Nafaka Artırım Dilekçesi

Av.Naciozkan

Aile hukuku, bireyler arasındaki ilişkileri düzenleyen ve aile içi hukuki sorunlara çözüm getiren bir hukuk dalıdır. Bu bağlamda, nafaka artırımı talepleri, çeşitli sebeplerle ekonomik olarak zor durumda olan tarafın, mahkemeden destek talep etmesini içerir. Nafaka, boşanma veya ayrılık sonrasında ekonomik güvencesini kaybeden tarafın hayat standartlarını sürdürebilmesi için ödenen bir ödemedir. Ancak, zaman içinde yaşanan değişiklikler, nafaka miktarının gözden geçirilmesini ve güncellenmesini gerektirebilir. Bu aşamada söz konusu nafaka artırım davaları gündeme gelecektir.

Nafaka Artırım Dilekçesi
Nafaka Artırım Dilekçesi 2


Nafaka Artırım Dilekçesi


Boşanma davası bittikten sonra mahkeme tarafından hükmedilen nafaka bedeli güncel ekonomik koşulların değişiklik göstermesi nedeniyle nafaka alacaklısı tarafın ihtiyaçlarını karşılamaya yetmeyecek olması durumunda açılacak dava türüdür. Bu makalemizde nafaka artırım dilekçesi nedir, nasıl yazılır, şartları nelerdir, ücreti ve yetkili mahkeme neresidir bunlara değineceğiz.

Nafaka artırım davaları, mahkemeye sunulacak nafaka artırım dava dilekçesi ile yapılır. Söz konusu dava nafaka yükümlüsüne karşı açılır. Türk Medeni Kanunumuz Madde 331- Durumun değişmesi hâlinde hâkim, istem üzerine nafaka miktarını yeniden belirler veya nafakayı kaldırır. Şeklinde açık hüküm bulunmaktadır.

Nafaka artırım dilekçesi boşanma bittikten sonra müşterek çocuk veya eşlerden biri lehine hükmedilen ve artan gider ve ihtiyaçlardan dolayı nafaka bedelinin yeniden belirlenmesini talep eden bir dava türüdür.


Nafaka Artırım Dilekçesi Nasıl Yazılır?


Nafaka miktarını artırmak isteyen taraf nafaka artırım dilekçesi hazırlayarak görevli ve yetkili mahkemeye karşı açmalıdır. Nafaka artırım davalarında yetkili mahkeme nafaka alacaklı olan kişinin yerleşim yeri, bu davada görevli mahkeme ise aile mahkemeleridir. Nafaka artırım davalarında tarafların adres ve kimlik bilgilerine yer verilmelidir.


Nafaka artırım dilekçesinde yer alacak başlıca hususlar;
Başlık; Nafaka artırım dilekçesinin verileceği makam olmalıdır( T.C. İstanbul Anadolu Aile mahkemesine)
Taraf bilgileri; Bu Dilekçede davacı olan kişinin adı soyadı TC kimlik numarası ve adresi yazılmak zorundadır. Aynı şekilde davalının da adı soyadı TC kimlik numarası ve adresi dilekçede belirtilmelidir.
Varsa Vekil bilgileri; Davacı ve davalı ifadesinin altına kimlerin vekili var ise o vekilin adı soyadı, Tc kimlik Numarası, Hangi baroya kayıtlı olduğu ve baro sicil numarası yazılır, altınada adres eklenir.
Dilekçenin konusu; Nafaka artırım davasının hangi amaçla yazıldığı ve talep yazılmalıdır.
Açıklamalar; Bu kısma ise evlilik ve boşanma tarihler yazılır. Aynı zamanda boşanma mahkemesi bilgilerine yer verilerek belirtilir. Sonrasında ise nafaka artırımı dilekçesinin ne için verildiği, ayrı ayrı tek tek maddeler halinde neden artırılmasını istediği yazılır
Talep ve Sonuç kısmı; Nafaka artırım davalarında artırıma ilişkin talep edilen tutar uygun olması halinde kabulüne bu mümkün değilse kanunlar ve dürüstlük kuralı çerçevesinde hakkaniyete uygun bir nafaka bağlanmasına ve bu nafakanın da güncel ekonomiyi göz önüne alırsak Tefe Tüfe oranında artırılması açıkça talep edilir. Aynı zamanda nafakayı kim ödeyecekse açıkça yazılır.


Sonuç olarak; bu taleplerin Kabulüyle birlikte istenen tutar talep edilir, mahkeme aksi kanaatteyse uygun bir artırım talep edilmelidir. Ancak her boşanma davalarında durum farklı olduğu gibi Nafaka artırım dilekçesinde de hukuken hak kaybına uğramamanız için profesyonel bir destek ile uzman boşanma avukatından yardım almanız daha faydalı olacaktır.

Nafaka artırım dilekçesi örneği

NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE
ADANA
DAVACI :
VEKİLİ :Av. NUH NACİ ÖZKAN
DAVALI :
KONU :Aylık toplam 5000,00-TL olan iştirak nafakasının 5000,00-TL arttırılarak aylık toplam 10.000,00-TL nafakaya karar verilmesi hakkında davadır
ANLATIMI :1-Müvekkilimiz ile davalı …………………….. sayılı dosyası ile anlaşmalı olarak boşanmışlardır.
2-Bu boşanma kararı ile davacı müvekkilimiz müşterek çocuk …………………………….. velayetini almış, müşterek çocuk için de iştirak nafakası olarak toplamda 4000,00-TL nafaka bağlanmıştır. Ancak o günün koşullarında dahi geçinmeye yetmeyen bu cüzi rakamlar, müşterek çocuğun büyümesi, özel okula gitmeye başlaması ve ihtiyaçlarının artmış bulunması karşısında yetersiz hale gelmiştir.

Yargıtay’ın yerleşik içtihatları ve istikrar kazanan uygulamalarına göre, aradan geçen süre, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, müşterek çocuğun ihtiyaçlarının artması, paranın alım gücünün azalması nazara alınarak nafakanın hakkaniyet ölçüsünde arttırılmasına karar verilmesi gerekmektedir.(Yargıtay içtihatları ektedir)

Ancak o günün koşullarında dahi geçinmeye yetmeyen bu cüzi rakamlar, müşterek çocuğun büyümesi, son zamanlarda değişen ekonomik koşullar ve paranın satın alma gücü karşısında, asgari ihtiyaçları bile karşılamaktan uzaklaşmış ve komik bir rakam halini almıştır. Dolayısı ile müşterek çocukların masrafları artmış bulunmaktadır.

3-Müvekkilimiz öğretmen olup herhangi bir geliri bulunmamaktadır. Davalı ise doktor olup ……………………….. çalışmaktadır. Boşanmadan sonra davalının ekonomik durumu çok iyi bir seviyeye gelmiştir. Buna mukabil davalının vermiş bulunduğu bu nafaka tarafların ekonomik ve sosyal durumları karışında yetersiz kalmaktadır. Yapılacak ekonomik ve sosyal tahkikat neticesinde bu durum anlaşılacaktır. Deliller : …………………….. sayılı dosyası, nüfus kayıtları, tanık beyanları, ekonomik ve sosyal tahkikat neticeleri ile sair yasal deliller.

Kanuni Deliller :MK.HUMK ve ilgili sair mevzuat hükümleri
Netice ve İstem : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlere binaen;
1-Davamızın kabulü ile aylık 4000,00-TL olan iştirak nafakasının 4.000,00- TL arttırılarak dava tarihinden itibaren aylık 10.000,00 TL olarak bağlanmasına,
2-Yargılama giderleri ile ücreti vekâletin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.26.08.2023
Davacı Vekilleri

Av. NUH NACİ ÖZKAN
Eki : Vekalet sureti,
Mahkeme kararı fotokopisi,

Sıkça Sorulan Sorular

Dilekçe ile nafaka artırılır mı?

Evet, dilekçe ile nafaka artırılabilir. Mahkemeye başvurarak maddi durumda değişiklik olduğunu belirterek nafaka artışı talep edebilirsiniz. Ancak karar mahkemenin takdirindedir.

Nafaka artırım talebi nasıl yapılır?

Nafaka artırım talebi için avukat aracılığıyla mahkemeye başvurabilir veya bizzat dilekçe ile mahkemeye maddi durumunuzdaki değişiklikleri belirterek başvuruda bulunabilirsiniz.

30 bin TL maaş alan ne kadar nafaka verir?

Nafaka miktarı, birçok faktöre bağlıdır. Gelir, eğitim, yaşam standartları gibi faktörler göz önüne alınır. 30 bin TL maaş alanın ne kadar nafaka vereceği mahkeme kararıyla belirlenir.

Yorum yapın

Hemen Ara