Okuyan Erkek Çocuğa Kaç Yaşına Kadar Nafaka Ödenir?

Av.Naciozkan

Okuyan Erkek Çocuğa Kaç Yaşına Kadar Nafaka Ödenir?; Yazımıza başlamadan önce şunu belirtmeliyiz, ebeveynler çocuklarının bakım ve giderlerini karşılamak için erkek çocuk yada kız çocuğu gibi bir ayrım yoktur. Ülkemizde nafaka konusu, Medeni Kanun ve ilgili mevzuatlar tarafından düzenlenir. Çocuklar için nafaka ödenmesi, genellikle reşit olana kadar devam eder. Ancak, bu durumda net bir yaş sınırı bulunmaz. Nafaka, çocuğun eğitimi, sağlığı, geçim standardı ve aile gelirine bağlı olarak belirlenir.

Nafaka, çocuğun anne veya babasından ayrı yaşaması durumunda onların yaşam standardını sürdürebilmesi için bir tür koruyucu önlem olarak kabul edilir. Bu, yiyecek, barınma, giyim, eğitim gibi temel ihtiyaçları kapsayabilir.

Ancak, bazı durumlarda nafaka ödemeleri belirli bir yaşa kadar sınırlı olabilir veya tamamen sona erdirilebilir. Örneğin, çocuk reşit yaşa ulaştığında veya belirli bir eğitim seviyesine eriştiğinde nafaka ödemesi durdurulabilir. Ayrıca, nafaka ödemelerinin sonlandırılması veya değiştirilmesi için mahkeme kararları da alınabilir. Bu kararlar, tarafların mali durumu, çocuğun ihtiyaçları ve diğer faktörler dikkate alınarak verilir.

Nafaka konusu, hukuki bir süreç gerektirdiğinden dolayı her durum özelinde incelenmesi gerekir. Bu nedenle, nafaka konusunda net bir yaş sınırı belirlemek yerine, her durumun kendi koşulları ve yasal düzenlemeleri çerçevesinde ele alınması önemlidir. Tarafların avukatları genellikle bu süreçte rehberlik sağlar ve mahkemede gerekli argümanları sunarlar.

Okuyan Erkek Çocuğa Kaç Yaşına Kadar Nafaka Ödenir?

Türk Medeni Kanununda tedbir, iştirak ve yardım nafakası başlıkları düzenlenmiş ve bu düzenleme yapılırken erkek yada kız çocuk ayrımı yapılmamıştır. Türk Medeni Kanunu Çocukların bakım ve eğitim giderlerini karşılama başlığında Madde 327- Çocuğun bakımı, eğitimi ve korunması için gerekli giderler ana ve baba tarafından karşılanır. Ana ve baba, yoksul oldukları veya çocuğun özel durumu olağanüstü harcamalar yapılmasını gerektirdiği takdirde ya da olağan dışı herhangi bir sebebin varlığı hâlinde, hâkimin izniyle çocuğun mallarından onun bakım ve eğitimine yetecek belli bir miktar sarfedebilirler. şeklinde bir düzenleme mevcuttur.

Yine Türk Medeni Kanun bu nafakanın süresini düzenlemiştir. Madde 328- Ana ve babanın bakım borcu, çocuğun ergin olmasına kadar devam eder. Çocuk ergin olduğu halde eğitimi devam ediyorsa, ana ve baba durum ve koşullara göre kendilerinden beklenebilecek ölçüde olmak üzere, eğitimi sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlüdürler. Çocuğa verilen nafaka kanunca süreye bağlanmıştır.

Kanun maddesine bakıldığında çocuğa nafaka ergin olana kadar devam edeceği belirtilmiştir. Ancak günümüze bakıldığında ergin olduktan sonrada okul hayatlarının devam ettiği görülmektedir. Bu sebeple kanun koyucu eğer ergin olduktan sonra eğitim hayatı devam ediyor ise eğitimi sona erinceye kadar çocuğun giderlerini karşılamakla yükümlüdür. İlgili madde açık bir şekilde erkek veya kız çocuğu ayırt etmeksizin baba yada anne yani nafaka yükümlüsü müşterek çocuğun bakım ve giderlerini karşılamakla yükümlüdür.

Erkek Çocuğa Ödenen Nafaka Ne Zaman Sona Erer?

TMK Madde 329- Küçüğe fiilen bakan ana veya baba, diğerine karşı çocuk adına nafaka davası açabilir. Ayırt etme gücüne sahip olmayan küçük için gereken hâllerde nafaka davası, atanacak kayyım veya vasi tarafından da açılabilir. Ayırt etme gücüne sahip olan küçük de nafaka davası açabilir. Şeklinde açık hüküm bulunmaktadır.

Erkek çocuğa ödenecek olan nafaka boşanma davasının açılmasıyla birlikte hakimin talep olmaksızın kendiliğinden resen ödenmesine hükmettiği tedbir nafakasıdır. Tedbir nafakası niteliği itibariyle geçici önlem sağlayan bir nafakadır dolayısıyla boşanma davası kararının kesinleşmesiyle sona ermektedir.

Ancak boşanma davasının kesinleşmesiyle tedbir nafakası sona erse de boşanma davasından sonra bağımsız bir dava açarak iştirak nafakası isteyebilecektir. Bu nafaka türü yoksulluk nafakasında olduğu gibi bir süreye tabii değildir. Okuyan erkek çocuğa kaç yaşına kadar nafaka ödenir sorusu Özkan hukuk bürosu olarak tarafımıza çok sıkça sorulmaktadır. Türk Medeni Kanununda Nafaka miktarının takdiri başlığı altında Madde 330- Nafaka miktarı, çocuğun ihtiyaçları ile ana ve babanın hayat koşulları ve ödeme güçleri dikkate alınarak belirlenir. Nafaka miktarının belirlenmesinde çocuğun gelirleri de göz önünde bulundurulur. Nafaka her ay peşin olarak ödenir. Hâkim istem hâlinde, irat biçiminde ödenmesine karar verilen nafakanın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir.

Üniversite Öğrencisi Nafaka Alabilir mi?

Okuyan erkek çocuğa kaç yaşına kadar nafaka ödenir sorusu gerek boşanma aşamasındaki eşler tarafından gerekse onların çocukları tarafından sorulmaktadır.

Ülkemiz durumuna baktığımızda günümüzde gençler okuyup iş bulmak adına çok emek vererek yıllarca uğraşmaktadır. Günümüz şartlarında 25 hatta 30 yaşından sonra gençler için anca mümkün hale gelebilmektedir. Göründüğü üzere lise ve lisans yada ön lisans eğitimlerini hesaplayacak olursak ergin olduktan yıllar sonra bile eğitim hayatları devam etmektedir. Bu defada eşlerin bu aşamada ergin olduktan sonra çocukların eğitim ve diğer giderlerini karşılama yükümlülüğü var mıdır bunu sorgulamaktadırlar.

Boşanan anne yada baba velayet hakkını hangisi elinde bulunduruyor ise bulundurmayan eşten iştirak nafakası talep etme hakkı vardır. Ancak normal şartlarda bu nafaka çocuğun ergin olmasıyla son bulmaktadır. Fakat son yıllardaki okuma yaşının da yukarılara çıkmasıyla iştirak nafakası bittikten sonra üniversite eğitimini de kapsayacak şekilde gençlere yardım nafakası talep etme imkanı doğmuştur.

İştirak nafakası resen yardım nafakasına dönüşmesi mümkün değildir. Bu sebeple bir dava açılması gerekmektedir. Nafaka davaları alanında uzman bir nafaka avukatı ile birlikte çalışılması gereken bir alandır. Dolayısıyla uzman bir nafaka avukatından destek almanız faydalı olacaktır.

Yorum yapın

Hemen Ara