Anlaşmalı Boşanma Protokol Örneği

Av.Naciozkan

Anlaşmalı boşanma, eşlerin karşılıklı olarak anlaşarak boşanmasıdır. Anlaşmalı boşanma, boşanma davalarının en hızlı ve en kolay sonuçlanan türüdür.

Anlaşmalı boşanma protokolü, eşlerin boşanma konusunda anlaştıkları hususları içeren bir belgedir. Anlaşmalı boşanma protokolü, boşanma davasına ek olarak mahkemeye sunulur.

Anlaşmalı boşanma protokolü, aşağıdaki hususları içermelidir:

  • Boşanma kararının verilmesi
  • Velayetin kime verileceği
  • Nafaka miktarı
  • Mal paylaşımı

Anlaşmalı Boşanma Protokol Örneği

PROTOKOL

TARAFLAR:

1-)

2-)

Yukarıda isimleri yazılı bulunan taraflar, hiçbir baskı altında kalmadan, kendi hür iradeleri ile boşanmaya karar vererek, boşanmanın mali sonuçlarını düzenleyen ve işbu protokolü, 14/07/2022 tarihinde imzalayarak  anlaşmalı boşanma dilekçesine ekinde, anılan mahkemeye sunmuşlardır.

PROTOKOL MADDELERİ:

1-Taraflar boşanma ve mali sonuçları konusunda anlaşmışlardır.          

2-Tarafların birbirlerinden tedbir ve yoksulluk nafakası talepleri bulunmamaktadır.

3– Taraflar arasında ev eşyası ile ziynet eşyaları çözümlenmiş olup birbirlerini bu konuda ibra ederler.

4- Taraflar birbirlerinden maddi yada manevi herhangi bir tazminat talepleri bulunmamaktadır.

5-Taraflar işbu boşanma nedeni ile yargılama gideri ile vekâlet ücreti talep etmeyeceklerini kabul etmişlerdir.

                          İşbu protokol tarafların rızasına uygun olarak tanzim edilmiş olup taraflardan davacı ve davalı asil tarafından okunduktan sonra müştereken imza altına alınmıştır.14/07/2022

                                 TARAF                                                                                       TARAF

Yorum yapın

Hemen Ara