Anlaşmalı Boşanma Protokolüne Uyulmazsa Ne Olur?

Av.Naciozkan

Anlaşmalı Boşanma Protokolüne Uyulmazsa Ne Olur? ; Günümüzde evlilik birliğini sürdürmek istemeyen çiftler, çeşitli nedenlerle boşanma kararı alabilmektedirler. Boşanma süreci, çiftler arasında oluşan anlaşmazlıkları ve mal paylaşımını düzenlemek amacıyla genellikle mahkeme kararı ile sona erer. Ancak, boşanma sürecini daha hızlı ve uyumlu bir şekilde tamamlamak isteyen çiftler arasında tercih edilen bir yöntem de anlaşmalı boşanma protokolüdür.

Bu süreçte çiftler, mal paylaşımı, nafaka, çocuklarının velayeti gibi konularda bir anlaşma protokolü oluştururlar. Ardından, bu protokolü onaylatmak için mahkemeye başvurarak boşanma işlemini tamamlarlar. Ancak, çiftler arasında oluşturulan anlaşmalı boşanma protokolüne uymama durumlarıyla karşılaşılabilmektedir. Bu durumda, çeşitli yasal sonuçlar ortaya çıkabilir.

Türk Medeni Kanunu Madde 166/3’e göre Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır.

Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz. şeklinde açık hüküm bulunmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolüne Uyulmazsa Ne Olur
Anlaşmalı Boşanma Protokolüne Uyulmazsa Ne Olur? 2


Anlaşmalı Boşanma Protokolüne Uyulmazsa Ne Olur?


Anlaşmalı boşanma protokolüne uyulmazsa ne olur eşler bu durumda nasıl bir yol izlemesi gerekmektedir ne gibi yaptırımları vardır soruları taraflarca her zaman sorulan konular arasındadır. Eşler boşanmaya karar verdikten sonra çekişmeli boşanma davası yolumu anlaşmalı boşanma dava yoluna mı başvuracaklarına karar vermelidirler.

Anlaşmalı boşanma davaları, çekişmeli boşanma davalarına göre daha kısa sürede çözümlendiği için eşler sıklıkla bu yolu tercih etmektedirler. Anlaşmalı boşanmaya karar veren eşler boşanmanın mali konularından, velayet ve nafaka gibi konularda uzlaşmış olmalıdır. Eğer bir konuda dahi uzlaşma sağlanmazsa anlaşmalı boşanma davası yoluna gitmek mümkün değildir.

Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için usule uygun bir protokol ve dava dilekçesi hazırlanmalıdır. Bu süreçte dava dilekçesinin hazırlanması ve anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması aşamasında alanında uzman bir boşanma avukatından hukuki destek alarak ilerlemenizde fayda vardır. Uzman bir boşanma avukatı ile anlaştıktan sonra avukatınız sizlere uygun bir protokol ve dava dilekçesi hazırlayarak mahkemeye sunacaktır. Ancak eşlerin anlaşmalı boşanma protokolünde yazılan şartlara uymadığı takdirde bunun ne gibi yaptırımları olacağı konusu gündeme gelmektedir.

Söz konusu protokol ihlal edildiği hallerde bu ihlali yasal süre içerisinde mahkemeye bildirmesi ve gerekli görürse yeni bir dava açma hakkı bulunmaktadır.


Anlaşmalı Boşanma Protokolü Bozulabilir Mi?


Anlaşmalı boşanma protokolüne uyulmazsa ne olur? Sorusundan sonra eğer uyulmazsa bu protokol bozulabilir mi sorusu çokça sorulmaktadır. Birçok eş üzülerek söylemeliyim ki önemsemediği için uzman bir boşanma avukatı ile çalışmak yerine arzuhalciye dilekçe yazdırarak yada internetten dilekçe örneği indirerek mahkemeye başvurmaktadır. Daha sonrasında ise ciddi hak kayıpları ile karşı karşıya gelmektedir. Size bu konuda tavsiyemiz alanında uzman bir avukat ile süreci yürütmenizdir.

Eşlerden biri duruşma sırasında yada gerekçeli kararın kesinleşmesinden önce davanın her aşamasından anlaşmalı boşanmaktan vazgeçebilir. Açılan bu davadan vazgeçmeden anlaşmalı boşanmadan çekişmeli boşanma davasına da çevirebilir. Anlaşmalı boşanma davasından çekişmeli boşanma davasına nasıl çevrildiğini daha önceki makalelerimizde değinmiştik. Taraflar önceden hazırlanmış ve ıslak imzalı protokolü imzalamış olsa dahi hakim huzurunda açıkça kabul etmezlerse hakim anlaşmalı boşanmaya karar vermeyecektir.


Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Değiştirilir?


Anlaşmalı boşanma protokolüne uyulmazsa ne olur? Sorusu eğer bir yaptırımı yok ise anlaşmalı boşanma protokolü nasıl değiştirilir sorusu ile gündeme gelmektedir. Anlaşmalı boşanma protokolü anlaşmalı boşanma davalarının temelini oluşturduğu için hazırlanma süreci büyük önem taşımaktadır. Bu bir resmi evrak niteliğinde olup tarafların boşanmayı kabul ettiği, boşanmanın mali sonuçlarında mutabakat sağladıklarına, boşanmanın maddi ve manevi sonuçları konusunda hem fikir oldukları konularını içerir.

Hazırlanan bu protokol her iki tarafın incelemesinin ardından ıslak imzalı bir şekilde avukatlarına teslim etmesiyle hazır hale gelir. Bundan sonraki süreçte avukatınız usulüne uygun anlaşmalı boşanma dava dilekçesi hazırlayarak görevli ve yetkili aile mahkemesinde davanızı açacaktır. Eğer eşlerden biri protokolde yer alan bir maddeyi değiştirmek isterse bu aşamada yeni protokol hazırlanması gerekecektir. Ancak diğer taraf değişecek bu protokolü kabul etmezse bu aşamada anlaşmalı boşanma davası zora girecektir.


Protokol Mahkemede Geçerli Mi ?


Anlaşmalı boşanma protokollerinde bir şekil şartı zorunluluğu yoktur ancak protokolün yazılı ve ıslak imzalı bir şekilde sunulması zorunluluğu bulunmaktadır. Protokolde boşanmanın mali ve manevi sonuçları ve müşterek çocuğun durumu hakkında taraflar serbestçe kararlaştırdığı maddeler yer alabilir. Eşler arasında yapılan protokolün geçerli olabilmesi için aile mahkemesi hakiminin söz konusu protokolü onaylaması ve hukuka uygun bulması zorunludur.

Aksi halde onaylanmayan protokol geçersiz sayılacaktır. Anlaşmalı boşanma protokolüne uyulmazsa ne olur? Sorusu protokolün geçersiz olma durumlarını da göz önüne getirmektedir.


Sonuç olarak, anlaşmalı boşanma protokolü, çiftler arasındaki anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak ve hızlı bir boşanma süreci sağlamak amacıyla kullanılan etkili bir yöntemdir. Ancak, protokole uymama durumunda yasal sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle, çiftlerin protokolü dikkatlice oluşturmaları ve uygulamaları önemlidir. Boşanmak için hazırlanacak protokolün geçerli hale gelebilmesi için belli başlı şekil şartları ve mevzuata uygun olması gerekir.

Kanuna aykırı düzenlenmiş anlaşmalı boşanma protokolü geçersiz sayılır. Bu yüzden eşler protokol hazırlanırken dikkatli olması ve alanında uzman bir boşanma avukatı ile beraber hazırlaması gerekmektedir. Aksi takdirde ciddi hak kayıplarına yol açacaktır. Anlaşmalı boşanma davasında boşanmanın ferilerinden olan ve talep içeren maddeler var ise bu hususların ödeme ve edim tarihinin açık bir şekilde yazılması gerekmektedir. Aksi halde muallak kalan bir protokol hak kayıplarına davetiye çıkartacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

Boşanma protokolü kaç yıl geçerli?

Boşanma protokolünün geçerliliği ülkeler ve yerel yasal düzenlemelere bağlı olarak değişir. Genellikle, bir boşanma protokolü mahkeme kararıyla onaylandıktan sonra sürekli olarak geçerli olabilir. Ancak maddelerin değişmesi veya tarafların anlaşmazlıkları durumunda güncellenmesi gerekebilir. Güncel hukuki durumu öğrenmek için yerel yasal uzmanlara danışmak önemlidir.

Anlaşmalı boşanma davasında taraflardan biri gelmezse ne olur?

Anlaşmalı boşanma davasında taraflardan biri duruşmaya gelmezse, mahkeme durumu değerlendirir ve gerekirse erteler. Tarafların avukatları durumu izah edebilir, ancak davaya devam etmek veya erteleme kararı mahkemenin takdirine bağlıdır.

Anlaşmalı boşanma protokolünün bağlayıcılığı nasıldır?

Anlaşmalı boşanma protokolü taraflar arasında imzalandıktan ve mahkeme tarafından onaylandıktan sonra bağlayıcıdır. Taraflar, protokolde belirlenen şartlara uymakla yükümlüdür; aksi takdirde, hukuki sonuçlarla karşılaşabilirler.

Yorum yapın

Hemen Ara