Anlaşmalı Boşanma Protokol Örneği

Av.Naciozkan

Anlaşmalı boşanma, eşlerin karşılıklı olarak anlaşarak boşanmasıdır. Anlaşmalı boşanma, boşanma davalarının en hızlı ve en kolay sonuçlanan türüdür.

Anlaşmalı boşanma protokolü, eşlerin boşanma konusunda anlaştıkları hususları içeren bir belgedir. Anlaşmalı boşanma protokolü, boşanma davasına ek olarak mahkemeye sunulur.

Anlaşmalı boşanma protokolü, aşağıdaki hususları içermelidir:

  • Boşanma kararının verilmesi
  • Velayetin kime verileceği
  • Nafaka miktarı
  • Mal paylaşımı

Anlaşmalı Boşanma Protokol Örneği

PROTOKOL

TARAFLAR:

1-)

2-)

Yukarıda isimleri yazılı bulunan taraflar, hiçbir baskı altında kalmadan, kendi hür iradeleri ile boşanmaya karar vererek, boşanmanın mali sonuçlarını düzenleyen ve işbu protokolü, 14/07/2022 tarihinde imzalayarak  anlaşmalı boşanma dilekçesine ekinde, anılan mahkemeye sunmuşlardır.

PROTOKOL MADDELERİ:

1-Taraflar boşanma ve mali sonuçları konusunda anlaşmışlardır.          

2-Tarafların birbirlerinden tedbir ve yoksulluk nafakası talepleri bulunmamaktadır.

3– Taraflar arasında ev eşyası ile ziynet eşyaları çözümlenmiş olup birbirlerini bu konuda ibra ederler.

4- Taraflar birbirlerinden maddi yada manevi herhangi bir tazminat talepleri bulunmamaktadır.

5-Taraflar işbu boşanma nedeni ile yargılama gideri ile vekâlet ücreti talep etmeyeceklerini kabul etmişlerdir.

                          İşbu protokol tarafların rızasına uygun olarak tanzim edilmiş olup taraflardan davacı ve davalı asil tarafından okunduktan sonra müştereken imza altına alınmıştır.14/07/2022

                                 TARAF                                                                                       TARAF

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir?

Boşanma süreci, birçok hukuki detayı içeren karmaşık bir süreçtir ve çiftler arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için belirli bir düzeni takip etmek gerekir. Anlaşmalı boşanma protokolü, taraflar arasında uzlaşma sağlanmış bir boşanma sürecini düzenleyen hukuki bir belgedir. Bu protokol, boşanma kararı alınmadan önce çiftlerin varlık, mülkiyet, velayet gibi konularda anlaşmaya varmasını ve bu anlaşmaları hukuki bir çerçeveye oturtmayı amaçlar.

Anlaşmalı boşanma protokolü, taraflar arasındaki hak ve sorumlulukları belirlerken adil bir paylaşımı hedefler. Bu belge, mal rejimi, nafaka, çocukların velayeti, maddi varlıkların paylaşımı gibi konularda detaylı bilgiler içerir. Taraflar arasında anlaşmazlıkların önlenmesi amacı taşıyan bu protokol, mahkeme sürecini hızlandırabilir ve maliyetleri azaltabilir.

Anlaşmalı boşanma protokolü, tarafların avukatları aracılığıyla hazırlanır ve her iki tarafın da anlaşmalarını içeren bir anlaşma metni oluşturulur. Taraflar, belgeyi imzalayarak anlaşmalarını resmileştirir ve mahkemeye başvurularını bu protokol üzerinden gerçekleştirirler.

Bu protokol, çiftlerin boşanma sürecini daha sakin ve işbirliğine dayalı bir şekilde tamamlamalarını sağlar. Ancak, her boşanma durumu farklıdır ve bu protokol, çiftlerin özel durumlarına uygun olarak özelleştirilebilir. Anlaşmalı boşanma protokolü, çiftler arasında anlayış ve işbirliğini teşvik eden bir hukuki araç olarak önemli bir rol oynar.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü
Anlaşmalı Boşanma Protokol Örneği 2

Anlaşmalı Boşanma Protokolüne Neler Yazılır?

Anlaşmalı boşanma protokolü, çiftler arasında boşanma sürecini düzenleyen ve her iki tarafın haklarını ve sorumluluklarını belirleyen hukuki bir belgedir. Bu protokolde genellikle aşağıdaki konular detaylı bir şekilde ele alınır:

  • Mali Durum ve Mal Paylaşımı: Taraflar arasında mülkiyetlerin nasıl paylaşılacağı ve mal varlıklarının hangi oranda bölüneceği belirtilir.
  • Çocukların Velayeti ve Nafaka: Eğer çocuklar varsa, velayetin kimde olacağı, çocuk bakım masrafları ve nafaka gibi konular anlaşma protokolünde açıkça ifade edilir.
  • Evlilik Birliğinden Kaynaklanan Borçlar: Evlilik sürecinde ortaya çıkan borçlar, protokolde detaylı bir şekilde ele alınır ve her bir tarafın sorumlulukları belirtilir.
  • Aile Dostu Çözümler: Çiftler arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için alternatif yollar, örneğin arabuluculuk veya uzlaşma yöntemleri, protokolde yer alabilir.
  • Anlaşmazlık Durumunda Çözüm Yolları: Taraflar arasında olası anlaşmazlıkların çözümü için mahkemeye başvurmadan önce izlenecek adımlar ve süreçler belirtilir.

Anlaşmalı boşanma protokolü, tarafların karşılıklı rızasıyla hazırlanan bir belge olduğu için, her iki tarafın çıkarlarını korumak adına detaylı bir şekilde düzenlenmelidir. Bu belge, boşanma sürecini daha düzenli ve hızlı bir şekilde tamamlamak için önemli bir araçtır.

Anlaşmalı Boşanma İçin Protokol Şart mı?

Günümüzde, boşanma süreçleri oldukça karmaşık ve duygusal bir süreci içermektedir. Birçok çift, bu süreci daha hızlı ve sorunsuz atlatmak adına anlaşmalı boşanma yolunu tercih etmektedir. Ancak, anlaşmalı boşanmanın bir takım şartları bulunmaktadır ve bu şartların başında “protokol” gelmektedir.

Anlaşmalı boşanma, tarafların mahkemeye başvurmadan önce bir dizi konuda anlaşmaya varmalarını içeren bir boşanma türüdür. Bu anlaşmalar genellikle mal paylaşımı, çocukların velayeti, nafaka gibi konuları kapsar. Ancak, anlaşmalı boşanma sürecinde bir protokol hazırlanması genellikle gereklidir.

Protokol, tarafların karşılıklı olarak uzlaştıkları konuları detaylı bir şekilde içeren bir belgedir. Mal paylaşımı, maddi yükümlülükler, çocukların eğitimi ve velayeti gibi konularda net hükümler içerir. Mahkemeye sunulan bu protokol, boşanma davasının daha hızlı ve düzenli bir şekilde sonuçlanmasına olanak tanır.

Anlaşmalı boşanmada protokolün varlığı, mahkemenin süreci daha hızlı onaylamasına ve taraflar arasında yaşanabilecek olası anlaşmazlıkları minimize etmeye yardımcı olur. Ayrıca, protokol, tarafların haklarını ve sorumluluklarını net bir şekilde belirleyerek ilerleyen dönemde yaşanabilecek hukuki sorunların da önüne geçer.

Ancak, her boşanma davasında olduğu gibi, her çiftin durumu farklıdır ve bazı durumlarda protokol hazırlanması mümkün olmayabilir. Taraflar arasında anlaşmazlık varsa veya belirli konularda uzlaşma sağlanamıyorsa, mahkeme süreci daha karmaşık hale gelebilir.

Sonuç olarak, anlaşmalı boşanma için protokol hazırlamak genellikle şarttır ve bu belge, boşanma sürecini daha düzenli ve sorunsuz bir şekilde atlatmaya yardımcı olabilir. Ancak, her durum farklıdır ve tarafların durumlarına bağlı olarak profesyonel bir hukuk danışmanından destek almak her zaman önemlidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Anlaşmalı boşanma protokolü nasıl oluyor?

Anlaşmalı boşanma protokolü, çiftlerin karşılıklı anlaşmayla boşanma şartlarını belirledikleri bir hukuki belgedir. Mal paylaşımı, velayet, nafaka gibi konuları içerir. Tarafların uzlaşması durumunda mahkemeye başvurularak onaylanır ve resmi boşanma süreci başlar.

Anlaşmalı boşanmada protokol ne zaman verilir?

Anlaşmalı boşanmada protokol, çiftlerin anlaşma sağladığı tüm detayları içeren belgeyi hazırladıktan sonra, boşanma davası sırasında mahkemeye sunulur. Mahkeme, protokolü inceledikten sonra çiftlerin anlaşmalı boşanma kararını onaylar ve süreci tamamlar.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Düzenlenir ?

Anlaşmalı boşanma protokolü, tarafların karşılıklı uzlaşmasıyla düzenlenir. Mal paylaşımı, velayet, nafaka gibi konular yazılı olarak belirlenir. Taraflar avukatları aracılığıyla anlaşma sağlar ve protokolü hazırlar. Mahkeme, protokolü inceledikten sonra onaylar ve boşanma işlemini tamamlar.

Yorum yapın

Hemen Ara