Ceza Hukukunun Temel İlkeleri Nelerdir?

Av.Naciozkan

Ceza hukuku, toplum düzenini ve güvenliğini korumak amacıyla suçları ve cezaları düzenleyen hukuk dalıdır. Ceza hukukunun temel ilkeleri, ceza hukukunun uygulanmasını ve yorumlanmasını sağlayan genel kurallardır.

Ceza hukukunun temel ilkeleri, şunlardır:

  • Kanunilik ilkesi: Suçlar ve cezalar, ancak kanunla belirlenebilir.
  • Suçsuzluk karinesi: Her kişi, suçluluğu sabit oluncaya kadar suçsuz sayılır.
  • Güvenlik hukuku ilkesi: Ceza hukukunun amacı, suç işlenmesini önlemek ve suç işleyenleri topluma kazandırmaktır.
  • İnsan haklarına saygı ilkesi: Ceza hukuku, insan haklarına saygılı olmalıdır.
  • Eşitlik ilkesi: Kanun önünde herkes eşittir.

Bu ilkeler, ceza hukukunun uygulanmasını ve yorumlanmasını sağlar. Ceza hukukunun temel ilkelerine aykırı olan hükümler, hukuka aykırıdır ve uygulanamaz.

Ceza Hukukunun Temel İlkeleri 

Her hukuk sisteminin olduğu gibi ceza hukukunun da temel ilkeleri bulunmaktadır. Müvekkil ile söz konusu Adana ceza hukuku avukatı arasında gerçekleşen tüm bilgilerin gizliliği bu bilgilerin ilk maddelerinden birini oluşturmaktadır. Buna göre bir ceza hukuku avukatı müvekkilinden aldığı bilgileri herhangi bir kurum ile onun aleyhine olacak şekilde paylaşamaz ve de ifşa edemez.

Bunun yanı sıra bir diğer önemli ilke kısas ilkesidir. İşlenen suç herhangi bir suç ile mukayese edilerek değerlendirilemez. Aynı şekilde verilecek olan cezalar da muadili olan suçlara verilen cezalar ile karşılaştırılarak ifa edilemez. Ceza hukukunda bir diğer önemli ilkeyi kusur ilkesi oluşturur.

Bu ilkeye göre her suçlu belli bir kusuru bilerek ya da bilmeyerek yapan kişidir. Bir durum ya da olay karşısında kusur işlemeyen birine herhangi bir şekilde ceza verilmesi mümkün olamaz. Merkezi Adana’da bulunan Özkan Hukuk Bürosu Ceza davası sürecini en iyi şekilde yönetmek için ekip olarak sizlere hizmet vermeye hazırız.

Ceza Hukukunun Diğer Önemli İlkeleri 

Hümanizm ilkesi en önemli ceza hukuku ilkelerinin başında gelmektedir. Suçlulara verilen her ceza onları yeniden topluma kazandırmak adına verilen bir ceza olarak yaptırım görür. Hukuk devleti ilkesi de Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde var olan ve peşinden gidilen bir diğer ilke olarak göze çarpmaktadır.

Avukatların, savcıların ve de hakimlerin mutlak bir adalet olgusu içerisinde öne sürdükleri savlar ve de verdikleri cezalar belli bir adalet izleğinin ana parçalarını oluştururlar. Tüm bu ilkelerin bilinmesi hem avukat hem de müvekkiller açısından ehemmiyet taşır. Özkan Hukuk Bürosu ceza avukatı , boşanma avukatı , miras avukatı , iş davası avukatı gibi hukuk dallarında  ekip olarak sizlere hizmet vermeye hazırız. Özkan Hukuk Bürosu iletişim adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Yorum yapın

Hemen Ara