Boşanma Davasında Velayet

Av.Naciozkan

Boşanma davasında velayet, boşanma sonrasında çocukların kim tarafından bakılacağı ve yetiştirileceği ile ilgili davadır.

Boşanma davasında velayet, Türk Medeni Kanunu’nun 182. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, velayet, ana ve babaya müşterek olarak aittir.

Boşanma davasında velayet, aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak belirlenir:

  • Çocuğun menfaati
  • Ebeveynlerin annelik ve babalık görevlerini yerine getirme yetenekleri
  • Ebeveynlerin ekonomik durumu
  • Ebeveynlerin yaşam tarzları

Boşanma davasında velayet, genellikle anneye verilir. Ancak, çocuğun menfaati göz önünde bulundurulduğunda, velayet babaya da verilebilir.

Anlaşmalı boşanma davasında, taraflar velayeti ortak olarak üstlenebilirler. Bu durumda, taraflar, çocuğun bakım ve eğitimiyle ilgili konularda ortak karar alırlar.

Boşanma Davasında Velayet Alabilir miyim?

Boşanmak, günümüzde evlenmek kadar doğal gelişen durumlardan biridir. Evlenen çiftler zaman içinde anlaşmazlığa düşüp ayrılma kararı aldıkları takdirde evlilik kurumunu resmi bir şekilde sonlandırabilmek adına, boşanma davası açmaları gerekmektedir. Bunun için herhangi bir Aile Mahkemesine başvurmak ilk aşama için yeterli bir adımdır. İki tip boşanma davası söz konusudur: Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davası.

Anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasına göre daha kolay sonuçlanabilmektedir. Nitelim tek celsede boşanmak da anlaşmalı boşanma türüne girmektedir. Çekişmeli boşanma davasında ise dava süresi tarafların cevap dilekçelerine göre uzayabilir ya da kısalabilmektedir. Eğer boşanma davası açacak olan çiftin çocuğu varsa ‘’Boşanma davasında velayet alabilir miyim?’’ sorusu her iki tarafı da etkilemektedir.

Velayet Davası Nasıl Açılmaktadır?

Velayet davaları her ne kadar hem anne hem de baba adında sancılı bir süreç olsa da, gerekli adımlar bir uzmanla birlikte aşağıdaki gibi gerçekleştirildiği müddetçe, dava kolayca çözüme ulaşabilmektedir: 

  • Öncelikle dava dilekçesi yazılmalı ve ortaya sunulan teoriler deliller eşliğinde kanıtlanmalıdır.
  • Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre hareket edilmeli ve bu süreçte profesyonel bir avukattan destek alınmalıdır. Örneğin, velayet davanız için en iyi avukatlarla çalışmakta olan Hatay Hukuk Bürosu’na başvurabilirsiniz.
  • Aile Mahkemesi’ne gidilerek dava dilekçesi teslim edilmelidir.
  • Dava dosyasının sonuca ulaşması, mahkemenin çalışma yoğunluğuna göre sonuçlanmakta ve bu tarihler değişiklik göstermektedir.
  • Velayet davasının sonuçlanması genel olarak ortalama 4-5 ay boyunca devam etmektedir.

Boşanma Davalarında Velayet Hakkı Kime Verilmektedir?

Boşanma davalarında velayetin kime verileceği konusu çeşitli faktörlere bağlı olarak değişmektedir. Ebeveynlerin ekonomik, sosyal ve psikolojik durumu bu noktada en önemli kıstaslar arasındadır. Çocuğun hangi tarafta yaşam standartlarının daha iyi olacağına çiftlerin yaşam biçimleri sorgulanarak karar verilmektedir. Çocuk anne bakımına muhtaç dahi olsa eğer onun için daha faydalı olacaksa psikolojik ve fiziksel durum göz önünde bulundurularak velayet babaya da verilebilmektedir.

Yeni Doğan Bebeğin Velayet Hakkı Kimdedir?

0-3 yaş aralığındaki çocuğun velayetinin kimin hakkı olduğu konusunda verilecek olan karar çocuğun bakımında anneye muhtaç olup olmadığı sorusunun yanıta göre belirlenmektedir. Yeni doğan bir bebeğin 5 yaşına kadar olan süreç boyunca emzirme, tuvalet, beslenme gibi temel ihtiyaçlarının verilmesi dolayısıyla velayeti anneye verilmektedir. Ancak çocuğun babada kalmasının daha sağlıklı olacağı düşünülüyorsa, velayet davası açılıp durum ispatlandığı takdirde bu durum değişiklik gösterebilmektedir.

Boşanmada Kız Çocuğun Velayeti Kime Verilmektedir?

Boşanma davaları açıldıktan sonra en önemli sorulardan biri çocuğun kimde kalacağına yöneliktir. Çocuğun annede ya da babada kaldığı süre boyunca ilgi, şefkat ve sevgiden uzak kalmaması gerektiği unutulmamalıdır. Bu bakımdan çocuğun velayetinin kimde olacağı kararı cinsiyeti ile ilişkili bir konu değildir. Kız çocuklarının velayetinin kimde olacağı konusunda çocuğun cinsiyeti dolayısıyla değil eğitim ve sağlık hayatı gibi ciddi konuların sekteye uğramaması adına bir karar verilmektedir.

Geçici Velayet Ne Demektir?

Boşanma davası devam ederken çocukların ayrı olan çiftlerden birinde geçici olarak yaşamını sürdürmesi üzerine planlanmaktadır. Çocukların boşanma süreci boyunca ortada kalmaması adına geçici olarak verilen velayet daha sonrasında çiftlerin yaşam standartlarının ölçülmesinden sonra anne ya da babaya verilmektedir. Bu yüzden boşanma davası kesin olarak sonuçlandığında çocuğun velayeti de net bir biçimde tamamlanmaktadır.

Velayet Davasında Çocuğun Kararı Ne Derece Önemlidir?

Eğer çocuk idrak yaşında ise mahkeme huzurunda söz söyleme hakkına sahiptir. Boşanacak olan çiftin çocuğu mahkemeye çıkarıldığı zaman diliminde mahkeme salonunda anne ve babası salondan çıkarılmaktadır. Çocuğun mahkemeye yalnız olarak çıkması hiç kimse tarafından etki altında kalmadan karar verebilmesi adına önem arz etmektedir. Mahkemeye getirilen pedagog eşliğinde hangi tarafta kalmak istediği dinlenilmektedir. Çocuk mahkemede dinlenmiyor olsa bile pedagoglar tarafından herhangi bir baskı altında olup olmadığı incelenmektedir. Bütün bunlar planlanmakta olan velayet davasını etkilemektedir.

Çocuğun Velayeti Hangi Durumlarda Ebeveyne Verilmemektedir?

Çocuk anne veya babasından fiziksel ya da psikolojik bir şiddet görmekteyse velayet hakkı o kişiden alınmaktadır. Ebeveynin psikolojik rahatsızlığının olması ve bundan dolayı çocuğun etki altında kalması çocuğun velayetinin değiştirilmesi adına bir diğer sebeptir. Bunların yanı sıra çocuğun bakımının gerçekleştirilmiyor olması ve gözetiminin ihmal edilmesi durumunda da velayet hakkı ebeveynin elinden alınmaktadır.

Müşterek Velayet Ne Demektir?

Bir diğer adı da ‘’ortak velayet’’ olan müşterek velayet çocuğun bakımı evlilikte olduğu gibi devam ettirilmektedir. Bu durumda çocuğun sağlığı, eğitimi, denetim ve korunması, gözetimi gibi birçok konu için hem anne hem baba tarafından ilgilenilmektedir. Fakat anne ve baba karşıt fikirlerde olup, durmaksızın bir çatışma halindeyseler bu çocuk için olumsuz bir durum olarak ortaya çıkmaktadır. Bu durumda iki tarafında müşterek velayet alabilmesi için bunu kanıtlamaları gerekmektedir. Protokole ortak kararda olduklarını ispatladıkları takdirde çocuğun bakımını her iki taraf da üstlenmiş olmaktadır.

Velayet Hakkı Olmayan Bir Ebeveyn Çocuğunu Ne Zaman Görebilmektedir?

Eğer ebeveynlerden biri velayet hakkını alamadıysa çocuk ile görüşme günleri belirlemeleri gerekmektedir. Eğer velayet hakkı mahkeme tarafından bir tarafa verildiyse çocuk ve ebeveyn arasındaki ilişkinin devam etmesi adına mahkeme tarafından belirlenen günlerde bir araya gelebilmektedirler.

Velayet Davasında Pedagog Raporu Örneği Nedir?

Velayet davası ebeveynlerden birinin diğerinden çocuğu almak için açmış olduğu davalardan biridir. Buna göre verilmiş olan velayetin geri kazanılması adına bazı durumların ispatlanması gerekmektedir. Velayet hakkının kazanılması için velayeti verilen ebeveynin çocuk bakımını kötü şartlar altında gerçekleştirdiği üzerine kanıt toplanması gerekmektedir. Bu anlamda pedagogların görüşleri oldukça ispatlayıcı bir noktada durmaktadır.

Pedagog Raporu Örneği Nasıl Alınmaktadır?

Pedagog velayete dair görüşlerinin belirttiği raporda mahkemeye yönelik iddiaları toparlamalıdır. Öncesinde anne ve baba ile görüşmelerini detaylı biçimde gerçekleştirmelidir. Çocuk ile görüşülmüş ise bu sohbet de tüm ayrıntıları ile birlikte anlatılmalıdır. Son olarak ise raporda velayetin kimde kalması gerektiğine dair görüş belirtilmelidir.

Velayetin Kaldırılması Nedir?

Evlilik boyunca velayet hakkı hem annede hem de babada devam etmektedir. Fakat evlilik durumunda dahi çocuğun bakımı ihmal ediliyor ya da psikolojik veya fiziksel olarak şiddete maruz kalıyorsa bu durumda çocuğun velayeti ebeveynlerden alınmaktadır. Bu karar çocuğun daha iyi yaşam şartlarına sahip olması adına verilmektedir. Çocuğun korunmasına dair önlemler alındıktan sonra mahkeme kararınca çocuk için bir vasi atanmaktadır.

Büyükanne veya Büyükbaba Çocuğun Velayetini Alabilir mi?

Velayet hakkı boşanma davalarında yalnızca anne ve babaya verilmektedir. Bunun dışında anne ve babadan her iki taraf da çocuğun yetişmesi için yeterli ortamı sağlayamıyorsa ancak bu durumda çocuğun velayeti için büyükanne veya büyükbaba düşünülebilmektedir. Eğer böyle bir durum söz konusuysa mahkemeye velayet davası açarak çocuğun velayetini talep edebilirsiniz.

Velayet Davasını Alan Ebeveyn Çocuğunu Göstermezse Ne Olur?

Velayet hakkını alan ebeveyn çocuğun her türlü ihtiyacından sorumlu görünmektedir. Fakat bununla birlikte diğer velayet hakkı bulunmayan ebeveynin de belirli gün ve saatler dahilinde çocuğu görebilme hakkına sahiptir. Eğer velayet hakkına sahip olan kişi çocuğu diğer taraftan esirgiyor ve görüşleri engelliyorsa velayeti kötüye kullanmaktadır. Bu durumda mahkemeye başvurarak velayetin değiştirilmesi adına bir başvuruda bulunabilirsiniz.

Velayet Hakkı Olan Kişi Velayeti Diğer Tarafa Verebilir mi?

Anne ya da babada olan velayet anlaşmalı olarak karşı tarafa verilebilmektedir. Bu durumda mahkemeye başvurulmalıdır. Eğer iki taraf da çocuğu istemiyor ise çocuk sosyal hizmetlere gönderilmektedir.

Yorum yapın

Hemen Ara