Çekişmeli Boşanma Davasında Nafaka ve Tazminat Ne Kadar Olur?

Av.Naciozkan

Çekişmeli Boşanma Davasında Nafaka ve Tazminat konusu; Boşanma davaları çekişmeli boşanma davası ve anlaşmalı boşanma davası olmak üzere iki ana başlık halinde düzenlenmiştir. Çekişmeli boşanma davalarında hangi tür nafakanın ne kadar istenebileceği, mahkemenin ne kadar nafaka bağlayacağı maddi ve manevi tazminat miktarının ne kadar talep edilebileceği sıkça karşılaştığımız sorular arasındadır.

Çekişmeli boşanma davaları, taraflar arasında maddi ve manevi taleplerin olduğu durumları da kapsar. Bu davalarda nafaka ve tazminat konuları, taraflar arasındaki ekonomik yönden dengenin yeniden kurulması ve mağduriyetlerin telafi edilmesi amacıyla yapılmaktadır.


Çekişmeli boşanma davasında nafaka ve tazminat ne kadar olur 2024


Çekişmeli boşanma davalarında nafaka ve tazminat miktarı boşanmaya hangi taraf sebebiyet vermişse o taraf lehine boşanmadan kaynaklı uğrayacağı zararı giderecek bir maddi tazminata hükmedilecektir. Eğer boşanma davasına konu edilen olaylardan dolayı kişilik hakları zedelenmiş ve manevi olarak çöküntüye uğramışsa da manevi tazminat talebinde bulunabilecektir.


Çekişmeli boşanma davasında nafaka ve tazminat ne kadar olur sorusuyla sıkça karşılaşmaktayız. Çekişmeli boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat miktarı konusunda kanunlarımızda açık bir hüküm bulunmamaktadır. Bu aşamada maddi ve manevi tazminat miktarına hükmedilecek mi, eğer hükmedilecekse bunun miktarına hakim tarafından kusur durumunu tespit ederek karar verecektir. Bu konuda önceden verilen Yargıtay İçtihatları da bu noktada hakime yol gösterici olacaktır.


Çekişmeli boşanma davalarında nafaka miktarı için verilecek kararlar için kanunlarımızca belirlenmiş azami ve asgari bir tutar bulunmamaktadır. Bunu bir örnekle açıklayacak olursak, taraflara ait müşterek çocukların sayısı ve yaşları, çocukların temel ihtiyaç ve bakım giderleri, tarafların yaşadığı konutun kime ait olduğu, genel bir sağlık sorunları var ise sağlık problemleri mali durumları, nafakanın hükmedileceği zamandaki ülkenin koşullarına da bakmak suretiyle belirlenecektir.

Çekişmeli Boşanma Davasında Nafaka Ve Tazminat
Çekişmeli Boşanma Davasında Nafaka Ve Tazminat Ne Kadar Olur? 2


Çekişmeli boşanmada tazminat ne kadar?

Çekişmeli boşanma davalarında tazminat ne kadar olur sorusu çok sık karşılaştığımız sorulardan biridir. Çekişmeli boşanma davası ile maddi ve manevi tazminat talebinde bulunulursa boşanma davasına bakan hakim bu miktarlar için dava sonunda bir karara bağlayacaktır. Kanunda nafaka ve tazminat miktarlarını içeren bir tutar bulunmamaktadır bu yüzden bu konu hakim yetkisindedir.

Tazminat miktarı, çoğu ülkede yasal düzenlemelere tabidir. Mahkemeler, tarafların maddi durumlarını, evlilik süresini, çocukların durumunu, eşlerin katkılarını ve boşanmaya yol açan sebepleri göz önünde bulundurarak adil bir karar vermeye çalışırlar. Türkiye’de, Medeni Kanun ve ilgili diğer yasal düzenlemeler, tazminatın belirlenmesine ilişkin temel prensipleri içermektedir. Tazminat miktarının belirlenmesinde tarafların maddi durumu büyük önem taşır.


Mahkemeler, eşlerin gelirlerini, mal varlıklarını, yaşam standartlarını ve gelecekteki mali durumlarını değerlendirir. Eşlerden biri diğerine maddi destek sağlama yükümlülüğüyle karşı karşıya olabilir. Müşterek çocukların sayısı ve yaşları, tazminat miktarını etkileyen önemli bir faktördür. Çekişmeli boşanma davalarında manevi tazminat yönünden taraflardan boşanmaya sebebiyet verenin kusur durumuna, kusuru var ise oranına, ekonomik ve sosyal durumlarına, manevi olarak zarara uğrayan tarafın kişiliğine yönelik bir zedeleme davranışının olup olmadığına bakılarak bir değerlendirme yapacaktır.

Çekişmeli boşanmalarda tazminat miktarının belirlenmesi, her davanın özelliğine göre değişiklik gösterebilir. Profesyonel hukuki yardım almak, tarafların haklarını en iyi şekilde savunmalarına ve adil bir sonuca ulaşmalarına yardımcı olmaktadır.

İlgili makale ; Çekişmeli Boşanma Nedir


Çekişmeli boşanma nafaka ne kadar?


Çekişmeli boşanma davaları niteliği itibariyle anlaşmalı boşanma davası şartlarının taraflarca mutabakata sağlanamadığı durumlarda başvurulan hukuki bir yoldur. Taraflar çekişmeli boşanma davası açarken davacı tarafından nafaka, maddi ve manevi tazminat talep edebilecektir. Çekişmeli boşanma davasında nafaka ve tazminat ne kadar olur, Çekişmeli boşanmada tazminat ne kadar, Çekişmeli boşanma nafaka ne kadar soruları müvekkillerimizden bu tür davalarda en çok karşılaştığımız sorular arasında yer almaktadır.

Öncelikle şunu söylemek gerekir ki, çekişmeli boşanma davalarında ayrıca nafaka da talep edebilecektir. Boşanmak isteyen eş hem kendisi hem de varsa müşterek çocukların velayet talebi ile nafakaya hükmedilmesini talep edebilecektir. Boşanma süreci devam ederken, nafaka talebinde bulunan tarafın geçici olarak maddi destek almasını sağlar.

Boşanma davası devam ederken, tarafların yaşam standartlarını korumak ve adil bir süreç sağlamak amacıyla
mahkeme tarafından geçici nafaka kararı verilebilir. Davanın sonuçlanmasından sonra verilen nafaka türü değişerek yeni ismiyle nafaka ödenmesine devam edilecektir. Çekişmeli boşanma davasında nafaka ve tazminat ne kadar olur sorusunu daha ayrıntılı açıklamak gerekirse, Çekişmeli boşanma davasına bakmakla görevli olan hakim hem davacı hem davalı tarafın ; aylık kazanç miktarlarını, gelirler arasındaki dengeyi, yan gelirleri, sosyal ve ekonomik hayat standartlarını ve kendilerine kayıtlı tüm taşınır ve taşınmaz malvarlıklarını hesaba katarak bir meblağ çıkartacaktır.

Mahkeme, bu faktörleri dikkate alarak adil bir nafaka miktarı belirlemeye çalışır. Ancak nafaka miktarı, mahkeme kararıyla değiştirilebilir. Tarafların ekonomik durumlarındaki değişiklikler veya özel durumlar, nafaka miktarının revize edilmesine neden olabilir. Çekişmeli boşanma sürecinde nafaka talepleri, taraflar arasında önemli anlaşmazlıklara neden olabilir.

Türk hukuk sistemi, adil bir çözüm bulmak amacıyla nafaka konusunu detaylı bir şekilde düzenlemiştir. Tarafların gelir durumları, yaşam standartları ve diğer faktörler göz önüne alınarak mahkeme tarafından verilen nafaka kararı, tarafların haklarını koruma ve adil bir sonuca ulaşma amacını taşır. Ancak her boşanma davası farklıdır ve nafaka miktarı, her duruma uygun olarak hakim tarafından dikkatlice değerlendirilir.

Sıkça Sorulan Sorular

20 bin TL maaş alan ne kadar nafaka verir?

Nafaka miktarı, gelirin yanı sıra çeşitli faktörlere bağlıdır. Ancak genelde 20 bin TL maaş alan birinin nafaka ödemesi, mahkeme kararıyla belirlenen yüzdelik oranlara göre değişebilir.

Çekişmeli boşanmada tazminat ne kadar?

Çekişmeli boşanmalarda tazminat miktarı, mahkeme kararıyla belirlenir ve çeşitli faktörlere bağlıdır. Net bir miktar vermek zordur, çünkü duruma özgüdür.

Yorum yapın

Hemen Ara