Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı ve Davası

Av.Naciozkan

Cinsiyet, kişinin biyolojik olarak erkek veya kadın olarak tanımlanmasıdır. Cinsiyet kimliği ise kişinin kendini nasıl tanımladığıdır. Cinsiyet kimliği, cinsiyetten farklı olabilir.

Cinsiyet değiştirme ameliyatı, kişinin kendini daha iyi ifade etmesine yardımcı olabilecek bir ameliyattır. Cinsiyet değiştirme ameliyatı, yasal olarak cinsiyet değişikliğinin yapılması için gerekli bir şarttır.

Cinsiyet değişikliği davası, kişinin cinsiyetini yasal olarak değiştirmek için açtığı davadır. Cinsiyet değişikliği davası, aile mahkemesinde görülür.

Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı ve Davası

Bireylerin yaşama ve yaşamlarıyla ilgili kendi kararlarını verebilme özgürlüğü vardır. Bu özgürlük kapsamında bireyler, aidiyet hissetmedikleri bir cinsiyette bulunmama ve değişim yapabilme hakkına sahiplerdir. Bu hak, bireylerin yalnızca mahkemeye gidip cinsiyet değişikliği yapmak istediklerini beyan etmeleriyle ilgili değildir. Birçok süreci bulunan cinsiyet değiştirme konusu toplumda çekince yaratan bir konudur.

Fakat burada toplumdan ziyade bireyin kendini nasıl mutlu hissettiği önemli olmaktadır. Hiç kimse mutlu olmadığı bir bedende hayat sürmeye zorlanamaz. Bu durum insan hak ve özgürlüklerine aykırı bir durumdur. Bireyler tercih ettikleri şekilde hayat sürmelidirler. Anayasamız koyduğu kanunlarla bireyin her türlü koşulda haklarının korunmasını hedeflemiştir.

Cinsiyet Değişikliğine İzin

Türk Medeni Kanunu tarafından düzenlenen cinsiyet değişikliği konusunda birçok işlem yapılması gerekmektedir. Cinsiyet değişikliği yapmak isteyen kimse, mahkemeden izin almalıdır. Bu davanın açılabilmesi için cinsiyet değişikliği yapmayı talep eden kimsenin reşit yani 18 yaşından büyük kanunen ehliyetli olması gerekmektedir. Evlilik kurumunun zedelenmemesi için, cinsiyet değişikliği talep eden kimsenin evli olmaması gerekmektedir.

Bununla beraber cinsiyet değişikliği talep eden kimsenin transseksüel yapıda olduğu için üreme yeteneğinden sürekli şekilde yoksun olması gerekmektedir. Ayrıca bu durumun kişinin hayatında ruh sağlığını etkileyecek şekilde etkileri bulunması gerekmektedir. İzin alınması için tüm bu koşulların eğitim ve araştırma hastanesindeki ilgili bölümlerce ve psikologlarca sağlık raporuyla belgelendirilmesi gerekmektedir.

Cinsiyet Değişikliği Davası

Dava süreci psikiyatr desteği ile değişikliği talep eden kimsenin ruhsal durumu değerlendirilir. Eğitim ve araştırma hastaneleri tarafından üreme yeteneğinden yoksun olunması durumunda yasal olarak izin verilebilmektedir. Mahkeme tarafından yapılacak yargılama sonucunda, cinsiyet değişikliğine izin verilmektedir. Bu süreçten sonra, cinsiyet değiştirme ameliyatı yapılabilmektedir. Ameliyat resmi kurullar tarafından onaylanmış olmalıdır. Akabinde nüfus işlemleri için dava açılması gerekmektedir.

İlgili mahkemece belirlenen tüm koşulların sağlanması durumunda nüfus işlemlerinde cinsiyet değiştirmenin yapılmasını uygun bulabilmektedir. Cinsiyet değişikliğiyle beraber, bu kişilerin sahip olduğu isimler de değişecektir. Bazı mahkemeler bu süreçte cinsiyet değiştirme ameliyatını ve dava sürecinin olumlu olmasına göre karar vermekteyken, bazı mahkemeler ise isim değişikliği için tanık deliline başvurmayı uygun görmektedirler.

Yorum yapın

Hemen Ara