Aile Mahkemesi Nedir, Hangi Davalara Bakar, Nasıl Başvuru Yapılır?

Av.Naciozkan

Kadınların, çocukların, engellilerin haklarını korumakla sorumlu aile içi hukuku sağlamayı görev edinmiş özel mahkemelere verilen isime aile mahkemesi denir. Örnek vermek gerekirse eşler boşanmak istediği zaman tazminat, nafaka, mal paylaşımı, velâyet davaları ve şiddet içerikli davalarla ilgilenmesiyle sorumlu özel aile mahkemesidir. Aile mahkemesi 81 ilde bulunmaktadır. Nüfusu az olan küçük ilçelerde tek hâkimli aile mahkemeleri kurulmaktadır.

Aile Mahkemesine Nasıl Başvuru Yapabilirim?

Aile Mahkemesine başvuru yapmak için öncelikle bulunduğunuz il veya ilçesi adliyesine gidip aile mahkemesine dilekçe yazmaktır. Böylelikle başvurunuz oluşacaktır. Dava esasi olmadan hâkim önce her iki tarafı sulh olmaya davet eder ve aile mahkemesi sulh olmazsa hâkim dava esasına taşımaktadır.

Aile Mahkemesi Nedir
Aile Mahkemesi Nedir, Hangi Davalara Bakar, Nasıl Başvuru Yapılır? 2

Aile Mahkemesi Ne Gibi Kararlar Almaktadır?

Aile mahkemesinin başlıca aldığı kararlar şu şekildedir. Boşanmak isteyen çiftlerin öncelikle uzlaşmaya gitmeyi karar alır ve aile ekonomik refahını kalkındırmaya esas alarak evlilik birliğinden doğan mali yükümlülüğü yerine getirme kararı verir. Bununla birlikte bakıma muhtaç olan kimsizlere bakım evlerine huzur evlerine yerleştirme, devletin açtığı sosyal eğitim programlarına yerleştirmek, şiddet gören çocukların ailelerinin yanından alınarak çocuk esirgemeye yerleştirilmesi ve çocuk haklarını korumak adına bütün önlemler alınmasını sağlamaktadır. Ayrıca çocuklara verilmiş olan her türlü mal ve mülk korunma altına alınması, boşanmış bayanlara nafaka yıpranma tazminat ödemelerine karar verilmesi gibi kararlar almaktadır.

İlginizi çekebilir; Adana Aile Avukatı

Aile Mahkemelerinin Ne İş Yapar?

Aile mahkemesi 4787 kanunlarını kapsayan 4. ve 6.maddelerine göre aile hukukunu korumak ve kadına şiddetin önüne geçilmesi çerçevesinde bu mahkemeler kurulmuştur. Boşanma davalarını, kadına şiddet engellemek, evlenmenin iptali, velayet davası, miras davaları, babalık davası, soy isim davası, gibi davaları ilgilenmeye sorumlu özel mahkemelerdir.

Aile Mahkemesinin İstinaf Ve Temyiz Başvurusu Nasıl Yapılır?

İstinaf kanunu hem maddi hem manevi olarak haklarını sunulması için bir üst mahkemeye gitmesidir. Aile mahkemesinin her iki tarafa tebliği edildikten sonra başvuru süresi 2 haftadır. İstinaf başvurusunu yapacaksanız önce bulunduğunuz bölge adliyesine göndermek üzere karşı tarafın aleyhine başvuru yapacağınız aile mahkemesine istinaf dilekçesi yazılır ve böylelikle başvuru yapmış olursunuz. Temyiz ise aile mahkemesinin kararını doğru olup olmadığını inceleyen ve denetleyen kuruldur.

Aile Mahkemesi Ceza Verir Mi?

Hukuk sistemimiz, birçok farklı mahkeme türünü içermekte ve her biri belirli bir hukuki konuyla ilgilenmektedir. Aile mahkemeleri ve ceza mahkemeleri, bu çeşitlilik içinde önemli roller üstlenen iki farklı mahkeme türüdür. Ancak, bazen aile meseleleriyle ilgili olarak ceza yargısının da devreye girebileceği durumlar ortaya çıkabilir. Bu makalede, aile mahkemelerinin ceza verip veremeyeceği sorusu ele alınacak ve bu iki hukuki alanın kesişim noktaları incelenecektir.

Aile Mahkemeleri ve Görevleri

Aile mahkemeleri, genellikle evlilik, boşanma, velayet, nafaka gibi aile hukuku konularıyla ilgilenen mahkemelerdir. Bu mahkemeler, aile içi meseleleri çözmek, haklarını korumak ve çocukların en iyi çıkarlarını gözetmekle sorumludur. Aile mahkemeleri genellikle sivil hukukun bir parçası olarak kabul edilir ve amacı, aile üyeleri arasındaki hukuki ilişkileri düzenlemektir.

Ceza Mahkemeleri ve Görevleri

Ceza mahkemeleri ise suç işleyen kişilerin yargılandığı, suçlamaların değerlendirildiği mahkemelerdir. Ceza mahkemeleri, kamu düzenini korumak, suçluları cezalandırmak ve toplum güvenliğini sağlamak amacıyla faaliyet gösterir. Ceza hukuku, genellikle devletin bireyler üzerindeki yaptırım yetkisini düzenler.

Aile Mahkemesinin Ceza Verebilme Durumları

Aile mahkemeleri, temelde sivil hukuka odaklanmış olsalar da, bazı durumlarda ceza yargısının etkisi altına girebilirler. Örneğin, aile içi şiddet durumlarında, aile mahkemeleri suçun işlendiği durumu değerlendirebilir ve gerekli önlemleri alabilirler. Ancak, bu önlemler genellikle ceza vermek yerine, koruyucu tedbirler veya aile içindeki ilişkileri düzenleyici kararlar olacaktır.

Aile mahkemeleri, ceza hukukuna uygun bir ceza vermeye yetkili değillerdir. Suç işleyen bir bireyin cezalandırılması, ceza mahkemelerinin yetki ve sorumluluğundadır. Aile mahkemeleri, genellikle aile içi meselelere odaklanarak, aile içi şiddet veya çocuk istismarı gibi suçları değerlendirme görevini ceza mahkemelerine bırakırlar.

Sonuç olarak; Aile mahkemeleri ve ceza mahkemeleri, farklı hukuki alanlara odaklanan mahkeme türleridir. Aile mahkemeleri genellikle sivil hukukun bir parçası olarak aile içi meseleleri çözerken, ceza mahkemeleri suç işleyenleri yargılar. Ancak, bazı durumlarda bu iki alan birbirine karışabilir. Aile mahkemeleri, aile içi suçları değerlendirebilir ancak ceza verme yetkisine sahip değillerdir. Bu durum, her iki mahkeme türünün de belirli durumlarda işbirliği yaparak, adaletin sağlanmasına yönelik çabalarını sürdürebilecekleri anlamına gelmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

1. aile mahkemesi nedir?

“1. aile mahkemesi” genellikle bir mahkemenin belirli bir numarasını ifade eder. Bu numara, mahkemenin kayıtlarında dosyaların ve davaların yönetimini kolaylaştırmak için atanmış bir tanımlayıcıdır.

Aile Mahkemesine neden başvurulur?

Aile mahkemesine başvurular genellikle boşanma, velayet, nafaka, mal paylaşımı gibi aile hukuku konularını içerir. Mahkeme, aile içi anlaşmazlıkları çözmek ve adil bir karar vermek amacıyla bu tür davalarla ilgilenir.

Aile mahkemesi hangi sınıfta yer alır?

Aile mahkemeleri, medeni hukuk davalarını işleyen ve boşanma, velayet, nafaka gibi aile hukuku konularına odaklanan bir alt sınıf mahkemedir. Genellikle yerel düzeyde faaliyet gösterir ve aile içi hukuki anlaşmazlıkları çözmeye yönelik özel bir mahkeme türüdür.

“Aile Mahkemesi Nedir, Hangi Davalara Bakar, Nasıl Başvuru Yapılır?” üzerine bir yorum

Yorum yapın

Hemen Ara