Tanıma Tenfiz Dava Dilekçesi Örneği (Boşanma)

Av.Naciozkan

Tanıma Tenfiz Dava Dilekçesi örneği aşağıda verilmiştir.


                          NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE
                                                         ADANA

DAVACI        : 
VEKİLİ        : Av. Nuh Naci ÖZKAN – Adres ANTETTEDİR
DAVALI        : I
KONU        :Kassel Asliye Hukuk Mahkemesi Başkanlığı (Aile Mahkemesi) ‘nin 27.07.2022 tarih, 511 F 675/21 sayılı boşanma kararının Türkiye’de tanıma ve tenfiz talebinin istem ve arzıdır.
AÇIKLAMALAR    :

     1-)Müvekkil ile davalı 01.05.2000 tarihinde evlenmiştir. Tarafların bu evliliklerinden müşterek çocukları vardır.

     2-)Müvekkil                                          ile davalı                                             Almanya’nın Kassel şehrinde bulunan Kassel Asliye Hukuk Mahkemesi Başkanlığı(Aile Mahkemesi) ‘nin 27.07.2022 tarih, 511 F 675/21 sayılı kararında “ Tarafların 01.05.2000 Tarihinde gerçekleştirdikleri evlilik yine tarafların karşılıklı anlaşmalarıyla iptal edilmektedir.” denilmiş ve tarafların boşanmalarına karar verilmiştir. Bu boşanma kararı 28.09.2022tarihinde kesinleşmiştir.

    3-)Almanya’nın Kassel şehrinde verilen ve kesinleşen boşanma kararının MÖHUK 50. Md vd. gereğince Türkiye’de hüküm ve sonuç doğurabilmesi için bu davayı açma mecburiyeti hasıl olmuştur.

HUKUKSAL DAYANAKLAR: MÖHUK, TMK ve ilgili yasal mevzuat.

DELİLLER                                : Kassel Asliye Hukuk Mahkemesi Başkanlığı (Aile Mahkemesi) ‘nin 27.07.2022 tarih, 511 F 675/21 sayılı kesinleşmiş – apostille vurulmuş ilamı ve Noterlikçe yapılmış onaylı tercümesi

SONUÇ VE İSTEM                 : Açıklanan nedenler, göz önüne alınacak ve oluşacak durumlar ışığında sübut bulacak davamızın kabulü ile;

 Kassel Asliye Hukuk Mahkemesi Başkanlığı (Aile Mahkemesi) ‘nin 27.07.2022 tarih, 511 F 675/21 sayılı ilamının Tanıma ve Tenfizine;

       Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.04/11/2022

                                                                                                                       Davacı Vekili                                                       

                                                                                                               Av. Nuh Naci ÖZKAN
                            


Ekler:                                           

1) Kassel Asliye Hukuk Mahkemesi Başkanlığı (Aile Mahkemesi) ‘nin 27.07.2022 tarih, 511 F 675/21 sayılı  kesinleşme ilamı ve onaylı tercümesi
2)Vekaletname  

Tanıma Tenfiz Dava Dilekçesi
Tanıma Tenfiz Dava Dilekçesi Örneği (Boşanma) 2

Tanıma ve Tenfiz Ne Demek?

Tanıma Nedir?

Tanıma, bir ülkenin mahkemesi tarafından başka bir ülkede verilen bir mahkeme kararının hukuki bir değeri olduğunu kabul etme işlemidir. Yani, bir ülkede alınan bir kararın, başka bir ülkede de geçerli olduğunu belirtir. Tanıma, genellikle iki ülke arasında hukuki ilişkilerin düzenlendiği durumlarda önemli bir rol oynar. Ancak, tanıma yalnızca mahkeme kararlarını tanımak anlamına gelir ve bu kararların yerel hukuk sistemine entegre edilmesini içermez.

Tenfiz Nedir?

Tenfiz, bir ülkede verilen yargı kararının başka bir ülkede uygulanabilir hale getirilmesi sürecini ifade eder. Yani, tenfiz edilmiş bir karar, başka bir ülkede icra edilebilir ve uygulanabilir hale gelir. Tenfiz, genellikle alacaklı tarafından borçlunun bulunduğu ülkede kararın uygulanmasını sağlamak amacıyla başvurulan bir hukuki mekanizmadır. Bu süreç, yerel mahkemenin kararı yerine getirmesini sağlama amacını taşır ve genellikle uluslararası hukuk ve anlaşmalarla düzenlenmiş bir süreçtir.

Tanıma ve Tenfiz Arasındaki Fark Nedir?

Hukuk sistemlerinde sıklıkla kullanılan terimlerden biri olan “tanıma” ve “tenfiz” kavramları, genellikle yabancı mahkeme kararlarının bir ülkede geçerli olup olmamasını belirlemek için kullanılır. Bu iki terim, uluslararası hukuk alanında oldukça önemli bir role sahiptir. Ancak, tanıma ve tenfiz arasındaki temel farkları anlamak, hukuki süreçleri doğru bir şekilde yürütmek için kritik bir öneme sahiptir.

Tanıma ve Tenfiz Arasındaki Farklar

  • Tanıma, Bir Kararın Hukuki Değeri Olarak Kabul Edilmesidir: Tanıma, bir mahkeme kararının hukuki bir değeri olduğunu kabul etme anlamına gelir. Ancak, tenfiz bir kararın uygulanabilir hale getirilmesini içerir.
  • Tenfiz, Bir Kararın İcra Edilebilir Hale Getirilmesidir: Tenfiz, bir mahkeme kararının başka bir ülkede uygulanabilir hale getirilmesi sürecini ifade eder. Yani, tenfiz edilmiş bir karar, yerel mahkeme tarafından icra edilebilir ve uygulanabilir kabul edilir.
  • Tenfiz, İcra İşlemlerini İçerir: Tenfiz süreci, bir mahkeme kararının yerel hukuk sistemine uygun hale getirilmesi ve icra edilebilir kılınması sürecini içerir. Tanıma ise sadece kararın hukuki bir değeri olduğunu belirtir, ancak uygulanabilir hale getirme sürecini içermez.

Sonuç olarak, tanıma ve tenfiz arasındaki farklar, uluslararası hukukun etkili bir şekilde uygulanabilmesi için önemlidir. Tanıma, bir mahkeme kararının hukuki değerini belirlerken, tenfiz bu kararın başka bir ülkede uygulanabilir hale getirilmesini sağlar. Bu iki kavram, uluslararası hukuk alanında adil ve etkili bir hukuki sürecin temel taşlarını oluşturur.

İlginizi çekebilir; Adana Avukat

Sıkça Sorulan Sorular

Tanıma tenfiz davası ne kadar sürer?

Tanıma tenfiz davası süresi, mahkeme yoğunluğuna ve davanın karmaşıklığına bağlı olarak değişir. Genelde birkaç aydan birkaç yıla kadar sürebilir.

Tanıma ve tenfiz davası nerede açılır?

Tanıma ve tenfiz davası, yabancı ülkede alınan bir mahkeme kararının geçerliliğini sağlamak için Türkiye’de açılır. İlgili Asliye Hukuk Mahkemesi’nde başvuru yapılır ve tanıma talebiyle davayı başlatmak mümkündür.

Yorum yapın

Hemen Ara