Avukatsız Miras Davası Nasıl Açılır, Açma Ücreti

Av.Naciozkan

Miras, bir kişinin ölümünden sonra geride bıraktığı malvarlığıdır. Miras, kanuna göre mirasçılarına geçer. Mirasçılar, mirasın paylaşımında anlaşmaya varamadıkları takdirde, miras davası açabilirler.

Miras davası, miras bırakanın son yerleşim yerindeki sulh hukuk mahkemesinde açılır. Miras davası açmak için, dava dilekçesinin mahkemeye verilmesi ve harcın ödenmesi gerekir.

Miras davası açmak için avukat zorunlu değildir. Ancak, miras davaları hukuki ve teknik bilgi gerektiren davalardır. Bu nedenle, avukatsız olarak miras davası açmak, riskli olabilir.

Avukatsız miras davası açmak isteyenler, aşağıdaki adımları takip edebilirler:

  1. Dava dilekçesini hazırlamak: Dava dilekçesinde, davacının kimliği, davalı kimliği, uyuşmazlığın konusu ve talepler belirtilmelidir.
  2. Dava harcını ödemek: Dava harcı, dava değerine göre belirlenir.
  3. Dava dilekçesini mahkemeye vermek: Dava dilekçesi, dava açılacak mahkemeye verilmelidir.

Avukatsız miras davası açmak isteyenler, dava dilekçesinin hazırlanması ve dava harcının ödenmesi konusunda hukuki danışmanlık alabilirler.

Miras davası, miras bırakanın ölümünden sonra geride kalan malvarlığının paylaşımı için açılan davadır. Miras davası açmak için avukat zorunlu değildir. Ancak, avukatsız miras davası açmak, riskli olabilir. Bu nedenle, avukatsız miras davası açmak isteyenler, dava dilekçesinin hazırlanması ve dava harcının ödenmesi konusunda hukuki danışmanlık almalıdır.

Avukatsız Miras Davası Nasıl Açılır?

Miras hukuku, miras konusuyla alakalı tüm meseleleri ele alan bir alandır. Miras nedeniyle ortaya çıkan ihtilaflar miras hukuku tarafından çözüme kavuşturulmaktadır. Ölüm konusu insan hayatında üzüntü yaratan bir durumdur. Bir kişinin vefatı üzerine mal varlığı ve parası mirasçılarına geçmektedir. Ancak burada aile fertleri arasında anlaşmazlıklar çıkmakta ve bu anlaşmazlıkları kendi çabalarıyla çözmeleri, çoğu zaman mümkün olmamaktadır.

İşte mirasçılar arasında yaşanan bu anlaşmazlıkların çözümü konusunda miras avukatı devreye girer. Miras hukuku konusunda uzman olan avukat, müvekkilinin herhangi bir hak kaybına uğramaması adına yasal prosedürü takip ederek dava açar ve anlaşmazlığı mahkemeye taşır. Bu mesele, Türk Medeni Kanunu’nda tarif edilmiştir. Ayrıca borçlar kanunu ve tapu kanunu ile vergi kanunu da konuyla alakalı detaylar içermektedir. Merkezi Adana’da bulunan Özkan Hukuk Bürosu Miras davası sürecini en iyi şekilde yönetmek için ekip olarak sizlere hizmet vermeye hazırız.

Miras Avukatının Görevleri

Miras konusunda uzmanlaşmış bir avukat vefat gerçekleşemeden önce çeşitli hizmetlerde bulunmaktadır. Buna göre miras sahibinin vasiyetnamesini hazırlamak veya hazırlanmış olan vasiyetnameyi iptal etmek miras hukuku avukatının yapacağı işlemlerdir. Yine ölene kadar bakım sözleşmesini Adana miras avukatı uzmanının hazırlaması uygun olacaktır. Bununla beraber veraset ilamı almak için avukatla anlaşmak gereksiz detaylarla uğraşılmasını engelleyecektir.

Miras Avukatı Olmadan Dava Açılmaz mı?

Hukukumuza göre miras konusunda kişiler bir avukat olmaksızın dava açabilirler. Ancak teknik konulara vakıf olmayan bu kişi yapacağı hatalar nedeniyle hak kaybı yaşamasına neden olabilir. Bu nedenle uzman bir avukatla yola çıkmak doğru olandır.

Özkan Hukuk Bürosu ceza avukatı , boşanma avukatı , miras avukatı , iş davası avukatı gibi hukuk dallarında  ekip olarak sizlere hizmet vermeye hazırız. Özkan Hukuk Bürosu iletişim adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Yorum yapın

Hemen Ara