İcra Hukuku

Adi Kefilin Banka Borca İtiraz Dilekçesi Örneği

Adi Kefilin Banka Borca İtiraz Dilekçesi Örneği

Adi Kefilin Banka Borca İtiraz; Adi kefil, borçlunun borcunu üstlenen kişidir. Adi kefil, borçlunun borcunu ödemediği takdirde, alacaklının borcun tamamı için kendisine başvurma hakkı vardır. Adi kefilin borca itiraz hakkı, borcun varlığına, miktarına veya muacceliyetine ilişkindir. Adi kefil, borcun varlığına itiraz ederse, alacaklının borcu ispatlaması gerekir. Adi kefil, borcun miktarına itiraz ederse, alacaklının borcun gerçek … Devamını Oku

Karşılıksız Çek Şikayet Dilekçesi Örneği

Karşılıksız Çek Şikayet Dilekçesi Örneği

Karşılıksız Çek Şikayet ; Çek, bir kişinin bankaya yazılı olarak verdiği, belirli bir miktar paranın, yazılı olan kişiye veya onun emrettiği kişiye ödenmesini istediği bir ticari belgedir. Çek, bir ödeme aracı olarak kullanıldığı için, karşılıksız çıkması ciddi bir hukuki soruna yol açabilir. Karşılıksız çek, keşidecinin, çek hesabında yeterli para bulunmadığı için, çek bedelinin ödenmemesidir. Karşılıksız … Devamını Oku

Tahliye Davası Dava Dilekçesi Örneği

Tahliye Davası Dava Dilekçesi Örneği

Tahliye davası, kiracının kira sözleşmesine aykırı davranması veya kira sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle kiracının taşınmazdan tahliye edilmesini talep eden davadır. Tahliye davası, kiraya veren tarafından, kiraya verenin yerleşim yerindeki sulh hukuk mahkemesine açılmalıdır. Dava dilekçesi, tahliyenin gerekliliğini gösteren nedenleri içermelidir. Dava dilekçesi, davacının kimlik ve adres bilgilerini, davalının kimlik ve adres bilgilerini, davanın konusunu, dayanağı … Devamını Oku

Konkordatoda Görevli ve Yetkili Mahkeme

Konkordatoda Görevli Ve Yetkili Mahkeme

Konkordato, bir borçlunun, alacaklılarıyla yaptığı anlaşmayla, borçlarının bir kısmını veya tamamını ödeyerek, iflastan kurtulmasıdır. Konkordato, İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenmiştir. Konkordatoda Görevli Mahkeme Konkordato talebinde bulunulabilecek yetkili ve görevli mahkeme, borçlunun iflasa tabi olup olmamasına göre değişmektedir. Konkordatoda Yetkili Mahkeme Sorgulama Konkordato talebinde bulunulabilecek yetkili ve görevli mahkemeyi, borçlunun TC kimlik numarası veya vergi numarası … Devamını Oku

Karşılıksız Çek’te Ne Yapılmalı?

Karşılıksız Çek'Te Ne Yapılmalı?

Karşılıksız çek, bankada yeterli karşılık bulunmadığı için hamiline ödenmeyen çektir. Karşılıksız çek, alacaklının önemli hak kayıplarına yol açabilecek bir durumdur. Karşılıksız çekte yapılması gerekenler şunlardır: Karşılıksız Çek’te Ne Yapılmalı? Yapılan düzenleme “ekonomik suça ekonomik ceza” ilkesi ile çelişecek olsa da çeke karşı güvenin geri getirilme noktasında atılan zaruri bir adım olarak değerlendirilmelidir. Kanun ile amaçlanan; … Devamını Oku

Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler

Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler

Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Nelerdir? ; Konkordato, borçluların, alacaklılarıyla anlaşma sağlayarak borçlarını ödemelerine olanak sağlayan bir hukuki işlemdir. Konkordato talebinde bulunmak için, borçlu tarafından bir dilekçe ile mahkemeye başvurulur. Konkordato talebine, aşağıdaki belgeler eklenmelidir: Konkordato talebinde bulunacak borçlular, bu belgeleri eksiksiz olarak hazırlamalıdır. Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Konkordatoya başvuran borçlunun başvuru dilekçesine birtakım belgeler eklemesi … Devamını Oku

Emlak Komisyon Bedeli İtirazın İptali Dava Dilekçesi Örneği

Emlak Komisyon Bedeli İtirazın İptali Dava Dilekçesi Örneği

Emlak Komisyon Bedeli İtirazın İptali Dava Dilekçesi Örneği ; Emlak komisyonu, bir taşınmazın satışı veya kiralanması sonucunda, satış veya kiraya veren ile sözleşme yapan emlakçıya ödenen ücrettir. Emlak komisyonu bedelinin ödenmesi, taraflar arasında yapılan emlak komisyonu sözleşmesine dayanmaktadır. Emlak komisyonu sözleşmesi, tarafların serbest iradeleri ile yaptıkları bir sözleşmedir. Bu nedenle, taraflardan biri sözleşmeye aykırı olarak … Devamını Oku

Kira Alacağının Tespiti Davası Katılma Dilekçesi Örneği

Kira Alacağının Tespiti Davası Katılma Dilekçesi Örneği

Kira Alacağının Tespiti Davası Katılma; Kira tespit davaları, kiraya verenin kira bedelinin artırılması talebiyle açtığı davalardır. Kira tespit davalarında, kira bedeli, bilirkişi incelemesi sonucu belirlenir. Kira tespit davalarına, kiracı veya kiraya verenin yanında, üçüncü kişiler de katılabilir. Bu kişiler, kira tespit davasının sonucuyla doğrudan doğruya ilgili olanlardır. Kira tespit davasına katılma, kira tespit davasının sonucunu … Devamını Oku

Vergi Borcu Zamanaşımı Dilekçesi Örneği, Tahsil Zamanaşımı

Vergi Borcu Zamanaşımı Dilekçesi Örneği, Tahsil Zamanaşımı

Vergi borcu zamanaşımı, vergi alacağının, belirli bir süre boyunca takip edilmemesi nedeniyle, vergi idaresinin, bu alacağını tahsil etme hakkını kaybetmesidir. Vergi borcu zamanaşımı süresi, vergi türüne göre değişmektedir. Genel olarak, vergi borcu zamanaşımı süresi beş yıldır. Ancak, bazı vergi türlerinde bu süre üç veya on yıl olarak belirlenmiştir. Vergi borcu zamanaşımının başlaması için, vergi alacağının … Devamını Oku

Hemen Ara