Kiracı Tahliye Davası Ne Kadar Sürer

Av.Naciozkan

Kiracı Tahliye Davası Ne Kadar Sürer; Kiracının kiralanan taşınmazı tahliye ettirmek istemesi yani ev sahibinin kiracısını evden çıkarmak istemesi tahliye davalarının konusunu oluşturur. Bunu yapabilmek için Türk Borçlar Kanununda birçok sebep sıralanmıştır. Bu makalemizde tahliye davaları, kiracı tahliye davaları ne kadar sürer, kiracı en hızlı nasıl tahliye edilir tahliye taahhütnamesi nasıl olmalıdır gibi konulara değineceğiz.

Kiracı Tahliye Davası Ne Kadar Sürer
Kiracı Tahliye Davası Ne Kadar Sürer 3

Kiracı Tahliye Davası Ne Kadar Sürer

Taşınmaz sahibi yani ev sahibinin kiracısını evden çıkarmak için tahliye davası açması gerekmektedir. Kira tahliye davaları taşınmazın bulunduğu yerdeki mahkemelerin iş yoğunluğuna bağlı olarak 6 ay- 3 yıl arasında sürdüğünü söyleyebiliriz. Kiracının bu taşınmazı boşaltma süresi de davanın ilerlemesini değiştirecektir. Tahliye davalarının ilk celsede sonuçlanacağının garantisini vermek mümkün değildir.

İleri sürülen tahliye nedenlerine göre celse sayısı değişecektir. Sonuç olarak kira tahliye davası ne kadar sürer sorusunun cevabı mahkemelerin iş yoğunluğu, sözleşmenin mahiyeti davanın seyri ve somut olayımıza göre değişiklik gösterecektir. Son yıllardaki konut krizi ve enflasyonun etkisi bu kadar yoğun değilken önceki yıllarda tahliye süreci çok daha kısa sürmekteydi.

Tarafların anlaşması durumunda ise bu süre çok daha kısalabilmektedir. Bunun yanında bu davaların çözüme kavuşması adına ve hızlı ilerlemesi için avukat desteği aldığınız takdirde tahliye süreci daha öne çekilebilecektir. 3 yıllık bir süreç 1 yıla kadar düşebilecektir. İşyeri ile ilgili açılan tahliye davalarında ise süreç başka olup onu da başka makalemizde değineceğiz.

Yukarıda verdiğimiz süreler yerel mahkemenin verdiği kararların süresidir. Mahkemelerin verdiği her türlü karara karşı itiraz yolu açık olup karara itiraz eden taraf istinaf ve temyiz kanun yoluna başvurma hakkına sahiptir. Tabi ki bu kanun yoluna başvurmaları yeterli olmayıp tahliye kararının icrasını durdurmamaktadır.

Bunun için istinaf mercii İİK 36. Maddeye göre İlâma karşı istinaf veya temyiz yoluna başvuran borçlu, hükmolunan para veya eşyanın resmî bir mercie depo edildiğini ispat eder yahut hükmolunan para veya eşya kıymetinde icra mahkemesi tarafından kabul edilecek taşınır rehini veya esham veya tahvilât veya taşınmaz rehini veya muteber banka kefaleti gösterirse veya borçlunun hükmolunan para ve eşyayı karşılayacak malı mahcuz ise icranın geri bırakılması için takibin yapıldığı yer icra mahkemesinden karar alınmak üzere icra müdürü tarafından kendisine uygun bir süre verilir.

Bu süre ancak zorunluluk hâlinde uzatılabilir. hükmü yer almaktadır.  Tahliye kararının gerçekleşmesinin durdurmak istiyorsa kiracı 3 aylık kira bedeli kadar teminatı icra dairesine yatırarak icranın geri bırakılması kararı alabilecektir.

İlginizi Çekebilir; Adana Gayrimenkul Avukatı

Kiracı Tahliye Davası Ne Kadar Sürer
Kiracı Tahliye Davası Ne Kadar Sürer 4

Kiracı En Hızlı Nasıl Tahliye Edilir

Ev sahipleri kiracılarını en hızlı tahliye etmenin yollarını aramaktadırlar. Kiracının tahliyesinden en hızlı yolu tespit etmek için öncelikle eldeki evraklara bakmak gerekir. Sözleşme detaylıca irdelenmeli tahliye taahhütnamesi var mı ona bakılmalıdır. Bu aşamada eğer tahliye taahhütnamesi yoksa tahliye talepli icra takibi başlatılarak işlemlere başlanılabilir.

Bu aşamada kiracı kirayı 7 gün içinde ödemez ve 30 gün içerisinde evi tahliye etmez ise görevli mahkemede tahliye davası açma hakkını elde etmiş olacaksınız. Bu yolun avantajlarından birisi icra takibi neticesinde icra takibine itiraz etse dahi mülk sahibi alacağını faiziyle birlikte kiracıdan alabilecektir. Bu süreler tahliye sonucunu alabilmeniz açısından önemli bir süreç olup uzman bir tahliye avukatıyla ilerlemeniz faydalı olacaktır. Avukatsız yapacağınız her işlem kiracının tahliye işlemleri sürecini uzatabilecektir. 

Kiracı Tahliye Mahkemeden Kaç Gün Sonra Evi Boşaltır

Kanundan doğan bir hakka dayalı tahliye davası açan bir ev sahibi pek tabi ki sürecin nasıl ilerlediği ve akıbeti hakkında bilgi sahibi olmak isteyecektir. Kiracı tahliye davaları, kiracının kendi isteğiyle çıkmak istememesi durumunda açılır. Bu durumlar genelde kiracıların mevcut evde ucuza daha çok oturmak istemesi üzerine karşımıza çıkmaktadır.

Fakat ev sahibi kiracısını tahliye etmek için bir kira tahliye davası açmış ve söz konusu mahkemeden tahliye kararı çıkmış ise bu aşamada gerekçeli kararın yazılması beklenir. Mahkeme gerekçeli kararı yazdıktan sonra ise mahkeme kiracıyı tahliye etmek için 15 gün süre tanır. Bu süre içerisinde kiracının artık söz konusu evi boşaltması gerekecektir. Hukuken de yapacağı bir şey kalmamıştır.

Eğer ki kiracı mahkemenin verdiği 15 günlük süreye uymaz ve evi boşaltmaktan imtina etmesi durumunda avukatınız yasal prosedürleri başlatarak evin zorla tahliye edilmesi seçeneğine geçecektir. Sonuç itibariyle kiracı aleyhine verilen tahliye kararına uymayan kiracıya karşı yasal süre beklenilmesine rağmen evde kalmaya devam ederse kararın infazını yerine getirmek için icraya başvurarak icra memuru ve kolluk kuvvetlerinden destek alarak tahliyesini gerçekleştirebilirsiniz. Kanuni süreçlerin bu aşamaya gelmemesi için kiracıların tahliye kararı verilen evden çıkmaları için verilen kanuni süre içerisinde evi boşaltmaları yararına olacaktır. 

Sıkça Sorulan Sorular

Kiracı tahliye davası ne kadar sürede sonuçlanır?

Kiracı tahliye davasının süresi, pek çok faktöre bağlı olarak değişebilir. Ancak genel olarak, davanın karmaşıklığına, mahkeme takvimine ve yerel yargı sisteminin işleyişine bağlı olarak birkaç ay sürebilir.

Tahliye davasını kaybeden kiracı ne kadar öder?

Tahliye davasını kaybeden kiracı, mahkeme kararına ve davanın nedenine bağlı olarak belirlenen miktarı ödemekle yükümlüdür. Bu miktar, kira borçları, gecikme faizleri, tahliye masrafları ve benzeri unsurları içerebilir. Mahkeme kararıyla belirlenen tutar, davanın detaylarına göre değişiklik gösterebilir.

Yorum yapın

Hemen Ara