İstinaftan Feragat Dilekçesi Örneği

Av.Naciozkan

İstinaftan Feragat Dilekçesi yazmak için belli başlı adımlardan söz edeceğiz. İstinaf, ilk derece mahkemesi tarafından verilen kararların, üst derece mahkemesi tarafından incelenmesi ve karara bağlanması sürecidir. İstinaf, bir hak arama yoludur ve istinafa başvuran taraf, ilk derece mahkemesi tarafından verilen karara itiraz eder.

İstinaftan feragat, istinafa başvuran tarafın, istinaf başvurusundan vazgeçmesidir. İstinaftan feragat, istinaf yolunu kapatır ve ilk derece mahkemesi kararı kesinleşir.

Boşanma davası, eşlerin evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle, boşanmalarına karar verilmesini talep ettikleri bir dava türüdür. Boşanma davasında, istinafa başvuran taraf, ilk derece mahkemesi tarafından verilen boşanma kararına itiraz edebilir.

İstinaftan Feragat Dilekçesi Örneği

    12. AİLE MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE
                                                                                               ADANA
     


ESAS NO  : 2022/                    E.
KONU       : İstinaftan  Feragat Hakkında.


     
                          Yukarıda esas ve karar numarası yazılı dava dosyasından verilen gerekçeli kararı 12/04/2022 tarihinde UETS sistemi üzerinden tebellüğ ettik. Söz konusu kararın istinaftan feragat etmekteyiz. Vaki feragat nedeni ile kararın kesinleştirilmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz. Saygılarımızla. 15/04/2022

                  
                                                                                                        Davacı Vekili
                                                            Av Nuh Naci Özkan               

İstinaftan Feragat Dilekçesi
İstinaftan Feragat Dilekçesi

İstinaf Aşamasında Davadan Feragat Dilekçesi Nereye Verilir?

Adalet sistemimizde, hukuki süreçlerin bir aşaması olan istinaf, kararın tekrar gözden geçirilmesini sağlayan bir mekanizmadır. Ancak bazen, davaya devam etme kararı verilmiş olsa dahi taraflar, çeşitli nedenlerle istinaftan feragat etme kararı alabilirler. İstinaftan feragat, bir davaya ilişkin temyiz yolundan vazgeçme anlamına gelir. Peki, istinaftan feragat nedir ve bu kararı alan tarafın başvurması gereken yol nedir?

İstinaftan Feragat Nedir?

İstinaftan feragat, bir tarafın, davasının temyiz aşamasından vazgeçme kararıdır. Bu karar, genellikle davanın yargı sürecinin daha fazla uzamasını istemeyen veya başka sebeplerle istinaf yolunu tercih etmeyen tarafça alınır. Ancak bu kararın alınması, davanın üzerindeki hukuki sürecin etkilerini ve sonuçlarını içermektedir.

İstinaftan Feragat Edince Ne Olur?

İstinaftan feragat edilmesi durumunda, davanın seyri ve tarafların hukuki konumu önemli ölçüde değişebilir. İstinaftan feragat eden tarafın başvurması gereken adımlar ve dikkate alması gereken hususlar bulunmaktadır.

İlk olarak, istinaftan feragat kararı mahkemeye yazılı olarak iletilmelidir. Feragat dilekçesi, ilgili yargı organına sunulmalı ve bu süreç, genellikle mahkeme dosyasına eklenir. Dilekçe, tarafların avukatları tarafından hazırlanmalı ve adli prosedürlere uygun şekilde sunulmalıdır.

İstinaftan feragat edildikten sonra, davaya ilişkin temyiz talebi düşer. Bu da demektir ki, mahkeme kararı kesinleşir ve taraflar, daha fazla yargı merciine başvurma hakkını kaybederler. Dolayısıyla, istinaftan feragat kararı alınırken, bu sonuçların bilincinde olunmalı ve kararın uzun vadeli etkileri değerlendirilmelidir.

Ancak, davanın feragat edilmesi durumunda bile, mahkemenin kararı ile ilgili bazı düzenlemelerin yapılması gerekebilir. Taraflar arasında bir anlaşmazlık mevcut ise, bu konuda anlaşmazlığın giderilmesi ve kararın uygulanması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

Sonuç olarak, istinaftan feragat kararı almak, dava sürecinde bir dönüm noktasıdır. Tarafların bu kararı alırken dikkatli bir şekilde düşünmesi, gerekli hukuki danışmanlık alması ve sürecin sonuçlarına dair bilinçli bir şekilde hareket etmesi önemlidir. Her durumda, hukuki süreçlerin adil ve şeffaf bir şekilde işlemesi, taraflar arasındaki adaletin sağlanması açısından temel bir unsurdur.

Gerekçeli Karar Tebliğ Edilmeden İstinaftan Feragat

Hukuk sisteminde, adil yargılanma hakkının temel unsurlarından biri olan gerekçeli karar ilkesi, mahkemelerin kararlarını açıklarken hukuki nedenleri belirtmelerini öngörmektedir. Ancak, bazen bu ilkenin ihlali durumunda taraf, yargı yoluna başvurma hakkını kullanmakta tereddüt edebilir. “Gerekçeli karar tebliğ edilmeden istinaftan feragat” başlığı altında incelenecek bu makalede, bu durumun hukuki boyutları ele alınacak ve feragat kararının mahkeme kararlarına etkileri tartışılacaktır.

Gerekçeli Karar İlkesi:

Adil yargılanma hakkının ayrılmaz bir parçası olan gerekçeli karar ilkesi, mahkemelerin verdikleri kararları hukuki gerekçelerle desteklemelerini öngörür. Bu ilke, mahkemelerin kararlarını açıklarken tarafın hukuki argümanlarını değerlendirmelerini ve taraflara, kararın nasıl ve neden alındığını anlamalarını sağlamayı amaçlar. Bu şekilde, yargılama süreci daha şeffaf ve adil bir şekilde gerçekleşir.

İstinaftan Feragat:

Ancak, bazen taraf, mahkemenin kararını açıklarken gerekçeli bir karar vermediği gerekçesiyle istinaf yoluna başvurabilir. İstinaf, bir mahkeme kararının üst mahkeme tarafından yeniden incelenmesini sağlayan bir yargı yoludur. Ancak, taraf, gerekçeli karar verilmediği gerekçesiyle istinaftan feragat edebilir.

Feragat ve Mahkeme Kararları:

Gerekçeli karar tebliğ edilmeden istinaftan feragat, tarafın yargı yolunu kullanma hakkından vazgeçtiği anlamına gelir. Ancak, bu feragat kararı, mahkeme kararları üzerinde etkili olabilir. Mahkeme, tarafın istinaf hakkından feragat ettiğini tespit ettiğinde, kararın kesinleşme süreci hızlanabilir ve mahkeme kararı daha erken uygulanabilir hale gelebilir.

Ayrıca, feragat kararı, mahkeme kararının hukuki bağlayıcılığını da etkileyebilir. Taraflar arasında bir uzlaşma sağlama amacı güdülen bu feragat, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayabilir. Ancak, bu feragatın tam anlamıyla bilinçli ve özgür bir şekilde yapıldığından emin olunmalı ve tarafın haklarını tam olarak anlaması sağlanmalıdır.

Sonuç olarak; “Gerekçeli karar tebliğ edilmeden istinaftan feragat” durumu, hukuki bir dikkat gerektiren bir konudur. Tarafların, istinaf yolunu kullanma hakkını feragat etmeye karar verdiklerinde, bu kararın mahkeme kararları üzerindeki etkilerini anlamaları önemlidir. Feragat kararı, mahkemenin hızlı ve etkili bir şekilde karar uygulamasına olanak tanırken, adil yargılanma hakkını da göz önünde bulundurmalıdır. Bu bağlamda, hukuki sürecin şeffaf ve adil bir şekilde yürütülmesi için taraf haklarına saygı gösterilmelidir.

Sıkça Sorulan Sorular

İstinaf başvurusu geri alınabilir mi?

Hayır, genellikle istinaf başvurusu geri alınamaz. Ancak, yargı süreçleri ve kurallar ülkeye göre değişebilir, bu nedenle spesifik durumunuz için yerel yasalara danışmanız önemlidir.

Davadan feragat ne zaman kesinleşir?

Davadan feragat genellikle mahkeme tarafından kabul edildikten sonra kesinleşir. Mahkeme kararı ve yasal süreçlere bağlı olarak, kesinleşme süresi değişebilir. Feragat etme kararı alındıktan sonra duruma bağlı olarak bir süreç işler.

Yorum yapın

Hemen Ara