İdari Para Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği

Av.Naciozkan

İdari yaptırım kararı, kamu düzenini, güvenliğini veya sağlığının bozulmasını önlemek veya tekrarını engellemek amacıyla, idari bir makam tarafından verilen ve hukuka aykırılık teşkil eden bir davranışa karşı uygulanan bir yaptırımdır. İdari yaptırım kararlarının en yaygın örneklerinden biri, idari para cezasıdır.

İdari para cezasına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde, sulh ceza hakimliğine itiraz edilebilir. Sulh ceza hakimliği, itirazı inceleyerek karar verir.

Bu makalede, idari para cezasına itiraz dilekçesi örneği ve bu konudaki hukuki düzenlemeler nelerdir ve itiraz dilekçesinde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir gibi konulara değinilecektir.

İdari Para Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği

SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

                                       ADANA

İTİRAZ EDEN      : 

İTİRAZ EDİLEN :ADANA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ

ADRES                  : Kayalıbağ Mah. Ordu Cad. No:1 Seyhan/ADANA

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TANZİM TARİHİ:21.07.2022

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TEBELLÜĞ TARİHİ: 25.07.2022

İTİRAZ KONUSU :  Adana çalışma ve iş kurumu müdürlüğü E-53421419-660-00011954846 Sayılı idari para cezasının iptali hakkında.

AÇIKLAMALALAR :

                Müdürlüğünüzde  sicil sayılı dosyada işlem gören                            . işyerimle ilgili olarak, 4857 sayılı Sosyal İŞ Kanununun 107/a maddesine istinaden hakkımızda 37.928,00 TL idari para cezası uyguladığınızı ilgide tarih ve sayısı kayıtlı yazınızdan öğrenmiş bulunmaktayız.

Her ne kadar idari para cezasında belirtilen müfettiş tarafından düzenlenen para cezasında 2019,2020 ve 2021 yıllarına ait elektrik tüketimlerinin ve satış faturalarının haklı bir neden olmadan ibraz edilmediği gerekçe gösterilerek tarafıma bu ceza kesilmiş olsa da müfettiş işyerimize geldiğinde istenen bilgi ve belgeler tarafına verilmiştir. Akabinde çıkarılması ve bulunması zaman alacak evraklar için ise müfettiş ile yapılan görüşmede bize bir mail adresi vermiş ve eksik evrakların ise bu mail adresine gönderilerek söz konusu evraklarında ibraz etmiş sayılacağı konusunda mutabakata varılarak iş yerimizden ayrılmışlardır.

Müfettişin istediği evrakları muhasebe ve vergi dairesiyle görüşerek temin ettikten sonra bu evrakların TAMAMI  TARANARAK MÜFETTİŞİN BİZE VERDİĞİ MAİL ADRESİNE GÖNDERİLMİŞTİR.  Söz konusu istenen evraklar yasal süre içerisinde temin edilip mail yolu ile ibraz edildiği halde şirketimize kesilen idari para cezası USUL VE YASAYA AYKIRI OLDUĞU ABESLE İŞTİGALDİR.

SONUÇ VE TALEP :Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım nedenlerle, İtirazımın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen idari para cezasının İPTALİNE, ödenen paranın İADESİNE  karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 09/08/2022 

                                                                                                            İTİRAZ EDEN

EKLERİ :

1- Adana çalışma ve iş kurumu müdürlüğü E-53421419-660-00011954846 Sayılı idari para ceza tutanağın fotokopisi

2- İmza sirküsü

3- mail çıktıları

Yorum yapın

Hemen Ara