Tanıma ve Tenfiz Davası

Av.Naciozkan

Tanıma ve tenfiz davası, yabancı bir ülkede verilen bir kararın, Türkiye’de de geçerli sayılması için açılan bir davadır. Bu dava, yabancı bir ülkede yapılan bir evliliğin, boşanmanın, velayetin, nafakanın veya başka bir hukuki işlemin, Türkiye’de de geçerli olmasını sağlar.

Tanıma ve tenfiz davası, yabancı bir kararın Türkiye’de geçerli olabilmesi için gerekli olan bir işlemdir. Bu dava, yabancı bir kararın Türkiye’de uygulanabilmesini ve hak sahiplerinin haklarının korunmasını sağlar.

Tanıma ve Tenfiz Davasının Şartları

Tanıma ve tenfiz davası açmak için, yabancı kararın aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

  • Yabancı karar, yetkili bir mahkeme tarafından verilmiş olmalıdır.
  • Yabancı karar, kesinleşmiş olmalıdır.
  • Yabancı karar, Türkiye’nin kamu düzenine aykırı olmamalıdır.
Tanıma Ve Tenfiz Davası
Tanıma Ve Tenfiz Davası 2

Tanıma ve Tenfiz Davası Nedir?

Hukuki terimler olan tanıma ve tenfiz, Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuk Hakkında Kanun’da düzenlenmişlerdir. Düzenlemenin çıkış noktası, “yabancı bir mahkemede verilen kararın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ndeki görüntüsünün ne olacağı”, sorusudur. Tanıma ve tenfizden bahsedebilmek için, öncelikle yabancı mahkemenin, bir çekişme ile ilgili olarak karar vermiş olması gerekir. Verilen bu kararın Türkiye’de etki doğurması için ise, verilen kararın yerel mahkemece tanınması ve tenfizi gereklidir.

Tanımada, yabancı mahkemenin verdiği kararın yerel mahkemece tanınması söz konusudur. Basit anlatımla yerel mahkeme, kararı tanır ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nce de karar aynen(karar kısmen de tanıyabilir) uygulanmasına karar verir.

Tenfizde ise, tanımanın ardından karara ilişkin olarak devlet, erkini kullanarak bir davranışta bulunur. Yani tanıma ile ortaya çıkan hükmü icra eder.

Tanıma ve Tenfiz Neden Gereklidir? Boşanma ile Bağlantısı Nedir?

Yabancı mahkemenin verdiği boşanma kararının Türkiye Cumhuriyeti’nde hüküm doğurması için, bu kararın yerel mahkemece tanınması gereklidir. Yerel mahkemedeki dava icra sonucu doğurmayacağı için, tenfiz söz konusu olmayacaktır. Ancak yabancı mahkemece verilen kararda velayet ve nafaka gibi hususlar da var ise, bu durumda tanıma ve tenfiz söz konusu olacaktır.

Yabancı mahkemece verilen boşanma kararının tanınmasında açılacak olan tanıma davası, diğer eşe karşı açılmaktadır. Dolayısıyla diğer eşin tebligat adresinin bilinmesi gereklidir. Zira dava dilekçesi ve hükmün kesinleşmesine ilişkin tebligatın diğer eşe de tebliğ edilmesi zaruridir.

Boşanmaya ilişkin tanıma davalarında sıkça karşılaşılan sorun, karşı tarafın adresinin bilinmemesi nedeniyle tebligatların yapılamamasıdır. Bu nedenle yabancı mahkemede boşanmanın üzerinden çok süre geçmeden ve diğer eş ile iletişim koparılmadan, tanıma davasının da açılması isabetli olacaktır. Bunun yanı sıra, tanıma davasında hem davacının hem davalının avukatla temsil edilmesi, dava sürecinin oldukça kısaltmaktadır. Bu nedenle dava açarken, karşı tarafa da durum izah edilmeli ve işlemlerin hızlandırılması için Türkiye’den 2 avukata vekalet çıkarılmalıdır. Eğer diğer eşin avukatı yok ise, belirtildiği üzere dava süreci uzayacaktır.

Boşanmaya ilişkin olarak tanıma ve tenfiz davası açan kişinin Türkiye’de bir avukatla temsil edilmesi halinde duruşmaya gelmesi gerekmemektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Ne Kadar Süre İçerisinde Açılmalıdır?

Süre sınırı bulunmamaktadır. Ancak belirtildiği üzere, işlemlerin hızlı yürütülebilmesi için, yabancı mahkemenin verdiği karar ile tanıma ve tanıma tenfiz davasının hemen açılması doğru olandır.

Diğer Eşin Adresi Bilinmiyorsa ya da Kendisine Ulaşılamıyorsa Ne Yapılmalıdır?

Sıkça karşılaşılan durumlardan birisi de, boşanılan eşin adresinin bilinmemesi veya kendisine ulaşılamamasıdır. Yukarıda belirtildiği üzere dava sürecindeki tebligatların davalı tarafa da tebliğ edilmesi gerekmektedir. Böyle bir durumda yabancı mahkeme kararının tanınması için, etkin bir adres araştırması yapılması, yurtdışı bağlantılar sayesinde yabancı ülkelerin kamu kurumları ile iletişim kurulması faydalı olacaktır. Bu nedenle uluslararası bağlantıları ve çalışma sistemi bulunan avukatlardan destek alınması yararlıdır ve sorunun çözümü için önemlidir.

Yabancı mahkeme kararı ile boşanan Türkiye Cumhuriyet vatandaşının Türkiye’de de boşanmış sayılabilmesi ve nüfus kayıtlarında düzeltmenin yapılabilmesi için, Türkiye’deki mahkemenin, yabancı mahkemenin kararının tanındığını hüküm altına alması gereklidir. Dava sürecinin hızlı tamamlanabilmesi için her iki tarafın da Türkiye’den birer avukata vekalet vermeleri gerekmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Tanıma ve tenfiz arasındaki fark nedir?

Tanıma, bir durumu ya da bir gerçeği kabul etme anlamına gelirken, tenfiz, bir kararı yasal olarak geçerli kılma sürecini ifade eder. Tanıma, genelde bilinçli bir kabulü içerirken, tenfiz daha çok hukuki bir işlemi temsil eder.

Tenfiz ne anlama gelir?

Tenfiz, bir mahkeme kararının ya da bir sözleşmenin yasal olarak geçerli hale getirilmesi anlamına gelir. Bu süreç, belirli bir kararın uygulanabilirliğini sağlamak amacıyla hukuki prosedürlerle yerine getirilir.

Tanıma ve tenfiz davası birlikte açılabilir mi?

Evet, tanıma ve tenfiz davası bir arada açılabilir. Tanıma, yabancı bir mahkeme kararının geçerliliğini kabul etmeyi içerirken, tenfiz ise bu kararı yerel mahkeme nezdinde yasal olarak tanıma ve uygulama sürecini ifade eder.

Yorum yapın

Hemen Ara