Uzaklaştırma Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği

Av.Naciozkan

Aile hukukunda, şiddet gören kadın ve çocukların korunması amacıyla, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında çeşitli koruma tedbirleri öngörülmüştür. Bu tedbirlerden biri de uzaklaştırma kararıdır.

Uzaklaştırma kararı, şiddet gören kişinin, şiddet uygulayan kişiden belirli bir süre ve mesafede uzak tutulmasını sağlayan bir tedbirdir. Uzaklaştırma kararı, Aile Mahkemesi tarafından verilir.

Uzaklaştırma kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde, Aile Mahkemesi’ne itiraz edilebilir. İtiraz dilekçesinde, kararın gerekçeleri açık ve net bir şekilde ifade edilmelidir.

Bu makalede, uzaklaştırma kararına itiraz dilekçesi nasıl hazırlanır, bu konudaki hukuki düzenlemeler nelerdir ve itiraz dilekçesinde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir gibi konulara değinilecektir.

Uzaklaştırma Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği

10. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE
GÖNDERİLMEK ÜZERE
9. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE
                                                         ADANA


DOSYA NO: 2022/118 D.İş

İtiraz Eden        : 
Vekili        : Av. Nuh Naci ÖZKAN – Adres Antettedir
Karşı Taraf        : 
Vekili          : 
Konu        : Koruma tedbiri kararının kaldırılması hakkında
Tebliğ Tarihi        : 19.11.2022
İzahı        : Yukarıda yazılı değişik iş ve karar numarası ile müvekkilimiz aleyhine  ve karşı taraf lehine 6284 sayılı yasanın ilgili maddeleri gereğince  koruma  VE 2 AY SÜREYLE MÜŞTEREK KONUTTAN UZAKLAŞTIRMA kararı verilmiştir .Bu koruma kararı usul ve yasalara aykırıdır. Şöyle ki;

MÜVEKKİLİMİZ EŞİNE ŞİDDET GÖSTERMEMİŞTİR, HAKARET ETMEMİŞTİR, AŞAĞILAMA VEYA KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ İFADELER İÇEREN SÖZ VE DAVRANIŞLARDA BULUNMAMIŞTIR. SAYIN MAHKEMENİN TEDBİR KARARI VE GEREKÇESİ TAMAMEN SOYUT OLUP BU NEDENLE DE KORUMA KARARININ KALDIRILMASI GEREKTİĞİ İNANCINDAYIZ.

1-Müvekkilimin uzaklaştırıldığı müşterek konut müvekkilimin aynı zamanda iş yeridir. Dolayısıyla müvekkilimin işleri aksamıştır ve koruma kararı kaldırılmazsa telafisi mümkün olmayan kayıplar yaşayacaktır. Bununla ilgili belgeyi ekte sunacağız.

2-Kaldı ki tedbir isteyen karşı taraf tarafından iddia edilen hususların hiçbiri gerçek ve doğru değildir. Müvekkillim tedbir talepli dilekçede iddia edilen hususların hiçbirini gerek sözlü ve gerekse fiili hareketleriyle yapmamıştır. Dilekçe tutarsız, mesnetsiz ve afaki iddialardan ibarettir. Tedbir dilekçesinde yazılı mesnetsiz iddialar sebebiyle bugüne kadar hiçbir sabıkası olmayan, karakolun yolunu bile bilmeyen müvekkillim hakkında koruma tedbiri kararı verilmiş olması müvekkilimi derinden üzmüş ve yaralamıştır. Verilen kararın gerek site sakinleri ve gerekse mahalle sakinleri tarafından öğrenilmiş olması müvekkilimin manevi acısını bir kat daha arttırmıştır. Karşı tarafın müvekkillim hakkında ileri sürdüğü iddialar aynı zamanda hakaret ve iftira suçlarını oluşturmaktadır. Ancak yukarıda açıklanan sebeplerle müvekkillimin suç duyurusunda bulunma ve hakaretler/iftiralar sebebiyle maddi ve manevi tazminat hakları saklı tutulmuştur. İşbu nedenlere itiraz etme zorunluluğumuz doğmuştur.
     
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen ve resen tespit edilecek hususlar karşısında itirazımızın kabulü ile ;
1-) Adana 9. Aile Mahkemesinin 2022/118  D. İş Esas  sayılı koruma tedbiri kararının kaldırılmasına,
2-) Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa tahmiline, Karar verilmesi vekaleten arz ve talep olunur. 01/12/2022

İtiraz Eden 
 Vekili
Av. Nuh Naci ÖZKAN
 

Ekler: Vergi Levhası

Yorum yapın

Hemen Ara