Cinsiyet Değiştirme Dava Dilekçesi Örneği

Av.Naciozkan

Cinsiyet değişikliği, kişinin kimlik bilgilerinde yer alan cinsiyetinin, biyolojik cinsiyetine uygun olarak değiştirilmesidir. Cinsiyet değişikliği, kişinin biyolojik cinsiyetiyle psikolojik cinsiyeti arasındaki çelişkiyi gidermek için yapılan bir işlemdir.

Cinsiyet Değişikliği Dava Dilekçesi

Cinsiyet değişikliği için, kişinin öncelikle mahkemeye dilekçe vermesi gerekir. Cinsiyet değişikliği dava dilekçesi, kişinin kimlik bilgileri, cinsiyet kimliği, cinsiyet değişikliğine ilişkin gerekçeleri ve talepleri gibi bilgileri içermelidir.

Cinsiyet Değiştirme
Cinsiyet Değiştirme Dava Dilekçesi Örneği 2

Cinsiyet Değiştirme Dava Dilekçesi Örneği

BURSA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                      :

VEKİLİ                       :    AV NUH NACİ ÖZKAN                          

DAVALI                      :  

KONU                         : Cinsiyetin düzeltilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR           :

1- Müvekkilimiz 19 yaşında olup …… İli, …… İlçesi, …… Mahallesi, ….. Cilt No, …….. Hane No ve …… Sayfa No.da nüfusa kayıtlıdır.

2- Ergenlik çağlarında psikolojik ve hormonolojik dengeler bakımından daha çok kadınsı davranışlar gösteren müvekkilimiz, bu konuda çeşitli muayene ve tedavilere maruz kalmış, sonuç itibari ile yapılan tıbbi tahlil ve incelemeler sonucunda müvekkilimizin yapısı itibariyle kadın olarak tanımlanması gerektiği konusunda anlaşmışlardır.

3- Müvekkilimiz en son geçirdiği operasyonlar ile kadın kimliğindedir. Bu tam teşekküllü hastanelerden alınan raporlar ve müvekkilimizin dış görünüşü ve davranışları ile de açıkça bellidir.

4- Bu nedenlerle müvekkilimizin kadın olduğunun tesbitini talep etmek zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER    : Medeni Yasa, Nüfus Yasası ve İlgili Mevzuat

DELİLLER                   : Nüfus Kaydı, Raporlar, Tanık, her türlü kanıt.

TALEP SONUCU         Açıklanan nedenlerle müvekkilimizin nüfus kütüğünde yazılı olan cinsiyetinin kadın olarak düzeltilmesine karar verilmesini vekaleten saygıyla talep ederiz.

                                                                                                                      DAVACI VEKİLİ

    AV NUH NACİ ÖZKAN   

Yorum yapın

Hemen Ara