İstinaftan Feragat Dilekçesi Örneği

Av.Naciozkan

İstinaf, ilk derece mahkemesi tarafından verilen kararların, üst derece mahkemesi tarafından incelenmesi ve karara bağlanması sürecidir. İstinaf, bir hak arama yoludur ve istinafa başvuran taraf, ilk derece mahkemesi tarafından verilen karara itiraz eder.

İstinaftan feragat, istinafa başvuran tarafın, istinaf başvurusundan vazgeçmesidir. İstinaftan feragat, istinaf yolunu kapatır ve ilk derece mahkemesi kararı kesinleşir.

Boşanma davası, eşlerin evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle, boşanmalarına karar verilmesini talep ettikleri bir dava türüdür. Boşanma davasında, istinafa başvuran taraf, ilk derece mahkemesi tarafından verilen boşanma kararına itiraz edebilir.

İstinaftan Feragat Dilekçesi Örneği

    12. AİLE MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE
                                                                                               ADANA
     


ESAS NO  : 2022/                    E.
KONU       : İstinaftan  Feragat Hakkında.


     
                          Yukarıda esas ve karar numarası yazılı dava dosyasından verilen gerekçeli kararı 12/04/2022 tarihinde UETS sistemi üzerinden tebellüğ ettik. Söz konusu kararın istinaftan feragat etmekteyiz. Vaki feragat nedeni ile kararın kesinleştirilmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz. Saygılarımızla. 15/04/2022

                  
                                                                                                        Davacı Vekili
                                                            Av Nuh Naci Özkan               

Yorum yapın

Hemen Ara