İdare Hukuku

İdari İşlemin İptali Dava Dilekçesi Örneği

İdari İşlemin İptali Dava Dilekçesi Örneği

İdari işlemin iptali davaları, idare mahkemelerinde görülür. İptal davalarında görevli mahkeme, idari işlemi yapan idari merciin bulunduğu yerdeki idare mahkemesidir. Yetkili mahkeme, idari işlemin iptali kararı verebilir. İdari işlemler, sadece bireysel işlemler değil, aynı zamanda genel işlemler de olabilir. Genel işlemler, idarenin belirli bir kişi veya kişileri değil, herkesi ya da belirli bir grup kişiyi … Devamını Oku

İdari Para Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği

İdari Para Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği

İdari yaptırım kararı, kamu düzenini, güvenliğini veya sağlığının bozulmasını önlemek veya tekrarını engellemek amacıyla, idari bir makam tarafından verilen ve hukuka aykırılık teşkil eden bir davranışa karşı uygulanan bir yaptırımdır. İdari yaptırım kararlarının en yaygın örneklerinden biri, idari para cezasıdır. İdari para cezasına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç on beş gün … Devamını Oku

Hemen Ara