Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Av.Naciozkan

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?; Boşanma davalarında çekişmeli boşanma davasının ne kadar süreceği hususu davanın türüne ve söz konusu olayların içeriği de dahil süreci etkileyen birçok etmen bulunmaktadır. Eşler kendi aralarında anlaşmalı boşanma davası şartlarının tamamını taşıyan şartlarda anlaşmış ve mutabakata varmışsa çekişmeli yerine anlaşmalı boşanma davası açmak daha yerinde olacaktır. Anlaşmalı boşanma olduğu zaman anlaşma protokolü ve boşanma dava dilekçesini mahkemeye sunarak işlemleri başlatabilirler ve bu işlemler 1-2 ay gibi çok kısa bir süre içerisinde sonuçlanmaktadır. Taraflar çekişmeli olarak boşanma yönünde bir irade sergilerlerse anlaşmalı boşanma davasının aksine süreç çok daha uzun ve yorucu olacaktır.

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer
Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer? 2

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Eşler evlilik birliği devam ederken taraflardan birinin yada her ikisinin boşanmayı istemeleri halinde çekişmeli boşanma davalarından söz edilecektir. Eşler her ne kadar boşanma yönünde ortak bir karar almış olsalar da boşanma davasının feri niteliğinde olan mal paylaşımı, velayet, nafaka ve tazminat gibi hususlarda anlaşamadıkları için dava çekişmeli boşanma davası olarak ikame edilecektir.

Mahkeme çekişmeli boşanma davası açtıktan sonra eksik bir husus varmı bunu inceler ve daha sonra tahkikat aşaması dediğimiz yargılama aşamasına geçecektir. Tahkikat aşamasında tarafların tanıkları varsa bunlar dinlenir ve başkaca deliller varsa bunları toplar ve inceler. Her bir duruşma arası mahkemelerin iş yoğunluğu, yaşadığınız şehre göre değişiklik göstererek 2-4 ay arasında yeni bir duruşma günü belirlemektedir. Bu sebepledir ki çekişmeli boşanma davaları kararın kesinleşmesine kadarki süreçleri göz önüne alırsak 2 ile 4 yıl arasında sürmektedir. 

Davanın hangi illerde açılıp görüleceği dolayısıyla mahkemelerin iş yoğunluğu dava sürecinin uzunluğunu belirleyen etmendir. Aile mahkemeleri çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davasına baktığı kadar soy bağı, babalık velayet davaları gibi dava türlerine de bakmakla görevlidir. Yoğun dava dosyası olan merkez illerimizde boşanma süreci daha da uzamak durumunda kalacaktır.

Çekişmeli Boşanma Davası Kaç Celse Sürer?

Anlaşmalı boşanma davalarında genelde 1 celsede boşanma süreci sonuçlanmaktadır. Fakat bu çekişmeli boşanma olduğunda ise durum değişmektedir. Çekişmeli boşanma süreçlerinde baştan sona ortalama toplamda 5-6 celse arasında sürmektedir. Eşlerden biri boşanma davası açtıktan sonra bu dilekçe ve ekleri karşı tarafa mahkemeden tebligat yolu ile gönderilmekte ve davya cevap vermek ve delilleriniz var ise bunları sunmak için 14 günlük cevap verme süresi bulunacaktır.

Bundan sonra ise 2. Cevap dilekçeleri verme aşamasına geçilecektir. Sonuç olarak ortalamasını alacak olursak 90-100 günlük bir dilekçeler aşaması olacaktır. Eğer delilleriniz toplanmadıysa bu celse sayısı daha da artabilir. Celse sayısı her davadaki somut duruma göre değişiklik göstermektedir. Bu süreç sizin boşanma davası açtıktan sonra adli tatile denk geldiği takdirde adli tatilde görülen bir iş türü olmadığı için 20 temmuz ile 1 eylül arasında duruşma görülmeyecektir.

Fakat boşanma davası görülmese dahi geçici hukuki koruma talepleri olan; ivedi işler, tebligat işlemleri, karşı dava açmak, nafaka davaları, velayet davaları ve çocuk kaçırma davaları süreçleri devam edecektir. Açılan boşanma davasının adli tatilde gerekçeli kararının yazılması durumunda kesinleşme tarihi adli tatil bitimi 1 eylülden sonra 7 gün ilave ederek 8 eylülde gerçekleşeceğini bilmeniz gerekir.

İlginizi Çekebilir; Adana Boşanma Avukatı

Çekişmeli Boşanma Bittikten Sonra Ne Olur?

Çekişmeli boşanma davasının bitmesi demek hakimin tarafların boşanmasına karar verdiği yada boşanma davasının reddedildiği anlamına gelen karar celsesidir. Fakat unutmamak gerekir ki boşanma davasının kesinleştiği güne kadar evlilik birliği devam etmektedir. Dolayısıyla tarafların sadakat yükümlülüğü de devam etmektedir. Boşanma davası kesinleşmeden evliliğin sonlanmadığının bilinmesi ona göre hareket edilmesi gerekir.

Hakimin boşanma yada boşanmama yönünde verdiği kararı hukuka uygun bulmayan taraf sürece itiraz ederek istinaf mahkemesine götürme alternatifleri mevcuttur. Eşler bu noktada istinaf kanun yoluna başvurmayarak söz konusu kararın kesinleşmesini de isteyebilirler. Verilen bir mahkeme kararının iki hafta içinde bağlı bulundukları bölge adliye mahkemesine gönderirlerse istinaf mahkemesi itiraz yapılan hususları inceleyerek bir karara varacaktır.

Eğer karar istinaf mahkemesi değil de Yargıtay(temyiz) süreci ile devam ediyorsa Yargıtay dosyayı ve itirazları inceleyerek bir karara varacaktır. Çekişmeli boşanma davalarında tüm iç hukuk yolları tüketildikten sonra artık karar kesinleşecek ve bu karara bir itiraz mercii kalmayacaktır.

Çekişmeli Boşanma Davası İlk Celsede Biter Mi?

Eşler çekişmeli boşanma yolu değil de anlaşmalı boşanma yolunu seçerlerse ve anlaşma protokolündeki tüm maddeleri her iki taraf kabul ederse çekişmeli boşanma davasının aksine tek celsede bitmesi yüksek ihtimaldir.

Çekişmeli boşanma davası için ise bunu söylemek mümkün değildir. Çekişmeli dava türü itibariyle anlaşmalıya göre çok daha uzun sürmektedir. Çekişmeli boşanma davasında tanıkların dinlenmesi, delillerin incelenmesi , bilirkişi raporlarının sunulması ve velayetle ilgili bilirkişi raporunun beklenmesi gibi birtakım uzun ve meşakkatli bir yoldur. Ayrıca çekişmeli boşanma dava türünde tarafların anlaşamadıkları husus yönünden eldeki deliller neticesinde hakimi bunları ispatlamaya yönelik ihtilaflar olduğu için tek celsede bitmesi mümkün görünmemektedir.

Çekişmeli dava açıldıktan sonra taraflar bir şekilde her konuda anlaşmaya varırlarsa açılan dava süreci anlaşmalı boşanmaya çevrilip daha kısa sürede bitmesi sağlanabilir. İşte bu sebepledir ki çekişmeli boşanma sürecinin uzman bir avukat eşliğinde yürütülmesi büyük önem taşımaktadır.

Yorum yapın

Hemen Ara