Boşanma Davası Uzaklaştırma Kararına İtiraz Dilekçe Örneği

Av.Naciozkan

Uzaklaştırma kararı, bir kişinin, kendisine veya başkalarına zarar verme ihtimali bulunduğu gerekçesiyle, belirli bir süreliğine, mağdurdan uzaklaştırılmasına dair bir karardır. Uzaklaştırma kararı, aile mahkemesince verilir.

Uzaklaştırma Kararına İtiraz

Uzaklaştırma kararına itiraz etmek mümkündür. İtiraz, uzaklaştırma kararının verildiği mahkemeye yapılır. İtiraz dilekçesi, itiraz eden kişi veya avukatı tarafından verilir.

Uzaklaştırma Kararı
Boşanma Davası Uzaklaştırma Kararına İtiraz Dilekçe Örneği 2

Boşanma Davasında Uzaklaştırma Kararına İtiraz

Boşanma davasında, eşlerden biri, diğer eşe karşı şiddet uyguladığı gerekçesiyle, uzaklaştırma kararı talep edebilir. Mahkeme, gerekli gördüğü hallerde, uzaklaştırma kararı verebilir.

Boşanma Davasında Uzaklaştırma Kararına İtiraz Dilekçesi

Boşanma davasında uzaklaştırma kararına itiraz dilekçesi, itiraz eden kişi veya avukatı tarafından hazırlanır. Dilekçede, uzaklaştırma kararının kaldırılması için gerekçeler belirtilmelidir.

İlginizi çekebilir; Boşanma Cevaba Cevap

Boşanma Davası Uzaklaştırma Kararına İtiraz Dilekçe Örneği

7.AİLE MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

                                                             GÖNDERİLMEK ÜZERE           

                                                 6.AİLE MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

                                                                                                      ADANA

 DOSYA NO: 2019/387   D.İŞ

İtiraz Eden            :

Vekili                     :Av. Nuh Naci ÖZKAN-Adres ANTETTEDİR.

Karşı Taraf           :

Konu                    :Koruma kararının kaldırılması hakkında.

Tebliğ Tarih       :12.07.2012

İzahı                    :Yukarıda yazılı değişik iş ve karar numarası ile müvekkilimiz aleyhine  ve karşı taraf lehine 6284 sayılı yasanın ilgili maddeleri gereğince  koruma  VE 2 AY SÜREYLE EVDEN UZAKLAŞTIRMA kararı verilmiştir .Bu koruma kararı usul ve yasalara aykırıdır. Şöyle ki;

                                   Sayın mahkemece aleyhime koruma kararı verilirken 6284 sayılı yasa gereğince delil ve belge aranmayacağı gerekçesi gösterilmiştir.

1- MÜVEKKİLİMİZ EŞİNE ŞİDDET GÖSTERMEMİŞTİR, HAKARET ETMEMİŞTİR, AŞAĞILAMA VEYE KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ İÇEREN SÖZ VE DAVRANIŞLARDA BULUNMAMIŞTIR. SAYIN MAHKEMENİN TEDBİR KARARI VE GEREKÇESİ TAMAMEN SOYUT OLUP BU NEDENLE DE KORUMA KARARININ KALDIRILMASI GEREKİR İNANCINDAYIZ.

2-Şikayetçi adına müşterek aile konutunun tahsis edilmesi ve müvekkilimizin evden uzaklaştırılması için öncelikle lehine koruma kararı verilen davacının taraf ehliyetinin bulunup bulunmadığının tespit edilmesiTARAF TEŞİKİLİNİN SAĞLANMASI VE ONDAN SONRA KARAR VERİLMESİ GEREKİR KANISINDAYIZ. BU YÖNDEKİ İTİRAZIMIZ ARAŞTIRILMADAN DOSYA ÜZERİNDE VE SOYUT BEYANLARA DAYALI OLARAK VERİLEN İŞ BU KARAR TAMAMEN HUKUKA AYKIRIDIR VE KALDIRILMASI GEREKİR İNACINDAYIZ.

Şikayetçi  şuanda koruma kararı verilen adreste yaşamıyor olup, aldığımız duyumlara göre Mersin ilinde annesinin yanında yaşamaktadır. Müvekkilim   …………..   olarak görev yapmaktadır . Şuanda bahsi geçen konut boş olup müvekkilim çok daha uzakta olan annesinin yanında sığınmacı gibi bir hayat sürmektedir. Buda müvekkilimde geri dönüşü olmayan mağduriyetler yaşatmaktadır.

Müvekkilimin Çocuğuna çok düşkün olup bu 2 aylık süre müvekkilim için çok uzundur. Bu sebeple koruma kararı kaldırılmayacak olsa bile refakatçi eşliğinde çocuğunu görmek onunla ilgilenmek istemektedir.

3-Yukarıdaki beyanlarımız bir an için nazara alınması bile yine de mahkemeniz bu İşbu nedenlere itiraz etme zorunluluğumuz doğmuştur.

Netice ve İstem      :Yukarıda arz ve izah edilen nedenlere  binaen;

12.07.2022 tarihli Adana 6.Aile Mahkemesince verilen yukarıda değişik iş  numarası yazılı koruma kararının kaldırılmasına, mahkeme aksi kanaatteyse en azından müşterek çocuğunu görmek için görüş gününe  karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.24.07.2012

                                                                                                              İtiraz Eden 

                                                                                                               Vekili

                                                                                                Av. Nuh Naci ÖZKAN

Yorum yapın

Hemen Ara