Hukuki Makaleler

Mala Zarar Verme Suçu

Mala Zarar Verme Suçu - Ozkanoglu Hukuk Burosu

Mala zarar verme suçu, genellikle halk arasında “zarar verme” olarak bilinen bir suç türüdür. Bir kişinin başkasının malına zarar vermesi veya yok etmesi durumunda ortaya çıkar. Bu zarar, bir mülkün fiziksel olarak hasar görmesi, tahrip edilmesi veya değerinin azalması şeklinde olabilir. Mala zarar verme suçu, çeşitli durum ve koşullarda ortaya çıkabilir. Örneğin, bir kişinin başkasının … Devamını Oku

KHK İle Görevden İhraç Edilenler Nasıl Bir Yol İzlemeli?

Khk İle Görevden İhraç Edilenler Nasıl Bir Yol İzlemeli?

KHK ile görevden ihraç edilenler, haklarının ihlal edildiğini düşünerek, idari dava açabilirler. KHK ile meslekten ihraç edilenler, ihraç kararına karşı idari dava açabilirler. İdari dava, idarenin hukuka aykırı eylem ve işlemlerini yargıya taşıma yoludur. KHK ile ihraç edilenler, idari dava açmak için, ihraç kararından itibaren 60 gün içinde, ihraç kararının verildiği ilin idare mahkemesine dilekçeyle … Devamını Oku

Apartman Yöneticisi Atanması Dava Dilekçesi

Apartman Yöneticisi Atanması Dava Dilekçesi

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu‘nun 29. maddesinde, apartman yöneticisinin, kat malikleri kurulunca seçilmesi gerektiği düzenlenmiştir. Ancak, kat malikleri kurulu, yönetici seçmemiş veya seçilen yönetici görevini yapmamış veya görevini yapmaktan aciz kalmış ise, o apartman için sulh hukuk mahkemesince bir yönetici atanması talep edilebilir. Bu dava, ilgili apartmanın kat malikleri tarafından, apartman yöneticisinin atanması talebiyle sulh … Devamını Oku

Şufa Dava Dilekçesi Örneği

Şufa Dava Dilekçesi Örneği

Şufa hakkı, bir taşınmazın satışının, satışa konu taşınmazın hissedarlarına öncelikli olarak teklif edilmesi ve satışın hissedarlara teklif edilmeden üçüncü bir kişiye yapılması halinde, hissedarların bu satışı kendileri satın alma hakkıdır. Şufa hakkı, aşağıdaki durumlarda kullanılabilir: Şufa hakkı, taşınmazın maliki veya hissedarları tarafından kullanılabilir. Şufa hakkı, taşınmazın satışının öğrenildiği tarihten itibaren 1 ay içinde mahkemeye dava … Devamını Oku

Cinsiyet Değiştirme Dava Dilekçesi Örneği

Cinsiyet Değiştirme Dava Dilekçesi Örneği

Cinsiyet değişikliği, kişinin kimlik bilgilerinde yer alan cinsiyetinin, biyolojik cinsiyetine uygun olarak değiştirilmesidir. Cinsiyet değişikliği, kişinin biyolojik cinsiyetiyle psikolojik cinsiyeti arasındaki çelişkiyi gidermek için yapılan bir işlemdir. Cinsiyet Değişikliği Dava Dilekçesi Cinsiyet değişikliği için, kişinin öncelikle mahkemeye dilekçe vermesi gerekir. Cinsiyet değişikliği dava dilekçesi, kişinin kimlik bilgileri, cinsiyet kimliği, cinsiyet değişikliğine ilişkin gerekçeleri ve talepleri … Devamını Oku

Marka Hukuku Hakkında Genel Bilgiler

Marka Hukuku Hakkında Genel Bilgiler

Marka hukuku, bir işletmenin, ürünün veya hizmetin ayırt edici bir işaretini korumasına yardımcı olan bir hukuk dalıdır. Marka hukuku, işletmelerin markalarını tescil etmelerine, marka ihlallerine karşı korumalarına ve markalarını yurtdışında kullanmalarına yardımcı olur. Marka hukuku, karmaşık ve sürekli gelişen bir alandır. Bu nedenle, marka hukuku konusunda uzmanlaşmış bir marka avukatından yardım almak önemlidir. Marka avukatları, … Devamını Oku

Kooperatif Genel Kurul Kararının İptali Dava Dilekçesidir

Kooperatif Genel Kurul Kararının İptali Dava Dilekçesidir

Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle mesleki faaliyetlerini korumak veya geliştirmek amacıyla kurulan tüzel kişiliklerdir. Kooperatiflerin işleyişi, genel kurul kararlarıyla belirlenir. Kooperatif Genel Kurul Kararının İptali Kooperatif genel kurul kararlarının, kooperatif ortaklarının haklarını ihlal etmesi durumunda, iptali talep edilebilir. Kooperatif genel kurul kararının iptali için, aşağıdaki şartların birlikte gerçekleşmesi gerekir: Kooperatif Genel Kurul Kararının … Devamını Oku

Anlaşmalı Boşanma Protokolünü Kim Hazırlar?

Anlaşmalı Boşanma Protokolünü Kim Hazırlar

Anlaşmalı Boşanma Protokolünü Kim Hazırlar; Anlaşmalı boşanma davalarında çekişmeli boşanma davalarından farklı olarak taraflar karşılıklı olarak anlaşmaya vardıkları konuların yazılı olduğu bir belgedir. Genellikle bu protokol tarafların avukatları tarafından hazırlanmaktadır. Avukatlar karşılıklı olarak çocukların velayeti, nafaka, mal paylaşımı gibi konuları yazılı metin haline getirir. Eşler boşanma sürecinde anlaşmaya varmaları halinde bu belgeyle birlikte anlaşmalı boşanma … Devamını Oku

Şikayetten Vazgeçme Dilekçesi Örneği

Şikayetten Vazgeçme Dilekçesi Örneği

Şikayetten Vazgeçme Dilekçesi ; Şikayetten vazgeçme, bir kişinin, bir suçun işlenmesinden dolayı yapmış olduğu şikayetten geri dönmesidir. Şikayetten vazgeçme, şikayet hakkının kullanılmasının bir sonucudur ve şikayetçinin iradesine bağlıdır. Şikayetten feragat, şikayetten vazgeçmenin hukuki karşılığıdır. Şikayetten feragat, şikayetçinin, suçun işlenmesinden dolayı yapmış olduğu şikayetten vazgeçtiğini, dilekçeyle veya sözlü olarak mahkemeye bildirmesidir. Şikayetten vazgeçme, şikayetçi tarafından herhangi … Devamını Oku

Yasal Olmayan Para Kazanma Yolları, İllegal Para Kazanma: Kara Para

Yasal Olmayan Para Kazanma Yolları, İllegal Para Kazanma: Kara Para

Yasal Olmayan Para Kazanma Yolları, İllegal Para Kazanma. Kara para yasal yollardan kazanılmamış veya vergisi ödenmemiş paradır. Devlet tarafından suç sayılabilecek bir yoldan kazanılmış, yüksek miktardaki paradır. Kara para devlet organlarınca soruşturulduğundan bu paranın meşrulaştırılması gerekmektedir. Uyuşturucu ticareti, yasadışı silah, mal ve insan taşımacılığı, rüşvet kara paranın en çok kazanıldığı alanlardır. Ancak en çok uyuşturucu sektöründe kara para … Devamını Oku

Hemen Ara