Yurtdışında Yaşayanlar İçin Boşanma Dava Dilekçesi Örneği

Av.Naciozkan

Boşanma, evliliğin sona ermesi anlamına gelir. Boşanma davası, eşlerden birinin diğer eşe karşı açtığı bir davadır. Boşanma davaları, Türkiye’de yaşayanlar ve yurtdışında yaşayanlar için farklı şekillerde açılabilir.

Yurtdışında yaşayan kişiler, Türkiye’de boşanma davası açabilirler. Yurtdışında yaşayan kişiler için boşanma davası açmak için, Türkiye’de yerleşim yeri veya işyeri bulunması gerekir.

Yurtdışında yaşayan kişiler için boşanma davası, Türkiye’deki Aile Mahkemeleri’nde açılır. Boşanma davası, yetkili mahkemeye dilekçe ile başvurularak açılır.

Yurtdışında Yaşayanlar İçin Boşanma Dava Dilekçesi Örneği

ADANA AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                 :

CEVAP VEREN

(DAVALI)                   : 

VEKİLİ                       : AV NUH NACİ ÖZKAN

KARŞI TARAF

(DAVACI)                   :

VEKİLİ                       :

KONU                         : Davaya Karşı Cevaplarımızın Sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR           :

1- Davacının müvekkilimiz aleyhinde açmış bulunduğu davayı ve dava dilekçesinde davacı vekili tarafından sıralanan asılsız iddiaları kabul etmiyoruz. Müvekkilimiz ile davacının müşterek evliliğinde eğer bir kusurlu var ise o da davacıdır. Bu hususu açıklamalarımızda ve mahkeme süresince sunacağımız deliller ile kanıtlayacağız.

2- Dava dilekçesinin üç nolu bendinde müvekkilimizin kadın olmasına rağmen davacıya kaba davrandığından, hakaret ettiğinden, elinde ne varsa kafasına fırlattığından bahsedilmektedir. Bu iddianın gerçekle ilgisi yoktur. Müvekkilimize kaba davranan devamlı şekilde hakaret eden ve döven davacıdır. Müvekkilimizin davacıdan yediği dayaklar, kulağında iltihaplanmaya ve belindeki sinirlerde zedelenmeye sebep olmuştur. Bunlara ilişkin tedavi belgelerini mahkemeye sunacağız.

3- Yine dava dilekçesinde bahsedilen müvekklilimin davacıyı tehdit ettiğine ilişkin iddianın da aslı yoktur. Müvekkilemiz Türk örf ve adetlerine uymayan davranışlar da sergilememiştir. Bunlar tamamen asılsız iddialardır. Böyle bir durum olmamasına rağmen ………-TL lik taksitle alışverişle davacının küçük duruma düştüğü belirtilmektedir. Ayrıca taksitle alışverişle nasıl küçük duruma düşüldüğü tarafımızca anlaşılamamaktadır. Bugünün koşullarında Türk Halkının büyük bir kısmı taksitle alışveriş yapmaktadır.

 4- Müvekkilimiz dava dilekçesinde belirtildiği gibi kocasına haber dahi vermeden çocuğunu bırakarak Türkiye’ye kaçmış değildir. Müvekkilimiz, tamamen davacı tarafın kandırması sonucu geri götürüleceği söylenerek Türkiye’ye gönderilmiş ve gerekli muamelelerin yapılmasıyla eşinin ve çocuğunun yanına dönmek üzere beklemeye başlamıştır.

5- Müvekkilimiz iyiniyetle eşinin ve çocuğunun Türkiye’ye dönmesini ümit ederken davacının kendisini hiç aramaması ve evin telefon numaralarını değiştirmesi nedeniyle durumdan şüphelenen müvekkilemiz davacının burada bulunan akrabalarına eşinin evini arattırmış, telefona çıkan davacının annesi “biz onu güzellikle göndermeseydik bizi polise şikayet eder ve sığınma evine giderdi”  demiştir. Bu konuşma üzerine müvekkilemiz ………….. Konsolosluğu’na gitmiş orada kendisine oturum izninin dolduğu ve eşi tarafından uzatılmadığı, bu nedenle …………..’ya gidemeyeceği belirtilmiştir. Buradan da anlaşılacağı üzere, davacı Müvekkilimizin oturum izni dolana kadar onu oyalamış, oturum izni de dolunca oturum iznini uzatmayarak müvekkilimizin …………..’ya girmesini engellemiştir.

 6- Müvekkilemizin evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında ve evlilik birliğinin çekilmez hal almasında her hangi bir kusuru bulunmamaktadır. Davacı müvekkilemizle …………….’ya gittiği andan itibaren ayrı bir ev açacağını beyan etmesine rağmen ayrı ev açmamış, ilk başta annesi ile beraber aynı evde oturmuş, daha sonra annesi ile arası açılınca evli olan ablasının yanına taşınmıştır. Davacı annesinin etkisi altında kalarak müvekkilimizden boşanmak istemektedir.

7- Dava dilekçesinde …. seneden beri Türkiye’de olan müvekkilimizin bir gün olsun çocuğunu merak dahi etmediğinden bahsedilmektedir. Müvekkilemiz çocuğunu görebilmek için her yolu denemiş, ancak davacı tarafından oturum izni uzatılmayınca ………..’ya girememiştir. Davacı müvekkilemizin çocuğu ile görüşmemesi için elinden gelen her şeyi yapmıştır. Bu bağlamda davacı, ev telefonunu da değiştirmiştir. Bu şartlar altında müvekkilemizin çocuğunu merak edip görmek istememesinden bahsetmek olayları çarpıtmak olacaktır.

8- Davacı müvekkilimizi Türkiye’ye gönderdikten sonra müvekkilemizin kendi eşyalarını almasını da engellemiştir. Müvekkilimiz halen anne ve babasının yanında kalmaktadır.

TALEP SONUCU         : Arz edilen nedenlerle haksız ve yersiz açılan boşanma davasının reddine, müşterek çocuğun velayetinin müvekkilimize verilmesine ve müşterek çocuk ile müvekkilimiz arasında dava süresince şahsi münasebet tesisine, müvekkilimiz için dava tarihinden itibaren aylık ………..-TL tedbir nafakasına karar verilmesini, yargılama giderlerinin ve avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygıyla talep ederiz.

                                                                                                DAVALI VEKİLİ

AV NUH NACİ ÖZKAN

Yorum yapın

Hemen Ara