Gerekçeli Kararın Tebliği Talebi Dilekçesi, Tebliğe Çıkarma Talebi

Av.Naciozkan

Gerekçeli kararın yazılması ve tebliği talebi, hukuki bir sürecin önemli bir parçasıdır. Gerekçeli karar, mahkemenin, davanın esasına ilişkin gerekçelerini içeren karardır. Gerekçeli karar, tarafların, davanın sonucunu anlamaları ve olası bir temyiz başvurusunda bulunabilmeleri için önemlidir.

Gerekçeli karar, mahkemece, davanın sonuçlanmasından sonra, genellikle birkaç hafta içinde yazılır. Gerekçeli karar, taraflara tebliğ edilmeden, kararın kesinleşmesi mümkün değildir.

Gerekçeli kararın tebliği, mahkeme tarafından, tarafların adreslerine posta yoluyla yapılır. Gerekçeli kararın tebliği, tarafların, kararın içeriğini öğrenebilmeleri için gereklidir.

Bu makalede, gerekçeli kararın yazılması ve tebliği talebiyle ilgili olarak, hangi bilgilere yer verilmesi gerektiği, dilekçe örneği ve örnek dilekçenin nasıl doldurulması gerektiği gibi konular ele alınacaktır.

Gerekçeli Kararın Tebliği Talebi Dilekçesi Örneği

POZANTI ASLİYE CEZA  MAHKEMESİNE 
 


DOSYA NO                  :                            Esas    
KATILAN                     : 
VEKİLİ                         : Av. Nuh Naci Özkan
 KONU                          : Gerekçeli kararın taraflara tebliği talebinden ibarettir.


        Sayın Mahkemeniz tarafından yukarıda esas numarası verilen dosyada görülmekte olan davada, gerekçeli karar yazılmıştır. İşbu nedenle gerekçeli karar evrakının katılan vekili olarak taraflara tebliğ edilmesini saygılarımızla sayın mahkemenizden arz ve talep ederiz.24.08.2022
    
                      Katılan Vekili
                Av. Nuh Naci ÖZKAN

Yorum yapın

Hemen Ara