Tanıma Tenfiz Dava Dilekçesi Örneği (Boşanma)

Av.Naciozkan


                          NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE
                                                         ADANA

DAVACI        : 
VEKİLİ        : Av. Nuh Naci ÖZKAN – Adres ANTETTEDİR
DAVALI        : I
KONU        :Kassel Asliye Hukuk Mahkemesi Başkanlığı (Aile Mahkemesi) ‘nin 27.07.2022 tarih, 511 F 675/21 sayılı boşanma kararının Türkiye’de tanıma ve tenfiz talebinin istem ve arzıdır.
AÇIKLAMALAR    :

     1-)Müvekkil ile davalı 01.05.2000 tarihinde evlenmiştir. Tarafların bu evliliklerinden müşterek çocukları vardır.

     2-)Müvekkil                                          ile davalı                                             Almanya’nın Kassel şehrinde bulunan Kassel Asliye Hukuk Mahkemesi Başkanlığı(Aile Mahkemesi) ‘nin 27.07.2022 tarih, 511 F 675/21 sayılı kararında “ Tarafların 01.05.2000 Tarihinde gerçekleştirdikleri evlilik yine tarafların karşılıklı anlaşmalarıyla iptal edilmektedir.” denilmiş ve tarafların boşanmalarına karar verilmiştir. Bu boşanma kararı 28.09.2022tarihinde kesinleşmiştir.

    3-)Almanya’nın Kassel şehrinde verilen ve kesinleşen boşanma kararının MÖHUK 50. Md vd. gereğince Türkiye’de hüküm ve sonuç doğurabilmesi için bu davayı açma mecburiyeti hasıl olmuştur.

HUKUKSAL DAYANAKLAR: MÖHUK, TMK ve ilgili yasal mevzuat.

DELİLLER                                : Kassel Asliye Hukuk Mahkemesi Başkanlığı (Aile Mahkemesi) ‘nin 27.07.2022 tarih, 511 F 675/21 sayılı kesinleşmiş – apostille vurulmuş ilamı ve Noterlikçe yapılmış onaylı tercümesi

SONUÇ VE İSTEM                 : Açıklanan nedenler, göz önüne alınacak ve oluşacak durumlar ışığında sübut bulacak davamızın kabulü ile;

 Kassel Asliye Hukuk Mahkemesi Başkanlığı (Aile Mahkemesi) ‘nin 27.07.2022 tarih, 511 F 675/21 sayılı ilamının Tanıma ve Tenfizine;

       Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.04/11/2022

                                                                                                                       Davacı Vekili                                                       

                                                                                                               Av. Nuh Naci ÖZKAN
                            


Ekler:                                           

1) Kassel Asliye Hukuk Mahkemesi Başkanlığı (Aile Mahkemesi) ‘nin 27.07.2022 tarih, 511 F 675/21 sayılı  kesinleşme ilamı ve onaylı tercümesi
2)Vekaletname  

Yorum yapın

Hemen Ara