Çekişmeli Boşanma Nedir?

Av.Naciozkan

Boşanma, birçok insan için duygusal ve hukuki bir karmaşıklık yaratabilecek bir süreç olabilir. Ancak boşanma süreci bazen daha da karmaşık hale gelebilir, özellikle çiftler arasında tartışmalar ve anlaşmazlıklar varsa. İşte bu noktada “çekişmeli boşanma” devreye girer. Çekişmeli boşanma nedir, nasıl başvurulur, ne kadar sürer ve ne tür masrafları vardır?  Bu makalemizde bu ayrıntıları yanıtlayacağız.

Çekişmeli Boşanma Nedir

Çekişmeli boşanma davası taraflar anlaşmalı boşanma davası açma şartlarını taşımadıkları takdirde boşanmaya karar veren eşler tazminat, nafaka, mal paylaşımı ve velayet konularında anlaşamayan çiftler çekişmeli olarak boşanma davası açmak durumunda kalırlar. Bir taraf hiçbir şekilde boşanmayı istemiyor dahi olsa çekişmeli boşanma davası açarak boşanma sürecini başlatabilir ve sonuçlandırabilirsiniz. 

Çekişmeli Boşanma Nedir
Çekişmeli Boşanma Nedir? 2

Çekişmeli Boşanma Ne Kadar Sürer

Çekişmeli boşanma davalarının süresi, davanın karmaşıklığı, mahkeme yoğunluğuna ve diğer faktörlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bazıları yıllarca hatta uzun süre devam eder.

Çiftler, mal paylaşımı, çocuk velayeti veya maddi destek gibi üretkenlik yaşadıklarında çekişmeli boşanma davası açmak durumunda kalırlar. Yaşadığınız yerdeki aile mahkemelerinin iş yoğunluğuna göre bu süreç 1-2 yılı bulabilmektedir. Avukatın süreci takip etmesi dava sürecini daha kısaltabilir.

İlginizi Çekebilir; Adana Boşanma Avukatı

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Örneği

Çekişmeli boşanma süreci, birçok belge ve dilekçenin değişmesini gerektirebilir. 

Bu çekişmeli boşanma dava dilekçesi sadece bir örnektir. Profesyonel bir avukattan yardım almak her zaman tavsiye edilir.

NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

ANKARA

DAVACI         : 

VEKİLİ                                    :Av. Nuh Naci ÖZKAN-Adres ANTETTEDİR

DAVALI                                  : 

KONU                                    :Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma

ANLATIMI                            :

Davalı ile müvekkilimiz …….. tarihinden beri resmen evlidirler. Tarafların işbu evliliklerinden ……………….. doğumlu ………………… adlı müşterek iki çocukları bulunmaktadır. 

1-Müvekkilimiz evlendiği ilk günden bu yana gerek eşine ve gerekse de eşinin ailesine ve akrabalarına karşı tam sadakatle davranmış, saygıda kusur etmemiş ve bütün yükümlülüklerine yerine getirmiştir. 

2-Evlilik birliğindeki amaç, eşlerin aynı çatı altında mutlu ve huzurlu bir hayat sürmesi, birlikte bir şeyler paylaşmasıdır. Müvekkilimiz evlendiği gün sonrasında evlilik birliği içinde huzuru ve mutluluğu bir türlü yakalamamıştır. Şu anda müvekkil ile davalı eş 1 aydan beri fiilen ayrı yaşamakta, telefonla dahi görüşmemektedir.  Bu durum evlilik birliğinden taraflar için beklenen bir menfaat kalmadığını, evliliğin, fikren, ruhen ve bedenen bitiğini göstermektedir. Bu birlikteliğinin hukuken de sona ermesi açısından mahkemenize başvuru zorunluluğumuz doğmuştur. Evlilik süresi boyunca davalı eşin yaptığı, süreklilik arz eden ve evlilik birliğini sarsan kusurlu davranışları çok olmuştur. Şöyle ki;

3- DAVALI EŞ HİÇBİR KUSURU OLMAMASINA RAĞMEN, MÜVEKKİLİMİZE AŞIRI KISKANÇ HALLER GÖSTERMİŞ VE PSİKOLOJİK ŞİDDETE MARUZ BIRAKMIŞTIR. Evlilik birliği içerisinde aşırı kıskançlık halleri duygusal şiddet örneğidir ve evliliğin temelinde sarsılması hallerinden olup bir boşanma sebebidir. Müvekkilimizin kişiliğine ve ruhsal bütünlüğüne saldırı oluşturmaktadır ve çekilmez hale gelmiştir.

Davalı kıskançlığı ve ekonomik özgürlüğüne kavuşmaması için davacı müvekkilimin çalışmasına asla izin vermemiş, sürekli karşı çıkmıştır.

6- Müvekkilim davalının anne babasına büyük bir saygı ve sevgi ile davranmakta iken ; davalının babası ALKOLİK VE HER GECE EVE GELDİĞİNDE DAVALININ ANNESİNE HAKARETLER EDEREK DÖVMÜŞTÜR. Bu hususta davalının annesinin babasına karşı açtığı Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma davası mevcuttur. 

BU HAP RUHSAL ÇÖKKÜNLÜK (DEPRESYON),SAPLANTILI-TAKINTILI BOZUKLUK(OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK),PANİK BOZUKLUĞU GİBİ RAHATSIZLIKLARIN TEDAVİSİNDE KULLANILMAKTADIR.

Davalının anne ve babasıyla aynı evde yaşadığı göz önüne alınarak, Müvekkilimin görmeye hasret kaldığı iki çocuğunun böyle bir ev ortamında yaşamaktan çok adeta yaşam mücadelesi verdiği, sağlıklı ve mutlu bir şekilde yetişmesi imkansızdır.

YARGITAY UYGULAMASINDA AİLEYLE İLGİLENMEMEK, DOĞUMDA EŞİYLE İLGİLENMEMEK, EŞİ HAMİLELİKTE YALNIZ BIRAKMAK, EŞİN HASTALIĞIYLA İLE İLGİLENMEMEK DUYGUSAL ŞİDDETE YÖENELİK DAVRANIŞLAR OLDUĞUNDAN BOŞANMA KONUSU DAVRANIŞLARDIR.

DAVALI BUNLAR YETMEZMİŞ GİBİ MÜVEKKİLİMİZE DEFALARCA ŞİDDET UYGULAMIŞ, HAKARET ETMİŞTİR. DAVALI MÜVEKKİLİMİZİN KENDİSİNİ VE AİLESİNE ADETA KÖLE OLMASINI İSTEMİŞ VE ONA EŞ GÖZÜYLE BAKMAMIŞTIR. DAVALI MÜVEKKİLİMİZİ AYNI ZAMANDA ZORLA BİRLİKTE OLMAK İSTEYEREK CİNSEL ŞİDDETTE UYGULAMIŞTIR. 

Bu olaylar nedeni ile müvekkilimiz birkaç defa evi terk etmek zorunda kalmış ancak araya büyüklerin girmesi nedeni ile müvekkilimiz evine tekrar dönmüştür.                                         

DAVALI, MÜVEKKİLİMİZİN EŞİ VE MÜŞTEREK ÇOCUKLARIN BABASI OLMAKLA MÜVEKKİLİMİZİN VE MÜŞTEREK ÇOCUKLARIN GİDERLERİNE, BAKIMINA VE İHTİYAÇLARINA GÜCÜ ORANINDA VE TARAFLARIN BİRLİKTE OLDUĞU DÖNEMDE SÜRDÜRÜLEN YAŞAM DÜZEYİNİ SAĞLAMAK ÜZERE YASAL OLARAK KATLANMAK ZORUNDADIR. BU NEDENLERLE MÜVEKKİLİMİZ  VE MÜŞTEREK KÜÇÜK ÇOCUKLAR İÇİN  DAVA TARİHİNDEN İTİBAREN TMK.169.MADDESİ GEREĞİNCE NAFAKAYA HÜKMEDİLMESİNİ TALEP ETMEKTEYİZ.

12-Müvekkilimiz davalının bu akıl almaz tutum ve davranışları neticesinde akrabaları ile konuşamaz, misafir çağıramaz hale gelmiştir. Davalının boşanma tarihine kadar davacı eşe düşen sorumluluklarının hiçbirini yerine getirmeyerek evlilik birliği içinde tam ve ağır kusurlu davranmıştır.

Dinleteceğimiz tanıklarımız iddialarımızı doğrulayacaklardır. Davalı evlilik birliğinin kendisine yüklediği, sorumlu bir eş olma,ilgi gösterme ve eşine sahip çıkma yükümlülüklerinin hiçbirini yerine getirmemiştir.                          

DELİLLER                          : Nüfus kayıtları,ekonomik ve sosyal araştırma neticeleri,savcılık tahkikatı, dekontlar, kovuşturma dosyaları, telefon kayıtları, tapu kayıtları, hastane kayıtları tanık beyanları ile ikamesi kabil sair  yasal deliller.     

HUKUKSAL NEDENLER : T.M.K, HMK ile ilgili yasal mevzuat hükümleri                   

NETİCE VE İSTEM           :Yukarıda arz ve izah edilen nedenlere binaen;

Her türlü karşı delil ve beyanda bulunma hakkımız saklı kalmak kaydı ile

1-Davamızın kabulü ile tarafların şiddetli geçimsizlik nedeniyle BOŞANMALARINA,

2-T.M. K’ nın 169.maddesi gereğince VE TENSİBEN müşterek küçük çocuklar …………………………velayetlerinin davalı babadan alınarak, müvekkilimizde kalmak istemeleri de nazara alınarak DAVA SÜRESİNCE TEDBİREN VE DAVA SONUCUNDA ASALETEN DAVACI MÜVEKKİLİMİZ ANNEYE VERİLMESİNE,

3- Velayetleri müvekkillimize verilecek müşterek küçük çocuklar için dava tarihinden başlamak üzere T.M.K 169. maddesi gereğince tedbiren ve tensiben her bir çocuk aylık 5.000,00-TL olmak üzere toplamda 10.000,00-TL tedbir nafakası bağlanmasına, boşanma davamızın kabulü halinde nafakanın iştirak nafakası olarak devamına,her yıl üfe oranında artışına

 4- T.M.K’nın 169.maddesi gereğince VE TENSİBEN müvekkilimiz için aylık   10.000,00-TL tedbir nafakasının dava tarihinden itibaren bağlanmasına ve davamızın kabulü halinde tedbir nafakasının müvekkilimiz için yoksulluk  olarak devamına,  her yıl üfe oranında artışına

5-Boşanma yüzünden mevcut ve muntazar (beklenen) menfaati haleldar olan kabahatsiz müvekkilimiz destekten yoksun kaldığı için lehine TMK 174/1.maddesi gereğince 500.000,00-TL maddi tazminata,

6-Boşanmaya sebebiyet vermiş olan olaylar, kabahatsiz müvekkilimizin şahsi menfaatlerini ağır bir surette haleldar etmiş olduğundan, aldatılmış ve darp edilmiş bulunduğundan, lehine TMK.174/2. maddesi gereğince 500.000,00-TL manevi tazminata hükmedilmesine,  

7-Yargılama giderleri ile ücreti vekâletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.19.09.2023

¸

Çekişmeli Boşanma Davası Ücreti

Çekişmeli boşanma süreci mali olarak yüksek meblağa tekabül edebilir.

İyi bir boşanma avukatı, çekişmeli boşanma davasında size rehberlik edebilir. Avukatların maliyeti, deneyimlerine ve davanın karmaşıklığına bağlı olarak değişebilir

Mahkeme işlemleri için ödemeniz gereken ücretler olabilir. Bu ücretler dava harçları ve masrafları, gider avansı, avukatlık ücreti ve diğer masrafların toplamıdır. 

Davanın türü ve karmaşıklığı toplam miktar değişebilir. Durumunun farklılığı, çekişmeli boşanma durumunu ücretlendirmenin net bir şekilde fiyat verilmesi zordur. 2023 asgari ücret tarifesine göre çekişmeli boşanma davası ücretleri yaklaşık 35000 TL ile 100.000 TL arasında bir değişiklik göstermektedir. 

Sıkça Sorulan Sorular

Hangi durumlarda çekişmeli boşanma olur?

Çocuklar, Mal Paylaşımı, Nedenler ve Suçlamalar, Maddi Durum ve İstekler, İletişim ve Uzlaşmazlık, Aile İçi Şiddet veya Taciz gibi durumlar nedeniyle olabilir.

Çekişmeli boşanmada kadının hakları nelerdir?

Velayet Hakkı, Nafaka, Mal Paylaşımı, İştirak Nafakası,Aile Konutu Hakkı gibi haklara sahip olabilir.

Çekişmeli boşanma en fazla kaç yıl sürer?

Çekişmeli boşanma süresi, ülkeden ve davaya özgü faktörlere bağlı olarak değişir. Ancak genellikle birkaç aydan birkaç yıla kadar sürebilir. Taraflar arasındaki anlaşmazlıklar, mal paylaşımı ve çocuk velayeti gibi faktörler süreci etkiler.

Yorum yapın

Hemen Ara