Hukuki Makaleler

Hatalı Tıbbi Uygulama İle Hekimin Hukuki Sorumluluğu Nedir?

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI HATALI TIBBİ UYGULAMA SEBEBİ İLE HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU Çalışmanın birinci bölümünde, sağlık hukuku ve tıp hukukunun tanımı ve konusu hakkında bilgi verilerek, sağlık hukuku kapsamına giren anayasal haklar çerçevesinde sağlık konusu irdelenmiş ve sağlık hukukunun bir alt dalı olan tıp hukuki kaynaklarına değinilerek günümüze … Devamını Oku

El Atmanın Önlenmesi İstinaf Dilekçe Örneği

El Atmanın Önlenmesi İstinaf Dilekçe Örneği

El atmanın önlenmesi, bir kişinin malına veya hakkına haksız bir şekilde müdahale edilmesini önlemek için başvurulan bir hukuki yoldur. El atmanın önlenmesi için, ilgili kişinin, el atmanın önlenmesini talep eden bir dava açması gerekir. Bu dava, asliye hukuk mahkemesinde görülür. El atmanın önlenmesi kararının kesinleşmesi halinde, el atan kişi, el atmanın önlenmesini talep eden kişinin … Devamını Oku

Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı ve Davası

Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı Ve Davası

Cinsiyet, kişinin biyolojik olarak erkek veya kadın olarak tanımlanmasıdır. Cinsiyet kimliği ise kişinin kendini nasıl tanımladığıdır. Cinsiyet kimliği, cinsiyetten farklı olabilir. Cinsiyet değiştirme ameliyatı, kişinin kendini daha iyi ifade etmesine yardımcı olabilecek bir ameliyattır. Cinsiyet değiştirme ameliyatı, yasal olarak cinsiyet değişikliğinin yapılması için gerekli bir şarttır. Cinsiyet değişikliği davası, kişinin cinsiyetini yasal olarak değiştirmek için … Devamını Oku

İdare Mahkemesi İstinaf Dilekçesi, Bölge İdare Mahkemesine İtiraz

İdare Mahkemesi İstinaf Dilekçesi, Bölge İdare Mahkemesine İtiraz

İdari yargıda, ilk derece mahkemelerinin nihai kararlarına karşı, bölge idare mahkemelerinde istinaf yolu açıktır. İstinaf başvurusu, ilk derece mahkemesinin kararının hukuka aykırı olduğunu iddia eden taraflarca yapılabilir. İstinaf başvurusu, ilk derece mahkemesinin kararının tebliğinden itibaren onbeş gün içinde yapılır. İstinaf başvurusu, dilekçe ile yapılır. Dilekçede, istinaf nedeninin açıkça belirtilmesi gerekir. İstinaf başvurusu, bölge idare mahkemesi … Devamını Oku

Gaiplik Davası Dilekçesi Örneği, Gaiplik Dilekçesi

Gaiplik Davası Dilekçesi Örneği, Gaiplik Dilekçesi

Gaiplik davası, bir kişinin, belirli bir süre boyunca kendisinden haber alınamaması nedeniyle, ölümünün karine olarak kabul edilmesi için açılan davadır. Gaiplik davası, aile hukuku alanında yer alan bir dava türüdür. Gaiplik davasının açılabilmesi için, kişinin, yedi yıl boyunca kendisinden haber alınamaması gerekir. Gaiplik davası, kişinin yakınları tarafından açılabilir. Gaiplik davasının kabul edilmesi halinde, kişinin, ölümünün … Devamını Oku

Avukat Nasıl Olunur? Kaç Yaşında Avukat Olunur, Şartları

Avukat Nasıl Olunur? Kaç Yaşında Avukat Olunur, Şartları

Toplumun düzenli bir şekilde süregelmesi için en önemli şey adalettir. Adaletin sağlanması için de meslekler vardır. Bu mesleklerin başında avukatlık gelir. Avukat olabilmek için 4 senelik Hukuk Fakültesini bitirmek gerekir. Bölüm bittikten sonra bir avukat yanında staja başlanır. Staj yaklaşık 1 yıl sürer. Staj esnasında hiçbir işyerinde çalışamaz. Staj sonrasında ise Türkiye Barolar Birliğine başvurulur. … Devamını Oku

Ek Vergi İptali Dava Dilekçesi Örneği, Vergi Ziyaı Cezası İptali

Ek Vergi İptali Dava Dilekçesi Örneği, Vergi Ziyaı Cezası İptali

Ek vergi, mükellefin, beyan ettiği verginin eksik veya yanlış olması nedeniyle, vergi idaresince tarh edilen vergidir. Ek vergi, vergi ziyaı olarak da adlandırılabilir. Vergi ziyaı, mükellefin, vergi kanunlarına aykırı olarak beyan ettiği verginin eksik veya yanlış olması nedeniyle, vergi idaresince tarh edilen vergidir. Vergi ziyaı, idari bir işlemdir ve mükellefin, vergi ziyaına ilişkin vergi idaresince … Devamını Oku

İyi Bir Avukat Nasıl Olunur? Başarılı Avukatları Özellikleri

İyi Bir Avukat Nasıl Olunur? Başarılı Avukatları Özellikleri

Birçok hukukçu avukat olma konusunda okul okumak işin yarısı bile değildir der, iyi bir avukat olmak için okul bitirmek elbette ki yeterli değildir. İyi bir avukat olabilmek okulun ve derecenin yanında çeşitli yetenek ve berecilere sahip olmayı da gerektirir. Bu yetenek ve becerilerin bir kısmı doğuştan gelirken bir kısmı da sonradan çalışarak elde edinilebilmektedir. İyi … Devamını Oku

Yurtdışında Yaşayanlar İçin Boşanma Dava Dilekçesi Örneği

Yurtdışında Yaşayanlar İçin Boşanma Dava Dilekçesi Örneği

Boşanma, evliliğin sona ermesi anlamına gelir. Boşanma davası, eşlerden birinin diğer eşe karşı açtığı bir davadır. Boşanma davaları, Türkiye’de yaşayanlar ve yurtdışında yaşayanlar için farklı şekillerde açılabilir. Yurtdışında yaşayan kişiler, Türkiye’de boşanma davası açabilirler. Yurtdışında yaşayan kişiler için boşanma davası açmak için, Türkiye’de yerleşim yeri veya işyeri bulunması gerekir. Yurtdışında yaşayan kişiler için boşanma davası, … Devamını Oku

Yasal Olmayan Para Kazanma Yolları, İllegal Para Kazanma: Kara Para

Yasal Olmayan Para Kazanma Yolları, İllegal Para Kazanma: Kara Para

Yasal Olmayan Para Kazanma Yolları, İllegal Para Kazanma. Kara para yasal yollardan kazanılmamış veya vergisi ödenmemiş paradır. Devlet tarafından suç sayılabilecek bir yoldan kazanılmış, yüksek miktardaki paradır. Kara para devlet organlarınca soruşturulduğundan bu paranın meşrulaştırılması gerekmektedir. Uyuşturucu ticareti, yasadışı silah, mal ve insan taşımacılığı, rüşvet kara paranın en çok kazanıldığı alanlardır. Ancak en çok uyuşturucu sektöründe kara para … Devamını Oku

Hemen Ara