Uyuşturucu Bulundurma ve Satma Suçları

Av.Naciozkan

Uyuşturucu, insan sağlığına ve topluma zarar veren maddelerdir. Uyuşturucu bulundurma ve satma suçları, Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmiştir.

Uyuşturucu bulundurma suçu, uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi ruhsatsız olarak bulundurmak veya satın almaktır. Uyuşturucu satma suçu ise, uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi başkasına satmak, vermek veya başkasına kullandırmaktır.

Uyuşturucu bulundurma ve satma suçları, ağır ceza gerektiren suçlar arasındadır. Bu suçlardan dolayı mahkumiyet halinde, hapis cezası ve adli para cezasına hükmedilir.

Uyuşturucu bulundurma ve satma suçlarında, ceza avukatı tarafından hukuki destek alınması önemlidir. Ceza avukatı, müvekkilinin haklarını korumak ve en az ceza ile cezalandırılmasını sağlamak için çalışacaktır.

Uyuşturucu Bulundurma ve Satma Suçları Nelerdir?

Kullanmak için uyuşturucu satın almak ya da bulundurmak yasa kapsamında suç olarak kabul ediliyor. Suçun maddi unsuru bulundurmak ve kabul etmek olarak görülürken işlenişi bakımından maddeyi üzerinde, evinde ya da arabasında bulunduran kişiler üzerinde suç ve ceza tesiri var. Manevi unsuru ise kişisel kullanım kastı. Eğer maddenin satma ve kullandırma amacı var ise TCK 188’de düzenlenen “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan söz edilir. Bu durumda uyuşturucu suçlarıyla ilgili uzman olan ceza avukatı ihtiyacınız olacaktır.

Suçun cezası ise “1 yıldan 2 yıla kadar” olarak belirlenmiştir. Ancak söz konusu suçun cezası 18.06.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6545 Sayılı Kanun’la birlikte “2 yıldan 5 yıla kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu suçtan dolayı soruşturma başlatılması durumunda Cumhuriyet savcısı, kamu davasının 5 yıl ertelenmesine karar verir ve erteleme süresi içinde kişinin yasakları ihlal ettiği takdirde ortaya çıkabilecek hukuki sonuçlar konusunda uyarır. Ayrıca şüpheli hakkında en az 1 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanır. Hakkında denetimli serbestlik tedbiri verilen şüpheli, gerek görülmesi hâlinde denetimli serbestlik süresi içinde tedaviye de tabi tutulabilir.

Süreç sonuna kadar kişi yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranırsa ve uyuşturucu madde satın alma ve bulundurma ile kullanma eylemlerinde bulunmazsa kamu davası açılmayacak ve şüpheli hakkında ya da uyuşturucu madde kullanması hâlinde kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilecektir.

Eğer yükümlülüklerini yerine getirmezse cumhuriyet savcısı tarafından hakkında kamu davası açılacaktır. Kamu davası açıldıktan sonra sanık tekrar uyuşturucu veya uyuşturucu bir maddeyi satın alma veya kabul etme ya da bulundurma suçu işlerse bu sefer kamu davasının ertelenmesi prosedürü uygulanmayacaktır.

Maddenin İçeriği:

MADDE 191 – (Değişik: 5560 – 6.12.2006 / m.7) (1) Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi, bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Bu suçtan dolayı açılan davada mahkeme, birinci fıkraya göre hüküm vermeden önce uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi hakkında, tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine; kullanmamakla birlikte, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi hakkında, denetimli serbestlik tedbirine karar verebilir.(Ek cümle: 6217 – 31.3.2011 /m.20) “Bu karar, durma kararının hukuki sonuçlarını doğurur.”

(3) Hakkında tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine karar verilen kişi, belirlenen kurumda uygulanan tedavinin ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranmakla yükümlüdür. Hakkında denetimli serbestlik tedbirine hükmedilen kişiye rehberlik edecek bir uzman görevlendirilir. Bu uzman, güvenlik tedbirinin uygulama süresince, kişiyi uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılmasının etki ve sonuçları hakkında bilgilendirir, kişiye sorumluluk bilincinin gelişmesine yönelik olarak öğütte bulunur ve yol gösterir; kişinin gelişimi ve davranışları hakkında üçer aylık sürelerle rapor düzenleyerek hakime verir.

(4) Tedavi süresince devam eden denetimli serbestlik tedbirine, tedavinin sona erdiği tarihten itibaren bir yıl süreyle devam olunur. Denetimli serbestlik tedbirinin uygulanma süresinin uzatılmasına karar verilebilir. Ancak, bu durumda süre üç yıldan fazla olamaz.

(5) Tedavinin ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranan kişi hakkında açılmış olan davanın düşmesine karar verilir. Aksi takdirde, davaya devam olunarak hüküm verilir.

(6) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayı cezaya hükmedildikten sonra da iki ila dördüncü fıkralar hükümlerine göre tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulabilir. Bu durumda, hükmolunan cezanın infazı ertelenir. Ancak, bunun için kişi hakkında bu suç nedeniyle önceden tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine karar verilmemiş olması gerekir.

(7) Kişinin mahkum olduğu ceza, tedavinin ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranması halinde, infaz edilmiş sayılır; aksi takdirde, derhal infaz edilir.

Herhangi bir şekilde böyle bir dava ile karşı karşıya kalanlar hukuk bürolarından ya da avukatlarından yardım almalılar. Yapılacak işlemler ve dava süreç işleyişleri ile bilgi almanız olayın daha çabuk çözülmesini sağlayacaktır.

Özkan Hukuk Bürosu olarak uyuşturucu suçları avukatı gerektiği zamanlarda uzman ceza avukatları olarak listelenen alanlarda ve diğer özel ceza kanunlarındaki suç tiplerine ilişkin alanlarda müvekkillerine etkin hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktayız. Yukarıda kısaca belittiğimiz açıklamalardan sonra ceza avukatı arıyorum diyorsanız Adana genelinde hizmet veren avukatlarımıza 0322 457 00 83  numaralı telefonumuzdan ulaşıp ceza avukatı talebinde bulunabilirsiniz.

Yorum yapın

Hemen Ara