Kiracı Tahliye Kararını Temyiz Ederse Ne Olur?

Av.Naciozkan

Kiracı Tahliye Kararını Temyiz Ederse Ne Olur; Ev sahibi-kiracı ilişkilerinde, bazı durumlarda kiracının tahliye edilmesi gerekebilir. Ancak, kiracı bu kararı kabul etmeyip istinaf veya temyiz yoluna başvurursa, hukuki bir süreç başlar. Bu makalede, kiracının tahliye kararını temyiz etmesi durumunda ortaya çıkan hukuki süreci ve bu süreçteki önemli aşamaları inceleyeceğiz.

Kiracının tahliye kararını temyiz etmesi, uzun ve uzmanlık gerektiren hukuki bir süreci başlatır. Bu süreçte, her iki tarafın avukatları arasında hukuki süreç, deliller ve kanıtlar önemli bir rol oynar. Temyiz mahkemesinin kararı, tarafların hakları ve sorumlulukları açısından davanın sonucu hakkında belirleyici olacaktır.

Kiracı Tahliye Kararını Temyiz Ederse Ne Olur
Kiracı Tahliye Kararını Temyiz Ederse Ne Olur? 2

Kiracı Tahliye Kararını Temyiz Ederse Ne Olur?


Kiracı tahliye kararını temyiz ederse ne olur? Gibi sorular tarafımıza sıkça sorulmaktadır. Bu aşamada kiracının tahliye kararına karşı temyiz etmesi halinde karar başkaca hiçbir işlem yapmadan durmayacaktır. Kiraya veren mülk sahibi bu durumda da taşınmazı tahliye etmek isteyecektir.


Son yıllarda güncel enflasyondan dolayı ev sahipleri ile kiracılar arasında sık sık anlaşmazlıklar yaşanmaya başlamıştır. Bu durumun bir nebze de olsa önüne geçilebilmesi için kira sözleşmeleri ve tahliye taahhütnameleri yapılmaya özen gösterilmeye başlandı. Fakat yine de söz konusu kira sözleşmelerine uymak istemeyen taraflar mahkeme sürecinin başlanmasına sebep olmaktadır.

Genelde mülk sahipleri ev yada işyerine ihtiyaçları olduğu gerekçesiyle taşınmazı boşaltmak istemektedir. Kiracı söz konusu daireyi boşaltmak istemezse mülk sahibi dava yoluna gitmektedir. Temyiz dilekçesi, yüksek mahkeme tarafından incelenir. Yüksek mahkeme, mahkemenin verdiği kararı hukuka uygunluk, delillerin doğruluğu ve diğer hukuki unsurlar açısından değerlendirir. Bu süreç, tarafların avukatlarının argümanlarını dinleme, belgeleri inceleme ve hukuki prensipleri değerlendirme aşamasını içerir.


Mülk sahibinin bu davayı açması durumunda mahkemece tahliye kararı verilmesi halinde kiracı buna rağmen evi boşaltmaya yanaşmazsa süreç icra takibine gidecektir. Mahkemeden alınan tahliye kararına istinaden bu kararı icra edebilmek için kararın tebliğ ve tefhiminden sonra 10 gün süre verilmektedir. Kanunlarca verilen bu 10 gün süreden sonra kiracı taşınmazı tahliyeye yanaşmazsa kiracı icra marifetiyle zorla çıkartılabilecektir.

Kiracı tahliye kararını temyiz ederse ne olur? Sorusunun cevabı bu aşamadan sonra karşılık bulacaktır. Bu durumda kiracının tahliye kararını temyiz ettiğinde karar kendiliğinden durmaz, kiraya veren hala taşınmazı tahliye etmeyi isteyecektir. Kiracı bu aşamada 3 aylık kira bedelini hesaplatarak teminat göstermesi yada nakit
olarak yatırması halinde istinaf incelemesinin akıbetini beklemek durumunda kalacaktır.


6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu 345. Maddesinde istinaf yoluna başvuru süresi iki haftadır. Bu süre, ilamın usulen taraflardan her birine tebliğiyle işlemeye başlar. İstinaf yoluna başvuru süresine ilişkin özel kanun hükümleri saklıdır.

İlginizi çekebilir; Kiracı Tahliye Davası Ne Kadar Sürer

Tahliye Kararına İtiraz Tahliyeyi Durdurur Mu?


Kiracı tahliye kararını temyiz ederse ne olur? En çok mülk sahipleri tarafından araştırılan bir konudur. Kiracıyı tahliye edebilmek için mahkemeden tahliye karar alarak ilamlı icraya konu etmek gerekecektir. Kanunlarca ilamlı icraya itiraz hakkı mümkün değildir. İlamlı icra için gerekli işleyişin tamamlanarak icranın geri bırakılması kararı alınabilmektedir.

Kiracının aleyhine sonuçlanan ilk derece mahkemesinin verdiği karar sonucunda tahliye edilmesi gereken durumlarda üst mahkemeye itiraz etmesi halinde tahliye kararının durup durmayacağı konusu büyük merak uyandırmaktadır. Bu aşamada bunu bir örnekle açıklamak istersek kira bedelinin 8000 TL olduğunu düşünelim, mahkeme tahliye kararı vermesi halinde kiracı istinaf mahkemesine başvurarak aynı zamanda da 3 aylık kira bedeli olan 24000 TL yi icra müdürlüğüne yatırarak tahliye kararının icrasını durdurma hakkını elde edecektir.

Bu aşamadan sonra mülk sahipleri istinaf mahkemesinin bu kararı bozmasını yada onanmasını kararı gelmeden kiracı hakkında herhangi bir tahliye İşlemini yapamayacaktır. Bu süreçte kiracı ilk derece mahkemesinin hukuka uygun olmadığını düşünüyorsa kira bedelinin 3 aylık tutarını icraya depo ederek tahliyenin ertelenmesini sağlayabilecektir.


Sonuç olarak ilk derece mahkemesi yerel mahkemenin verdiği mahkeme kararına itiraz etmek isteyen kiracı kanunlarca belirlenen prosedürleri tamamlayarak tahliye kararının durdurmayı sağlayabilecektir. Bu işleyişin kanunda adı icranın geri bırakılması olarak yer almaktadır.


Tahliye Kararından Sonra Ne Olur?


Kiracı tahliye kararını temyiz ederse ne olur? Sorusunu yanıtladığımıza göre tahliye kararının sonrasında ne olacağı sorusunu cevaplayacağız. Ev sahibi le kiracı arasında çıkan anlaşmazlıkta sonra dava açılması durumunda kiralananın tahliyesi kararı çıkarsa kiracı taşınmazı tahliye etmek durumunda kalacaktır. Çünkü taraflar mahkemenin verdiği karara uymakla yükümlüdür. Eğer uymazlarsa belli başlı yaptırımlara tabi tutulmaktadır.

Yazımızın konusu bakımından kiracının aleyhine verilen tahliye kararına uymaması durumunda kiraya veren kişi icra marifetiyle kiracıyı taşınmazdan çıkarabilme olanağına sahiptir. Kiraya veren taraf elinde kesin bir mahkeme kararı var ise ilamlı icra yoluyla kiracıyı icra marifetiyle çıkarma olanağına sahiptir. Bunun dışında kiraya veren kişiye kiracının kira bedelini ödememesi durumunda herhangi bir mahkeme İlamına gerek olmadan ilamsız icra yoluna başvurarak icra takibi başlatabilme olanağına sahiptir.

Kiracı, bu durumlarda kendisine gelen ödeme emrine istinaden ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz etme hakkı vardır. Kiraya veren mülk sahibi yönünden lehe sonuçlanması durumunda kiraya verenin icra mahkemesi marifetiyle kiralananı tahliyesini talep etme hakkı doğacaktır. Tahliye davası sonuçlandığında kiracının karar çıktıktan hemen sonrasında tahliye işlemleri başlamaz. Verilen tahliye kararının kesinleşmesi ve tahliye işlemlerinin yapılabilmesi için tebliğden itibaren 10 gün geçmesi beklenecektir. Eğer tahliye kararının icra vasıtasıyla yapılabilmesi isteniyorsa tahliye harcı başta olmak üzere diğer masraflar icra dairesine yatırılmalıdır.

Sıkça Sorulan Sorular

Tahliye davasında temyiz tahliyeyi durdurur mu?

Hayır, genellikle temyiz başvurusu yapıldığında mahkeme kararı durmaz. Ancak, temyiz mahkemesi duruşmada tahliye kararı verebilir. Temyiz süreci tamamlanana kadar mahkeme kararı geçerli olabilir veya temyiz mahkemesi tahliye kararı verebilir.

Tahliye kararına itiraz edilirse ne olur?

Tahliye kararına itiraz edilirse, mahkeme itirazı değerlendirir. Yargıtay veya temyiz mahkemesi süreci başlatılabilir. Mahkemenin kararı itiraz sonucuna göre değişebilir; tahliye kararı onaylanabilir veya reddedilebilir.

Tahliye davasını kaybeden kiracı ne kadar öder?

Tahliye davasını kaybeden kiracı, mahkeme tarafından belirlenen süre içinde çıkış yapmazsa genellikle kira ve diğer borçlarına ilişkin ödemeleri yapmakla yükümlüdür. Mahkeme kararına göre belirlenen miktarları ödemek zorundadır.

Yorum yapın

Hemen Ara