İdari Para Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği

Av.Naciozkan

İdari yaptırım kararı, kamu düzenini, güvenliğini veya sağlığının bozulmasını önlemek veya tekrarını engellemek amacıyla, idari bir makam tarafından verilen ve hukuka aykırılık teşkil eden bir davranışa karşı uygulanan bir yaptırımdır. İdari yaptırım kararlarının en yaygın örneklerinden biri, idari para cezasıdır.

İdari para cezasına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde, sulh ceza hakimliğine itiraz edilebilir. Sulh ceza hakimliği, itirazı inceleyerek karar verir.

Bu makalede, idari para cezasına itiraz dilekçesi örneği ve bu konudaki hukuki düzenlemeler nelerdir ve itiraz dilekçesinde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir gibi konulara değinilecektir.

İdari Para Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği
İdari Para Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği 2

İdari Para Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği

SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

                                       ADANA

İTİRAZ EDEN      : 

İTİRAZ EDİLEN :ADANA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ

ADRES                  : Kayalıbağ Mah. Ordu Cad. No:1 Seyhan/ADANA

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TANZİM TARİHİ:21.07.2022

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TEBELLÜĞ TARİHİ: 25.07.2022

İTİRAZ KONUSU :  Adana çalışma ve iş kurumu müdürlüğü E-53421419-660-00011954846 Sayılı idari para cezasının iptali hakkında.

AÇIKLAMALALAR :

                Müdürlüğünüzde  sicil sayılı dosyada işlem gören                            . işyerimle ilgili olarak, 4857 sayılı Sosyal İŞ Kanununun 107/a maddesine istinaden hakkımızda 37.928,00 TL idari para cezası uyguladığınızı ilgide tarih ve sayısı kayıtlı yazınızdan öğrenmiş bulunmaktayız.

Her ne kadar idari para cezasında belirtilen müfettiş tarafından düzenlenen para cezasında 2019,2020 ve 2021 yıllarına ait elektrik tüketimlerinin ve satış faturalarının haklı bir neden olmadan ibraz edilmediği gerekçe gösterilerek tarafıma bu ceza kesilmiş olsa da müfettiş işyerimize geldiğinde istenen bilgi ve belgeler tarafına verilmiştir. Akabinde çıkarılması ve bulunması zaman alacak evraklar için ise müfettiş ile yapılan görüşmede bize bir mail adresi vermiş ve eksik evrakların ise bu mail adresine gönderilerek söz konusu evraklarında ibraz etmiş sayılacağı konusunda mutabakata varılarak iş yerimizden ayrılmışlardır.

Müfettişin istediği evrakları muhasebe ve vergi dairesiyle görüşerek temin ettikten sonra bu evrakların TAMAMI  TARANARAK MÜFETTİŞİN BİZE VERDİĞİ MAİL ADRESİNE GÖNDERİLMİŞTİR.  Söz konusu istenen evraklar yasal süre içerisinde temin edilip mail yolu ile ibraz edildiği halde şirketimize kesilen idari para cezası USUL VE YASAYA AYKIRI OLDUĞU ABESLE İŞTİGALDİR.

SONUÇ VE TALEP :Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım nedenlerle, İtirazımın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen idari para cezasının İPTALİNE, ödenen paranın İADESİNE  karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 09/08/2022 

                                                                                                            İTİRAZ EDEN

EKLERİ :

1- Adana çalışma ve iş kurumu müdürlüğü E-53421419-660-00011954846 Sayılı idari para ceza tutanağın fotokopisi

2- İmza sirküsü

3- mail çıktıları

İdari Para Cezasına Nasıl İtiraz Edilir?

Günümüzde, idari para cezaları, bireylere veya işletmelere çeşitli idari suçlardan dolayı uygulanan yaptırımlardır. Ancak, bu cezalara itiraz etme hakkı, bireylerin ve işletmelerin haklarını korumak adına önemlidir. Bu makalede, idari para cezalarına karşı nasıl itiraz edilebileceği, bu süreçte izlenmesi gereken adımlar ve hukuki temeller ele alınacaktır.

  • İtiraz Hakkının Temelleri:

İdari para cezalarına karşı itiraz hakkı, bireylerin ve işletmelerin adil bir şekilde yargılanma hakkını koruma amacını taşır. Temel hukuki belirleme dayanarak, herkesin adil bir yargı sürecine hakkı vardır ve bu doğrultuda idari para cezalarına karşı itiraz etme hakkı da anayasal bir hak olarak kabul edilir.

  • İtiraz Süreci:

İdari para cezasına itiraz süreci genellikle yerel idare mahkemesi veya ilgili yargı mercii üzerinden gerçekleştirilir. İtiraz başvurusu, cezanın tebliğ tarihinden itibaren belirli bir süre içerisinde yapılmalıdır. Süre aşımına dikkat edilmesi, itiraz başvurusunun geçerli kabul edilmesi açısından önemlidir.

  • Hukuki Savunma:

İtiraz sürecinde hukuki savunma oldukça kritiktir. Cezanın dayanağı olan idari işlemin hukuka uygunluğu, delillerin eksiksiz ve doğru olup olmadığı, ceza miktarının adil bir şekilde belirlenip belirlenmediği gibi unsurlar, hukuki savunmanın temelini oluşturmalıdır. Ayrıca, savunmanın somut delillere dayanması ve hukuki argümanların mantıklı bir şekilde sunulması, itirazın başarı şansını artırabilir.

  • Avukat Danışmanlığı:

İtiraz sürecinde bir avukatın danışmanlığı, hukuki süreci daha etkin bir şekilde yönetmeye yardımcı olabilir. Avukat, hukuki bilgi ve deneyimleriyle itiraz sürecini daha etkili bir şekilde yürütebilir ve müvekkilini en iyi şekilde temsil edebilir. Ayrıca, avukat aracılığıyla yapılan itirazlar genellikle daha ciddiye alınabilir.

  • İtiraz Sonuçları:

İtiraz sonuçları, mahkeme tarafından değerlendirildikten sonra ortaya çıkar. İtirazın kabul edilmesi durumunda ceza kaldırılabilir veya miktarında indirime gidilebilir. Ancak, mahkemece itirazın reddedilmesi durumunda, karara karşı temyiz hakkı da bulunabilir.

Sonuç olarak; idari para cezalarına karşı itiraz, hukuki hakların korunması açısından önemli bir süreçtir. Adil bir yargı süreci ve etkili bir hukuki savunma ile bireyler ve işletmeler, haksız yere uygulanan cezalara karşı haklarını savunabilirler. Hukuki temellere dayanan bir itiraz süreci, adaletin sağlanmasında kilit bir rol oynar ve hukukun üstünlüğünü güçlendirir.

Sıkça Sorulan Sorular

İdari para cezası nasıl iptal edilir?

İdari para cezasını iptal etmek için, öncelikle ceza tebliğini inceleyip itiraz süresini kaçırmamalısınız. Ardından, itiraz dilekçesi hazırlayarak ilgili kuruma başvurmalısınız. Dilekçenizde gerekçelerinizi net bir şekilde belirtmek önemlidir. İtiraz süreciyle ilgili detaylı bilgi için yerel idare veya hukuk danışmanından yardım alabilirsiniz.

SGK idari para cezasına itiraz etmeden dava açılabilir mi?

Evet, SGK idari para cezasına itiraz etmeden dava açılabilir. Ancak önce itiraz sürecini kullanmak genellikle tavsiye edilir, çünkü dava öncesi idari yolların tükenmiş olması önemlidir.

İdari para cezasına itiraz harcı ne kadar?

İdari para cezasına itiraz harcı, başvurulan idarenin belirlediği tarifeye göre değişir. Genellikle belirli bir yüzde üzerinden hesaplanır. Harç miktarını öğrenmek için ilgili idarenin resmi internet sitesi veya ilgili birimle iletişime geçmek gereklidir.

Yorum yapın

Hemen Ara