Anlaşmalı Boşanmada Nafaka Miktarı 2024

Av.Naciozkan

Anlaşmalı Boşanmada Nafaka Miktarı; Taraflar boşanma aşamasında olduğunda kısa sürede bitmesi adına ve kendi istekleri doğrultusunda hareket ederek anlaşmalı olarak boşanma yolunu tercih ediyorlar. Bu aşamada uygun bir nafaka miktarının belirlenmesi için bir hesap bulunmamaktadır.- Anlaşmalı boşanmada nafaka miktarını belirlenmesi için öncelikle protokolde bunun ve ne kadar talep edildiğinin anlaşılır bir şekilde yazılmış olması gerek. Eğer anlaşmalı boşanma protokolünde nafaka istendiği ve miktarı yazmaz ise bu haktan feragat edilmiş gibi karar verilir.

Anlaşmalı boşanma davası kesinleştikten sonra yoksulluk nafakası için ayrı bir dava açmak mümkün değildir. Fakat iştirak nafakası için durum böyle değildir. İştirak nafakası talep edilmese dahi hakim duruma göre uygun bir nafaka miktarı belirleyebilecektir. Çünkü iştirak nafakası kamu düzeninden doğan bir haktır.


TMK madde 4 te “Kanunun takdir yetkisi tanıdığı veya durumun gereklerini ya da haklı sebepleri göz önünde tutmayı emrettiği konularda hâkim, hukuka ve hakkaniyete göre karar verir.’’ Hakim taraflarca belirlenen nafaka miktarını haklı bir sebep olması halinde hakkaniyet ölçüsünde değiştirme hakkı vardır.

Anlaşmalı Boşanmada Nafaka Ücreti Ne Kadar?


Eşler kendi talep ve istekleri doğrultusunda en kısa sürede boşanmak için anlaşmalı boşanma yolunu tercih etmektedir. Anlaşmalı boşanmada nafaka miktarını taraflar kendi istek ve rızalarına göre uygun bir miktar belirleyeceklerdir. Fakat anlaşmalı boşanma protokolünde ödenmesi kararlaştırılmış miktarı ödeyecek taraf yada nafaka alacaklısı tek taraflı olarak azaltamaz yada artıramaz.

Anlaşmalı boşanmada nafaka miktarının doğru olarak belirlenmesi ve hak kaybına uğramamak için alanında uzman anlaşmalı boşanma avukatı ile birlikte ilerlemek daha doğru olacaktır. Anlaşmalı boşanma davalarında nafaka miktarını bir örnek ile açıklamak istersek 50.000 TL maaş alan bir kişi karşılıklı anlaşma doğrultusunda 10.000 TL de 30.000 TL de nafaka ödeyebilir. Anlaşmalı boşanmada nafaka miktarı kanun çerçevesinde belirlenmemiştir, bunun bir alt sınırı yada tavan üst sınırı bulunmamaktadır.

Anlaşmali Boşanmada Nafaka Mi̇ktari
Anlaşmalı Boşanmada Nafaka Miktarı 2024 2


Anlaşmalı Boşanmada Kadına Nafaka Verilir Mi?


Boşanan taraflar arasında hangi taraf boşanmadan sonra yoksulluğa düşüp nafaka almaya hak kazanırsa yoksulluk nafakası ona ödenir. Genel anlamda ülkemizde kadınlar eşlerinin ihtiyaçları ,ev işleri ve çocuklarının bakım ve eğitim sorumluluklarını üstlenmesi sebebiyle aktif bir çalışma hayatı içerisinde bulunamamaktadır. Bu genel durum dolayısıyla evlilik nedeniyle çalışamamış ve boşanmayla birlikte maddi olarak yoksulluğa düşmesi kuvvetle muhtemeldir.

Oluşacak bu zararın önlenmesi için koca boşandığı eşine karşı destek sağlamakla yükümlüdür. Bu Türk medeni kanunumuzdan doğan bir durumdur. Anlaşmalı boşanma davalarında nafaka durumunu hakim kendisi belirlemeyeceği gibi dava sonuçlandıktan sonra bu durumu takip etmesi imkansızdır. Bu sebeple anlaşmalı boşanma davalarında kesinlikle yoksulluk nafakası talep edilmelidir.

Nafaka miktarı konusunda anlaşılamaması durumunda zaten boşanma gerçekleşmemiş olacaktır. Kadın ilerleyen zamanlarda bu nafakadan feragat edebileceği gibi bu hakkını talep etmez ise de bir problem oluşturmayacaktır. Anlaşmalı boşanma davalarında nafakanın istenmesi ve nafaka miktarının belirlenmesi önemli bir husus olmakla birlikte anlaşmalı boşanma davalarında alanında uzman bir avukat ile çalışmak hak kaybı yaşanmasının önüne geçecektir. İştirak nafakaları çocuktan kim sorumlu olacaksa velayetinin alınması durumunda diğer tarafa ödenmesi gereken nafakadır. Eşler arasında kadına nafaka ödenmesi isteğe bağlı bir nafaka türü iken iştirak nafakası çocuğa mecburi olarak ödenecek bir nafaka türüdür.

Anlaşmalı boşanmada nafaka kaç yıl ödenir?

Günümüzde birçok çift, evlilik birliğini sürdürme konusundaki zorlukları aşamayarak boşanma kararı alabilmektedir. Boşanma sürecinde, özellikle anlaşmalı boşanma durumlarında, nafaka konusu önemli bir hukuki boyut kazanmaktadır. Nafaka, ekonomik dengenin korunması amacıyla, boşanmış eşler arasındaki maddi ilişkiyi düzenleyen bir hukuki kavramdır. Ancak, anlaşmalı boşanmalarda nafaka ödeme süresi, bir dizi faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Nafaka, boşanmış eşler arasında ekonomik dengenin sağlanması amacıyla, maddi yardımı ifade eder. Boşanma sonrası ekonomik durumu zayıf olan tarafın, diğer tarafından belirli bir süre boyunca maddi destek görmesi anlamına gelir. Anlaşmalı boşanmalarda taraflar, nafaka konusunda uzlaşmaya varabilir ve mahkemeye başvurmadan bu konuda anlaşabilirler.

Anlaşmalı Boşanmada Nafaka Süresi Nasıl Belirlenir?

Anlaşmalı boşanmalarda nafaka süresi belirlenirken birkaç önemli faktör göz önüne alınmalıdır. Bu faktörler arasında:

  1. Eşlerin Ekonomik Durumu: Boşanmış eşlerin mevcut ekonomik durumları, nafaka süresini etkileyen temel faktörlerden biridir. Maddi gücü zayıf olan taraf, daha uzun bir süre boyunca nafaka talep edebilir.
  2. Evlenme Süresi: Eşlerin evli kaldıkları süre, nafaka süresini belirlemede etkili olabilir. Uzun süreli bir evlilik, nafaka ödeme süresini uzatabilir.
  3. Çocukların Durumu: Eğer çiftin birlikte çocukları varsa, çocukların bakımı ve eğitimi için gerekli olan maddi destek, nafaka süresini etkileyebilir.
  4. Tarafların Anlaşması: Anlaşmalı boşanmalarda tarafların kendi aralarında yaptıkları anlaşmalar, nafaka süresini belirlemede önemli bir etken olabilir. Taraflar, önceden nafaka süresi konusunda anlaşabilirler.

Nafaka Kaç Yıl Ödenir?

Anlaşmalı boşanmalarda nafaka süresi genellikle tarafların uzlaşmasıyla belirlenir. Ancak, mahkeme devreye girdiğinde, yukarıda bahsedilen faktörler dikkate alınarak adil bir karar verilir. Genel olarak, nafaka süresi birkaç yıl ile sınırlı olabilir. Ancak, özel durumlar göz önüne alındığında, mahkeme nafaka süresini uzatabilir veya kısaltabilir.

Sonuç olarak, anlaşmalı boşanmalarda nafaka süresi, tarafların ekonomik durumları, evlilik süresi ve çocukların durumu gibi faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterir. Tarafların adil bir uzlaşma yapmaları ve gerekirse mahkemenin bu uzlaşmayı değerlendirmesi önemlidir.

Daha fazlası için Adana Nafaka Avukatını inceleyebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Anlaşmalı boşanmada nafaka her yıl artar mı?

Hayır, anlaşmalı boşanmalarda nafaka genellikle belirlenen miktar ve koşullara göre sabit kalır.

Anlaşmalı boşanan kadın nafaka alabilir mi?

Evet, genel olarak anlaşmalı boşanmalarda taraflar arasında yapılan bir anlaşma doğrultusunda kadın nafaka talep edebilir.

Yorum yapın

Hemen Ara