Kiracı Ev Sahibine Tazminat Davası Açabilir Mi

Av.Naciozkan

Kiracının söz konusu taşınmazı ev sahibi tarafından boşaltılmasının istenilmesi yani büyük sahibinin kiracıyı çıkarabilmesi için Türk borçlar kanununda belli başlı sebepler sıralanmıştır. Ancak, bazı durumlarda ev sahibi veya kiracı, karşı tarafın sözleşmede belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle zarar görebilir. Bu durumda, kiracının ev sahibine tazminat davası açıp açamayacağı konusu önem kazanır.

Bu makalemizde kiracı evden nasıl çıkartılır , kira tahliye davası ne kadar sürer , kiracı ev sahibine tazminat davası açabilir mi ya da kiracı hangi durumlarda ev sahibine dava açar gibi konular üzerinde duracağız. Bu konularda son zamanlarda çok sık sorular almaktayız.

Kiracı Ev Sahibine Tazminat Davası Açabilir Mi


Kiraya veren kişi yani mülk sahibi eğer haksız olduğu halde kiracıya tahliye davası açmış ise yani Türk borçlar kanununda yazılı sayılan haklı fesih nedenlerinden bir resmin dahi varlığı yoksa kiracı ev sahibine karşı haksız yere dava açtığı için tazminat davası açma hakkı vardır. Fakat unutulmamalıdır ki kiracının ev sahibine karşı tazminat davası açabilmesi için kiracının söz konusu taşınmazdan haksız bir şekilde tahliye edilmiş olması ve bunun bir yargı kararıyla veya icra muamelesi ile yapılmış olması gerekmektedir.


TBK m. 355 “Kiraya veren, gereksinim amacıyla kiralananın boşaltılmasını sağladığında, haklı sebep olmaksızın, kiralananı üç yıl geçmedikçe eski kiracısından başkasına kiralayamaz. Yeniden inşa ve imar amacıyla boşaltılması sağlanan taşınmazlar, eski hâli ile, haklı sebep olmaksızın üç yıl geçmedikçe başkasına kiralanamaz. Eski kiracının, yeniden inşa ve imarı gerçekleştirilen taşınmazları, yeni durumu ve yeni kira bedeli ile kiralama konusunda öncelik hakkı vardır. Bu hakkın, kiraya verenin yapacağı yazılı bildirimi izleyen bir ay içinde kullanılması gerekir; bu öncelik hakkı sona erdirilmedikçe, taşınmaz üç yıl geçmeden başkasına kiralanamaz.

Kiracı Ev Sahibine Tazminat Davası Açabilir Mi
Kiracı Ev Sahibine Tazminat Davası Açabilir Mi 2


Kiracı Hangi Durumlarda Ev Sahibine Dava Açabilir?


Kiracı ev sahibine tazminat davası açabilir mi ?” sorusuyla çok sık karşılaşmaktayız. Türk borçlar kanununda kira sözleşmeleri hem kiracıya hem de mülk sahibine bazı hak ve yükümlülükler yükleyen karşılıklı bir edim içeren sözleşmelerdir. Bu, mülkün düzenli bakımının sağlanması, gerekli tamiratların zamanında yapılması ve kiracının huzur ve güvenliğinin korunması gibi konuları içerir. Kiracı ise kira bedelini düzenli olarak ödemek ve mülkü iyi niyetle kullanmakla yükümlüdür.

Kira sözleşmelerinde kiralayanın borçlarından biri de söz konusu taşınmazı kullanmaya elverişli bir şekilde bulundurması gerekmektedir. Kiralanacak olan taşınmaz kullanmaya elverişli teslim edilmediği hallerde ya da daha sonradan çıkan sorununa nedeniyle taşınmaz kullanılamayacak hale gelmişse kiracı kanundan kaynaklı olarak ev sahibine dava açabilir.

Tazminat miktarı, genellikle kiracının yaşadığı zararın büyüklüğüne, ev sahibinin ihlalinin ciddiyetine ve diğer faktörlere bağlı olarak belirlenir. Ancak, kiracının kendi kusuru veya ihmalinden kaynaklanan zararlar için ev sahibine tazminat davası açması genellikle mümkün değildir. Örneğin, kiracı mülkü ihmal eder ve bu ihmal sonucunda zarar oluşursa, ev sahibi genellikle sorumlu tutulmaz. Bu nedenle, kiracının kusurunun değerlendirilmesi önemlidir.

İlginizi çekebilir; Kirasını Düzenli Ödeyen Kiracı Nasıl Tahliye Edilir

Kiracı Mal Sahibine Tazminat Davası Açabilir Mi ?


Kiracı mal sahibine karşı açabileceği en belli başlı bir tazminat daha fazlasının dayanağı Türk borçlar kanununda yer almaktadır. Bu maddeye göre mülk sahibi kiracıya karşı ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açtığında ve bu dava sonunda kiracı davayı kaybettiği zaman mülk sahibi söz konusu taşınmazı mahkeme kararıyla veya icra marifetiyle kiracıyı zorla çıkarmış olması gerekir. Bu taşınmaz kiralayan tarafından davaya konu kirayla çıktıktan sonra kanunda açık bir şekilde belirli bir süre kiralama yasağı bulunmaktadır.

Mülk sahibi söz konusu taşınmazı bu şekilde tahliye ettirmesi halinde 3 yıl boyunca hiç kimseye kiralamayacaktır. Bu taşınmaz 3 yıldan önce kiralanması halinde büyük sahibine tazminat daha fazla açma hakkı elde edecektir. Mülk sahibi 3 yıllık kiralama yasağına haklı bir sebeple uymaz ise önceki kiracı mülk sahibinden tazminat isteminde bulunabilecektir.


Türk Borçlar Kanunu “Kiraya veren, gereksinim amacıyla kiralananın boşaltılmasını sağladığında, haklı sebep olmaksızın, kiralananı üç yıl geçmedikçe eski kiracısından başkasına kiralayamaz. Şeklinde açık hüküm kurmuştur. Kiracı bu süre içerisinde kira sözleşmesinde yazılı şartları yerine getirmiş olmasına rağmen mülk sahibi yine de tahliye etmek isterse, tahliye kararı çıktığından sonra uğradığı zarar için ev sahibine karşı dava açma hakkı vardır.


Kira hukuku alanında uzmanlık gerektiren bir durum olması sebebiyle kiracı yada mülk sahibi olmanız durumunda uzman bir kira avukatından estek almanız gerekmektedir. Kiracı ev sahibine tazminat davası açabilir mi sorusuna bu makalemizde yer vermiş olduk. Kiracıların ev sahibine karşı tazminat davası açma hakkı, belirli koşullar altında mevcut olabilir.

Ev sahibinin sözleşme veya yasal yükümlülüklerini yerine getirmemesi, kiracının haklarını ihlal etmesi veya kiracının zarar görmesine neden olması durumunda, kiracılar tazminat talep etme hakkına sahip olabilirler. Ancak, her durumun kendi koşulları ve yerel yasal düzenlemeleri bulunmaktadır, bu nedenle tazminat talebinde bulunmadan önce uygun hukuki danışmanlık almak önemlidir.


Tahliye davası sonunda kiracıya ödenecek tazminatlar için uğradığı zarara göre değişmektedir. Bu zararlar maddi ve manevi zararlar olabilir.

Bu makale, kiracıların ev sahiplerine karşı tazminat davası açma hakkı hakkında genel bir bakış sunmaktadır. Ancak, somut durumlarda hukuki tavsiye almak ve yerel yasal düzenlemeleri göz önünde bulundurmak önemlidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Ev sahibi kiracıdan tazminat talep edebilir mi?

Evet, ev sahibi, kiracıdan evin hasar görmesi durumunda tazminat talep edebilir. Ancak, bu genellikle kira sözleşmesine bağlıdır ve hasarın sorumluluğunu belirlemek için yerel yasalara uygun olmalıdır.

Ev sahibi kiracıyı çıkarırsa ne kadar tazminat öder?

Ev sahibi, kiracıyı çıkarırsa ödenecek tazminat, yerel yasalara ve kira sözleşmesine bağlıdır. Genellikle, tazminat miktarı ev sahibinin nedenini ve süresini belirtmesine bağlı olarak değişebilir.

Kiracı ev sahibi davaları ne kadar sürüyor?

Kiracı ve ev sahibi arasındaki dava süresi, yerel yargı sistemine, davaya konu olan detaylara ve dava yoğunluğuna bağlı olarak değişebilir. Genellikle birkaç ay ile birkaç yıl arasında sürebilir.

Yorum yapın

Hemen Ara