 tarihinde ölümü ile miras meselesi 4 pay olarak kabul edilerek, bundan; 

1 payın Mustafa ve Sıdıka ‘dan olma 10/09/1951 doğumlu 38248627482 T.C. nolu 

1 payın İsmail ve Yüksel ‘den olma 09/09/1978 doğumlu 38245627546 T.C. nolu 

1 payın İsmail ve Yüksel ‘den olma 26/08/1974 doğumlu 18733891864 T.C. nolu 

1 payın İsmail ve Yüksel ‘den olma 23/08/1976 doğumlu 12142287928 T.C. nolu 

Aidiyetine, verasetin bu şekilde sübutuna,

Harçlar kanunu gereğince alınması gereken  harç peşin alındığından yeniden harç alınmasına yer olmadığına, 

Davacı tarafından yapılan yargılama masraflarının davacı üzerinde bırakılmasına, artan kısmın davacıya iadesine,

Dair, aksi sabit oluncaya kadar geçerli olmak üzere 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 320/1 maddesi uyarınca dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu karar verilmiştir.  12/02/2021

Yorum yapın

Hemen Ara