Anlaşmalı Boşanma Protokolü Ne Kadar Sürer ?

Av.Naciozkan

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Ne Kadar Sürer; Anlaşmalı boşanma protokolü, çiftlerin boşanma sonrası yaşamlarını düzenleyen önemli bir hukuki işlemdir. İçeriği şu unsurları kapsar:
Mal Paylaşımı: Çiftler, ev, araba, banka hesapları gibi mal varlıklarının nasıl paylaşılacağı konusunda anlaşırlar.
Velayet: Eğer çiftlerin çocukları varsa, velayet ve ziyaret düzenlemeleri protokolde belirtilir.
Nafaka: Bir eşin diğerine nafaka ödemesi gerekiyorsa, bu konu protokolde yer alır ve nafaka miktarı belirlenir.
Diğer Hususlar: Çiftlerin anlaşmaya varmak istedikleri diğer konular da protokolde belirtilir. Bunlar, evcil hayvanların velayeti, emeklilik hesaplarının bölünmesi gibi konular olabilir.


Birçok kişi avukat tutmadan işlemleri yürütmek için internetten protokol bularak ve kendilerine göre uyarlama yaparak dava açmaktadır. Fakat bu işlem hukuki olarak maddi ve manevi kayıplara yol açmaktadır. Sonuç olarak her evlilik ve her durum farklıdır. Dolayısıyla anlaşmalı boşanma davalarında uzman bir anlaşmalı boşanma avukatı ile birlikte süreci yürütmelerinde büyük fayda olacaktır.


Türk Medeni Kanunumuzun 166/3. Maddesine Göre: “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır.

Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.”

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Ne Kadar Sürer
Anlaşmalı Boşanma Protokolü Ne Kadar Sürer ? 2


Anlaşmalı Boşanma Protokolü Ne Kadar Sürer?


Anlaşmalı boşanma davaları çekişmeli boşanma davalarına göre daha farklıdır. Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar arasındaki uyuşmazlık konularının tamamı çözülmüştür. Bundan dolayı hakimler kusurlu veya kusursuz eş yönünden bir araştırma veya bir karar vermeyecektir. “Anlaşmalı boşanma protokolü ne kadar sürer?” sorusunu müvekkillerimiz çokça sormaktadır.


Genel olarak uygulamalarda anlaşmalı boşanma kararı aynı gün verilse de, bu karar neyden dolayı verdiğini açıklayan gerekçeli mahkeme kararını yazıp taraflara tebliğ etme zorunluluğu vardır. Taraflar söz konusu anlaşmalı boşanma kararı istedikleri gibi çıkmaması durumunda iki haftalık yasal süre içerisinde istinaf kanun yoluna başvurmaları gerekmektedir. Aksi takdirde mahkeme kararı kesinleşecektir.


Anlaşmalı Boşanmada Protokol Ne Zaman Verilir?


Anlaşmalı boşanma davalarında çekişmeli boşanma davalarından farklı olarak taraflar ve vekilleri her iki tarafında onaylayacağı bir protokol metni hazırlamada mutabakat sağlarlar. Protokol metninde taraflar nafaka, mal paylaşımı, velayet maddi ve manevi tazminat gibi konularda anlaşarak bunu bir yazılı metin haline getirirler.


Buna hukuk dilinde protokol denmektedir. Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi hazırlandıktan sonra taraflar protokolü imzalayarak onu da mahkemeye sunması gerekir. Mahkeme hakimi sunulan protokolü inceler, hukuka ve ahlaka aykırı bir madde varsa çıkartılmasını yada değiştirilmesini talep edebilir.

En Hızlı Boşanma Ne Kadar Sürer?


Türk Medeni Kanunumuzda çekişmeli boşanma davası ve anlaşmalı boşanma davası olmak üzere iki tür boşanma vardır. Taraflar “Anlaşmalı boşanma protokolü ne kadar sürer?” sorusu kadar, “En hızlı boşanma ne kadar sürer ?” sorusunu tarafımıza çokça yöneltmektedir. Çekişmeli boşanma davalarında taraflar karşı tarafın kusur durumunu ispatlamak, delilleri toplatmak, nafaka talep etmek ve velayeti istemek gibi birden fazla uyuşmazlık konusu olması ve bunları ispatlamaya çalışmasından dolayı anlaşmalı boşanma davalarına göre daha uzun sürmektedir.

Eşler bazı durumlarda Boşanma davalarının Bir an önce sonuçlanmasının istemektedir. Bundan dolayı eşler “En hızlı boşanma ne kadar sürer?” Bunun araştırılmasına girmektedir.

En hızlı boşanma davası Anlaşmalı boşanma Davası İle Boşanmaktır. Anlaşmalı boşanma davalarında Önceden hazırlanan protokol ve dava dilekçesi eşliğinde mahkemeye başvurulduğu zaman Hakim çok daha kısa süre içerisinde Duruşma günü vermektedir hal böyle olunca Bazı durumlarda Tek celsede daha iyi Boşanmak mümkün hale gelmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Kaç Celse Sürer ?


Çekişmeli boşanma davalarında dosyanın durumuna bağlı olarak 6 veya 7 celse sürmektedir. Hal böyle olduğu zaman boşanma süreci gittikçe uzamaktadır. Anlaşmalı boşanma davalarının bir güzel yanı ise davanın tek celsede bitiyor olmasıdır. Anlaşmalı boşanma protokolü ve dava dilekçesi hazırlandıktan sonra mahkemeye sunularak anlaşmalı boşanma için duruşma günü alınmaktadır.

Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar arasında herhangi bir uyuşmazlık olmadığı için çok yüksek ihtimal bu dava ilk celsede sonuçlanmaktadır. Anlaşmalı boşanma davasının ilk celsede sonuçlanması sizin boşandığınız anlamına gelmemektedir. Hakim duruşmadan sonra gerekçeli karar hazırlayarak bu kararı taraflara tebliğ etmek zorundadır. Gerekçeli kararın tebliğinden sonra 2 haftalık itiraz süresi başlamaktadır.” Anlaşmalı boşanma protokolü ne kadar sürer?” sorusunun yanıtını bu makalemizde cevaplamış olduk.


Sonuç olarak anlaşmalı boşanma davaları tek celsede sonuçlanmaktadır. Fakat anlaşmalı boşanma davaları alanında uzmanlık gerektiren bir hukuk dalı olması sebebiyle uzman bir boşanma davası avukatından destek almanızı tavsiye ederiz.

Sonuç olarak, anlaşmalı boşanma protokolü, çiftlerin boşanma sürecini daha hızlı, daha az maliyetli ve daha az stresli hale getiren önemli bir belgedir. Taraflar, avukatları aracılığıyla protokolün detaylarını müzakere eder ve mahkemeye sunarlar.
Bu süreç, tarafların anlaşma sağlama yeteneğine ve protokolün detaylarına bağlı olarak değişebilir, ancak genellikle diğer boşanma türlerine kıyasla daha hızlı tamamlanır. Anlaşmalı boşanma, çiftlerin hem duygusal hem de hukuki olarak daha sağlıklı bir şekilde ayrılmasına yardımcı olabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Anlaşmalı boşanma dilekçesi verdikten kaç gün sonra mahkeme olur?

Anlaşmalı boşanma dilekçesi verildikten sonra mahkeme süreci yerel yargıya, yoğunluğa ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Ancak genellikle dilekçenin tesliminden sonra birkaç hafta içinde mahkeme tarihi belirlenir.

Anlaşmalı boşanmada aynı gün Boşanılır mı?

Anlaşmalı boşanma durumunda, dilekçenin incelenmesi ve mahkeme tarafından onaylanması sürecine bağlı olarak aynı gün boşanmak mümkün olabilir. Ancak bu, yerel mahkeme prosedürlerine ve yoğunluğa bağlı olarak değişebilir.

Anlaşmalı boşanma dilekçesi verildikten Kaç gün sonra mahkeme olur?

Anlaşmalı boşanma dilekçesi verildikten sonra mahkeme süreci, yerel mahkeme yoğunluğuna ve prosedürlere bağlı olarak değişir. Genellikle birkaç hafta içinde mahkeme tarihi belirlenir, ancak bu süreç değişebilir.

Yorum yapın

Hemen Ara