Anlaşmalı Boşanma Protokolünün Bağlayıcılığı

Av.Naciozkan

Anlaşmalı Boşanma Protokolünün Bağlayıcılığı olan bir hukuki belge olan “anlaşmalı boşanma protokolü”, evlilik birliğini sonlandırmak isteyen taraflar arasında yapılan anlaşmayı içerir. Bu protokol, çiftlerin evliliklerini hukuki bir şekilde sonlandırmak için anlaşmış oldukları konuları düzenler ve tarafların haklarını ve yükümlülüklerini belirtir.

Anlaşmalı boşanma protokolü, eşler arasında olumlu bir yaklaşım ve karşılıklı anlayışın varlığını doğrultusunda yapılan bir hukuki işlemdir. Çoğu zaman anlaşmalı boşanmayı basit bir hukuki işlem olarak gören eşler avukatsız anlaşmalı boşanma protokolü hazırlayarak süreci yönetmektedirler. Ancak uzun vadede baktığımızda protokol her iki eşinde bundan sonraki hayatını önemli derecede etkileyecek bu protokolü önemsemedikleri için ilerleyen zamanlarda ciddi hak kayıplarına uğramaktadırlar.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünün Bağlayıcılığı
Anlaşmalı Boşanma Protokolünün Bağlayıcılığı 2

Anlaşmalı Boşanma Protokolünün Bağlayıcılığı


Anlaşmalı boşanma davalarında Anlaşmalı boşanma protokolünün bağlayıcılığı nedir bu makalemizde bu soruları yanıtlayacağız. Eşler arasındaki evliliği sonlandırmak için çekişmeli boşanma davası yada anlaşmalı boşanma davası açarak evlilik hayatlarını sonlandırmaktadır. Anlaşmalı boşanma protokolü aynı çekişmeli boşanma davasındaki karar gibi bir mahkeme ilamı niteliğindedir ve her iki tarafı da bağlayıcıdır. Anlaşmaya karar veren eşler önceden hazırlanmış olan protokolde yer alan hususlarda kendi aralarında anlaşmaya vararak imzalarlar ve hakim onayına sunarlar. Hakim bu aşamada protokolde yer alan maddeleri inceler uygun bulmadığı maddeleri düzeltir. Tabi ki hakimin düzenlediği yerleri eşlerin her ikisi de kabul ederse protokol tam anlamıyla geçerli hale gelir.

Protokolün tarafların imzalamasıyla ve hakimin onayıyla boşanma gerçekleşmiş olacaktır. Anlaşmalı boşanma protokolü büyük ticari şirketler arasında yapılan sözleşmeler kadar ciddi ve dikkatle hazırlanması gereken bir protokol türüdür. Anlaşmalı Boşanmaya Uymama Anlaşmalı boşanma konusunda hem fikir olan eşlerin anlaşmalı boşanma davası açması gerekmektedir.

Çekişmeli boşanma davalarına göre çok daha hızlı bir sonuç alınabilen anlaşmalı boşanma davalarıdır. Hem taraflar için daha az yıpratıcı olur hem de boşanmaya karar veren eşler süreci çok daha kısa süre içerisinde bitirmiş olurlar. Eşlerin kısa sürede boşanmasına imkan veren bu dava her ne kadar basit bir işlem gibi görünse de Anlaşmalı boşanma protokolünün bağlayıcılığı noktasında dikkat gösterilmesi gereken konular vardır.

Anlaşmalı boşanma davalarında dava dilekçesi, protokol ve taraflar arasında kararlaştırılan boşanma şartlarını hakimin yada bir tarafın takdir yetkisine bırakmadan adil ve hukuka uygun bir protokol hazırlanması bu noktada çok önemlidir.
Anlaşmalı boşanma protokolünde hak kaybına uğramamak için alanında uzman bir anlaşmalı boşanma avukatı eşliğinde hazırlanması ve sürecin bu şekilde yürütülmesi büyük önem taşımaktadır.


Anlaşmalı olarak boşanacak eşler, avukat tarafından hazırlanmış olan anlaşma protokolü ve dava dilekçesini hakim onayına sunmuş ve hakim onaylayarak gerçekleşmişse artık tek taraflı olarak bu protokolden dönmek mümkün değildir. Eğer eşlerden biri anlaşmalı protokolde yazan maddelere uymuyorsa avukatınız bu maddeleri icraya konu ederek gerçekleşmesini sağlayabilir.

Boşanan taraflar, diğer eşin anlaşmaya uymaması durumunda icraya verilmeden önce bu
maddelerin icraya verilip verilemeyeceği yada ne şekilde verileceği hususunda uzman bir
avukat
ile çalışmanız hak kaybı yaşamanızın önüne geçecektir.


Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Bulunması Gereken Zorunlu Hususlar


Anlaşmalı boşanma davalarında protokolün hazırlanması safhası büyük önem taşımaktadır. Protokol hazırlanması işlemi uzman bir boşanma avukatı tarafından gerçekleştirilmelidir. Boşanma hukuku alanında uzman bir avukatın hazırlayacağı protokolde yer alması gereken zorunlu unsurlar ve boşanmadan sonraki durumda talep edilen maddi kalemler ve çocukların velayeti hususu durumudur.


Burada maddi durumdan kastettiğimiz iştirak nafakası, tedbir nafakası ve yoksulluk nafakasıdır. Tedbir nafakası boşanma davasının açıldığı günden davanın kesinleşmesine kadar alınan nafaka türüdür. İştirak nafakası ise çocukların eğitimi, bakımı ve başkaca ihtiyaçları nedeniyle ödenmesi gereken nafaka türüdür. Yoksulluk nafakasına gelecek olursak evlilik sona erdikten sonra boşanmadan dolayı yoksulluğa düşecek olan tarafın aldığı nafakadır.

Anlaşmalı boşanma protokolünün bağlayıcılığı konusuna gelirsek protokolün uzman bir avukat tarafından hazırlanıp hazırlanmadığına göre değişiklik gösterir. Çocukların protokoldeki yeri ise velayet haklarından kaynaklıdır. Özkan hukuk çocukların velayet hakkından kaynaklı bir hak kaybına uğramamak için protokol üzerinde ciddi bir çalışma yaparak davayı açmaktadır.


Tüm bunlar dışında boşanmanın mali durumlarına gelecek olursak maddi ve manevi tazminat taleplerinin de anlaşmalı boşanma protokolünde talep edilmesi gerekir.


Boşanma Protokolüne Neler Dahil Olabilir?


Çekişmeli boşanma davalarından farklı olan anlaşmalı boşanma davalarında protokolün hazırlanması çok önemlidir. Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanırken çocukların velayet durumu ve mali hususlara yer verilmesi zorunludur. Bu hususlardan ayrı olarak eşlerin kendi aralarında vermeyi yada almayı kabul ettiği durumlardan ötürü hukuka uygun olan bir madde ise hakiminde onayıyla geçerlilik kazanacaktır. Anlaşmalı boşanma protokolünde

Anlaşmalı boşanma protokolünün bağlayıcılığından çok protokolde yazan maddelerin hukuka ve ahlaka uygun maddeler olması çok önemlidir. Yukarıdaki maddelerde mutabakata varıldıktan sonra mal rejimi için yazılacak olan maddeler gelmektedir. Evlilik birliği içerisinde edinilmiş malların paylaştırılması boşanma davalarında
çok önemlidir. Tarafların evlilik birliği içerisinde aldığı ev, arsa, araba, ve başkaca yatırımların boşanma protokolünde eşlerin anlaşmalarına göre yazılması gerekir. Eğer eşler bu maddeleri yazmazsa hakim Türk Medeni Kanuna göre mal rejimini tasfiye edecektir.

Sonuç olarak; Anlaşmalı boşanma protokolü, tarafların karşılıklı rızası ve iradesiyle oluşturulduğu için taraf iradesine dayanır. Mahkeme tarafından onaylandığında, protokol hukuki bir belge olarak geçerlilik kazanır ve tarafları bağlar. Ancak, protokolde yer alan hükümlerin yasalara ve kamu düzenine aykırı olması durumunda mahkeme tarafından reddedilebilir veya değiştirilebilir. Bağlayıcılığını koruması için, anlaşmalı boşanma protokolünün taraflar arasında dürüstlük, şeffaflık ve karşılıklı rıza temelinde hazırlanması önemlidir. Ayrıca, her iki tarafın da kendi avukatları aracılığıyla protokolün hazırlanması ve incelenmesi büyük önem taşır.

Sıkça Sorulan Sorular

Anlaşmalı boşanma protokolü uyulmazsa ne olur?

Anlaşmalı boşanma protokolüne uyulmaması durumunda, taraflar mahkeme kararıyla yükümlülüklerini yerine getirmeye zorlanabilir. Yükümlülük ihlali durumunda cezai yaptırımlar ve yasal süreç başlatılabilir.

Anlaşmalı boşanma protokolü bozulabilir mi?

Evet, tarafların karşılıklı anlaşması veya mahkeme kararıyla anlaşmalı boşanma protokolü değiştirilebilir veya iptal edilebilir. Ancak bu durum, taraflar arasında yeni bir anlaşma veya mahkeme kararı gerektirir.

Anlaşmalı boşanma protokolü sonradan değiştirilebilir mi?

Evet, tarafların karşılıklı anlaşması veya mahkeme kararıyla anlaşmalı boşanma protokolü sonradan değiştirilebilir. Ancak değişiklikler için tarafların mutabakatı veya mahkeme kararı gereklidir.

Anlaşmalı boşanma protokolü icraya konulabilir mi?

Evet, anlaşmalı boşanma protokolü ihlal edilirse, mahkeme kararıyla icraya konulabilir. Bu sayede yükümlülükleri yerine getirmeyen tarafın mal varlığına el konulabilir veya başka yaptırımlar uygulanabilir.

Yorum yapın

Hemen Ara