Adli Sicil Kaydı Nedir? Hangi Bilgiler Yer Alır?

Av.Naciozkan

Adli sicil kaydı, kişinin işlediği suçlara ve aldığı cezalara dair bilgilerin yer aldığı resmi bir kayıttır. Adli sicil kaydı, kişinin adli geçmişini gösterir.

Adli Sicil Kaydı Nedir?

Adli sicil kaydı, kişinin işlediği suçlara ve aldığı cezalara dair bilgilerin yer aldığı resmi bir kayıttır. Adli sicil kaydı, kişinin adli geçmişini gösterir. Adli sicil kaydı, kesinleşmiş mahkeme kararlarına dayanılarak tutulur.

Adli Sicil Kaydında Neler Çıkar?

Adli sicil kaydında, kişinin işlediği suçlar ve aldığı cezalar yer alır. Adli sicil kaydında yer alan bilgiler şunlardır:

  • Kişinin kimlik bilgileri
  • İşlediği suçlar
  • Aldığı cezalar
  • Cezanın verildiği mahkeme
  • Cezanın verildiği tarih

Adli Sicil Kaydının Silinmesi

Adli sicil kaydında yer alan bilgiler, belirli şartlar dahilinde silinebilir. Adli sicil kaydının silinmesi için, kişinin işlediği suçun kanuni zamanaşımı süresinin dolması veya cezanın infazı tamamlanması gerekir.

Adli Sicil Kaydı Nedir? Hangi Bilgiler Yer Alır?

Adli sicil kaydı, en kısa tabiriyle kişilerin suç kayıtlarıdır. Kesinleşmiş mahkeme kararları doğrultusunda kişiler hakkındaki güvenlik ve ceza tedbirleriyle ilgili sisteme kaydedilen bilgilerdir. Adli sicil kaydı, kişilerin devlet nazarındaki suç kayıtlarını ifade eder.

Halk arasında bilinen diğer ismi sabıka kaydıdır. Hayatın her alanında karşılaşılabilecek bir kayıt olan adli sicil kaydı özellikle iş yaşamında çok daha büyük bir öneme sahiptir. İş başvurularında kişilerden istenen temel evraklar arasında adli sicil kaydı da yer alır.

Adli Sicilde Kesinleşmiş Kararlar Yer Alır Mı?

Adli sicil kaydında yer alan bilgiler ancak kesinleşmiş olan mahkeme kararları sonucunda ortaya çıkan bilgilerdir. Eğer kişiyle ilgili mahkeme kararları kesinleşmiş değilse o zaman ilgili ceza ve güvenlik kararları adli sicilde yer almaz. En özet haliyle yaptırım içerikli olan her mahkûmiyet adli sicil kaydında yer alır. Sadece mahkeme HAGB yani hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına varmışsa ancak o zaman ilgili karar adli sicile işlenmez.

Adli Sicil Kaydında Hangi Bilgiler Yer Alır?

Kişiler hapis cezası almışlarsa bu durum adli sicil kaydına işlenir. Hapis cezasıyla ilgili olarak şartlı/koşullu salma meydana gelmişse ya da koşullu salınan kişiyle ilgili denetim süreleri uzamışsa tüm bu kararlar da adli sicil kaydında yer alır. Tabi tüm bunlarla birlikte hapis cezası tamamlandığında da adli sicil kaydında cezanın tamamlandığı bilgisi yer alır.

Ertelenen hapis cezaları, adli para cezaları (idari para cezaları yer almaz), sürücü belgesinin geri alınımı, belli hak ve yetkilerden yoksun bırakılması sicil kaydında yer alan bilgilerdir. Bunların yanında herhangi bir meslek veya sanatın icra edilmesinin yasaklanması, etkin pişmanlıkla ilgili verilen kararlar, özel ya da genel affa ilişkin durumlar, feri cezalar yani asıl cezaya ek verilen ikinci cezalar da adli sicil kaydında yer alırlar.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ile ilgili kararlar adli sicil kaydında yer almazlar. Daha doğrusu ilgili kararlar adli sicil kaydının özel bir içeriğine kaydedilirler ancak kişiler adli sicil kaydı aldıklarında bu özel bilgileri görmezler. Yalnızca herhangi bir soruşturma ya da kovuşturma gibi durumda ilgili makamlar tarafından bu bilgiler istenirse o zaman bilgiler ilgili makamlara verilirler. 

Yorum yapın

Hemen Ara