Kira Alacağının Tespiti Davası Katılma Dilekçesi Örneği

Av.Naciozkan

Kira tespit davaları, kiraya verenin kira bedelinin artırılması talebiyle açtığı davalardır. Kira tespit davalarında, kira bedeli, bilirkişi incelemesi sonucu belirlenir.

Kira tespit davalarına, kiracı veya kiraya verenin yanında, üçüncü kişiler de katılabilir. Bu kişiler, kira tespit davasının sonucuyla doğrudan doğruya ilgili olanlardır.

Kira tespit davasına katılma, kira tespit davasının sonucunu etkileyebilir. Bu nedenle, kira tespit davasına katılmayı düşünen kişilerin, bir avukattan hukuki destek almaları önemlidir.

Kira Alacağının Tespiti Davası Katılma Dilekçesi Örneği

Mersin Sulh Hukuk Mahkemesi’ne

Fer’i katılma talebidir
Dosya No                  

Fer’i katılma isteminde

bulunan (üçüncü kişi)   

Davacı                      :

Davalı                      

Dava                         : Kira alacağının tespiti

Davanın Konusu      : Mahkemenizde görülmekte olan davaya, davacı yanında katılma

istemidir.

Katılma sebepleri : ………………… ile davalı ………………………………….. arasında görülmekte olan kira alacağının tespiti davasında davanın kazanılması halinde HUMY. m. 53′ hükmü uyannca, davacı yanında davaya katılmamda hukuki yarar bulunmaktadır. Çünkü, dava

konusu taşınmazda, önceden başlangıç tarihli davacı ile ararmzda şu biçimli bir sözleşme

…. düzenlenmiştir.

O nedenle, yanında davaya katılmak istediğim davacının davayı kaybetmesi konumunda ona rücu edebilecek ve tarafımdan    TL’sı talep edebilecektir. Bu durum, şahsımın hukuki yarannı zedeler nitelik taşır. Yanında, davaya katılmak istediğim davacı görülmekte olan davada aşağıdaki sebepleryüzünden haklı bulunmaktadır. Bu sebepler;

1…………………..

2…………………..

3…………………..

HUMY. m. 5 3 (54/I) uyannca katılma isteğimin kabul edilmesi konumunda, davamn davacı yaranna sonuçlanacağı bellidir.

Bu sebeplerle davaya katılma isteminde bulunma zorunluluğu doğmuştur.

Sonuç ve istem         : Yukanda sunulu sebeplerle, mahkemenizde görülmekte olan, 2004/

111 Esas sayılı davaya müdahale istemimin kabulüne karar verilmesini saygı ile dilerim.

Katılma isteminde bulunan …………………….

Yorum yapın

Hemen Ara