Zina Davası Nedir? Zina Cezası, Ne Kadar Sürer

Av.Naciozkan

Zina davası, farklı hukuk sistemlerinde farklı cezalarla karşılanabilir. Ancak, genellikle İslam hukuku temelli ülkelerde zina suçuyla ilgili cezalar daha ağırdır. Örneğin, bazı İslam hukuku temelli ülkelerde zina suçlularına kırbaçlama, hapis cezası hatta idam cezası uygulanabilir.

Bu cezalar, o ülkenin yasalarına ve yargı sistemine göre belirlenir. Ancak, dünya genelinde birçok ülkede zina gibi özel hayata müdahale eden cinsel eylemlere yönelik cezaların giderek daha insancıl ve hukukun evrensel normlarına uygun şekilde belirlendiği gözlemlenmektedir.

Zina Davası Nedir? Zina Cezası, Ne Kadar Sürer
Zina Davası Nedir? Zina Cezası, Ne Kadar Sürer 2

Zina Davası Cezası

Zina eylemi, bir boşanma nedeni olarak Türk Medeni Kanunu’nda yer bulmaktadır ancak ceza yasalarımız zinayı bir suç ya da kabahat olarak görmemektedir. Dolayısıyla zina eden eşi, eşi ya da diğer kişileri şikayet etme hakkı yoktur, hakkında suç duyurusunda bulunmaları mümkün değildir. Suç olmaması nedeniyle zinanın cezası da bulunmamaktadır.

Zina Davası Cezası Nedir

Zina Davası Cezası nedir sorusu çokça tarafımıza yöneltilmektedir. Günümüzde birçok konuda dava açma hakkına sahip bulunmaktayız. Ancak zina davası cezası Türk Ceza Kanununa baktığımızda bir ceza yada bir suç olarak karşımıza çıkmamaktadır. Kanunlara göre evlilik birliği içerisinde zina yapan taraf hakkında ceza bağlamı kapsamında değil fakat boşanma davalarında ağır kusurlu olarak değerlendirilmiştir. Zina yapan eş diğer eşe nafaka ve tazminat ödemekle yükümlü olacaktır.

Zina Davası Ne Kadar Sürer

Zina Davası Cezası yada Zina Davası Ne Kadar Sürer sorularının cevapları bu makalemizde yer almaktadır. Zina davalarında zinayı kesin olarak ispat edilebildiği hallerde boşanma davası 1 sene içerisinde bitebilecektir. Bu aşamada zina yapan eşe karşı Türk Medeni Kanunu 161. Maddesi ve devamındaki maddelere dayalı olarak çekişmeli boşanma davası açmak gerekecektir. 

Zina Davasında Telefon Kayıtları

Çekişmeli boşanma davalarında boşanma davası açıldığında aldatma yani zina iddiası var ise dava açılan mahkemeden eşinin cep telefonu kayıt dökümlerini talep edebilecektir. Sayın mahkeme talebe karşılık cep telefonunun bağlı olduğu operatöre yazı yazarak ilgili Telekom şirketinden dökümleri talep edecektir. Bu kayıtlar boşanma davasında delil niteliğindedir. Dolayısıyla da mahkemede kullanılabilecektir. Bundan başka ya da başka bir şekilde sunulan kayıtlar boşanmaz davasında hukuki delil olarak kullanılamayacaktır. Zinaya dayalı çekişmeli boşanma davası açtığınızda eşinizin cep telefonu kayıtlarının sevmesine talep edebilirsiniz mahkeme bu aşamada bu kayıtları Telekom şirketinden talep ederek dava dosyası arasına koyacaktır. Gelen dökümler arasında eşinizin zina davasının varlığı halinde hakim davayı zinaya dayanarak boşanmayı kabul edecektir.

Zina Davası Var Mı

Zina davası cezası yada zina davası var mı tarafımıza gelen sorular arasında yer almaktadır. Zina sebebiyle eşinize karşı tabii ki çekişmeli boşanma davası açma hakkınız bulunmaktadır. Ancak eşinize karşı zina sebebiyle suç duyurusunda bulunma hakkınız bulunmamaktadır .Türk Ceza kanunumuzda zina herhangi bir suç arasında yer almamaktadır. Zina olgusu hukuki bir olgu olduğundan sadece boşanma davası çerçevesinde kullanılabilecektir. Bu sebeple zinanın varlığını tespit ettiğiniz anda suç duyurusu bulunmak yerine boşanma davası açmanız gerekecektir. Açılan çekişmeli boşanma davasında zina ispatlanırsa nafaka ve tazminat noktasında bu davayı kazanmayı elde edebilirsiniz.

Zina Davasında Nafaka

Zina davalarında nafaka, yargı kararlarına ve yerel yasal düzenlemelere göre değişebilir. Genellikle, bir eşin diğerine karşı zina suçu işlediği iddiasıyla açılan bir dava durumunda, nafaka talebi söz konusu olabilir. Ancak, bu durum ülkeden ülkeye ve hatta eyaletten eyalete değişebilir.

Bazı hukuk sistemlerinde, eşler arasındaki nafaka hakları boşanma veya ayrılık durumlarında belirlenirken, zina gibi nedenlerle yapılan eşler arası haksızlık durumlarında nafaka haklarının etkilenmesi mümkündür. Ancak, bu konuda kesin bir genelleme yapmak zor olabilir çünkü her ülkenin, hatta bazen her eyaletin veya bölgenin nafaka ile ilgili farklı yasal düzenlemeleri olabilir.

Özetle, zina davalarında nafaka konusu karmaşık bir hukuki süreçtir ve bireylerin bulundukları yargı bölgesinin yasal düzenlemelerine ve mahkeme kararlarına bakmaları önemlidir.

Zina Davası Mal Paylaşımı

Zina Davası Cezası toplumumuzda sıkça gündeme gelmektedir. Zina davaları, hukuki süreçlerdir ve her ülkenin kendi yasal sistemleri ve uygulamaları bulunmaktadır. 

Mal paylaşımı genellikle evlilik birliğinin sona ermesi durumunda ortaya çıkar. Birçok ülkede evlilik yasaları, evlilik süresince edinilen mal varlığının eşler arasında adil bir şekilde paylaşılmasını sağlar. Bu, boşanma ya da ayrılık durumunda uygulanan bir süreçtir.

Ancak, zina davaları genellikle evlilik birliğinin bozulmasıyla ilişkilendirilse de, mal paylaşımıyla doğrudan ilişkilendirilmezler. Zina davalarında genellikle ceza hukuku gündeme gelir ve mahkemeler cezai yaptırımlar uygular.

Yani, zina davaları ile mal paylaşımı arasında doğrudan bir ilişki bulunmamaktadır. Her iki konu da ayrı ayrı hukuki süreçlere tabidir.

Zina Davasında 3. Kişi

Zina davalarında “üçüncü kişi” genellikle olaya dışarıdan dahil olan bir kişiyi ifade eder. Zina, genellikle evli bir kişinin başka biriyle cinsel ilişkiye girmesi olarak tanımlanır. Bu durumda, üçüncü kişi, evli olan iki kişinin ilişkisine karışan veya onların evlilik dışı ilişkisinde bir rol oynayan bir kişi olabilir. Üçüncü kişi, zina davasında tanık, suç işleyen veya mağdur konumunda olabilir, duruma göre değişir. Ancak, her üçüncü kişi davada suçlu olarak değerlendirilmez. Zina davaları genellikle kanunun karmaşık olduğu ve yerel yasalara bağlı olarak değişiklik gösterebileceği için detaylar ülkeye ve yasalara bağlıdır.

Zina Davası Ne Zaman Açılır

Türk Medeni Kanununda da belirtildiği üzere zina yaparak aldatan eş, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içinde ve her koşullar gerçekleştiğinde zina tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde boşanma davası açılmalıdır. Hakim bu aşamada dava açıldıktan sonra bu sürelere kendiliğinden dikkat edecektir. Bu süreler hak düşürücü süreler olmakla birlikte açılmadığı takdirde bu sebepten dava hakkınız bulunmamaktadır. 

Yasa, zina dayanağıyla açılabilecek boşanma davasında hak düşürücü süre belirlemiştir. Bu düzenlemeye göre, dava açma yetkisine sahip olan eş davasını, zina eylemini öğrenmesinden itibaren 6 ay içerisinde ve her halde zina eyleminin üzerinden 5 yıl geçmeden açmalıdır.

Zina Davası Kalktı Mı

Zina davaları günümüze baktığımızda hukuki anlamda bir kusur oluştursa da Ceza Kanunu bağlamında herhangi bir suç teşkil etmemektedir. Zina davası cezası ,zina ne zaman suç olmaktan çıktığı, soruları tarafımıza çok sık olarak sorulmaktadır. Zina Türk hukukumuzda suç değildir kaldırılmıştır.

Zina davaları alanında uzmanlık gerektiren bir hukuk dalıdır. Bu sebeple zinaya dayalı çekişmeli boşanma davası açmaya karar verdiğiniz takdirde uzman adana boşanma avukatı ile birlikte çalışmanızda hukuki fayda olacaktır. Avukatsız açılan boşanma davalarında genelde büyük hak kaybına uğrama ihtimaliniz yüksektir.

Yorum yapın

Hemen Ara