Türkiye’de Evlenip Yurtdışında Boşanmak, Nasıl Boşanabilirim?

Av.Naciozkan

Türkiye’de Evlenip Yurtdışında Boşanmak, Nasıl Boşanabilirim? Günümüz şartlarında, boşanma sayıları giderek artmaktadır. Nitekim boşanma istatistikleri incelendiğinde, boşanan çiftlerin yeni evlenen çiftlere yaklaştığı gözlemlenmektedir. Ülke içi ve ülke dışı yaşayan birçok çift, farklı sebeplerden dolayı boşanmayı istemektedir. Boşanma sayılarının giderek artması, boşanma davalarında nasıl bir süreç izlenmesi gerektiği, sorusunu akla getirmektedir. Bu yazımızda sizlere, yurt dışında yaşayan ve boşanma istekleri bulunan kişilerin hangi yolları izlemesi gerektiğini aktaracak, “Yurt dışında yaşıyorum nasıl boşanabilirim?” sorusuna yanıt verebileceğiz.

Öncelikle, boşanma kararının ciddi ve sağlıklı bir ruh halinde mantık çerçevesinde verilmesi gerektiği tavsiye edilmektedir. Boşanma kararı her iki taraf içinde kesin olarak, kabul gördüğü takdirde boşanma işlemleri için, yurt dışındaki gerekli kurum veya kuruluşlara başvurular yapılmalıdır.

Yurt Dışında Yaşayan Kişilerin Boşanma Süreci

Yurt dışında evlenen kişiler, yurtiçinde evlenen çiftlere göre daha sağlıklı ve sorunsuz olarak evliliklerini noktalamaktadır. Boşanma işlemlerini yetkili mahkemelere giderek, her iki tarafında onayı olacak şekilde sonlandırmaktadırlar. Hukuki yönden ve duygusal olarak herhangi bir problem oluşmadığı için, boşanma süreci de oldukça hızlı sürmektedir.

Boşanma süreci sona erdikten sonra, akla takılan tek soru Türkiye’de tanıma ve tenfiz davalarının açılıp açılmaması gerektiğidir. Çünkü tenfiz davaları hükmünü ne kadar çok sürdürebilir olursa, çiftler açısından o kadar verimli olacaktır. Çünkü boşanma davasında; velayet, miras, nafaka gibi alt başlıklarda bulunmaktadır. Alt başlıkların sürdürülebilir olması gerekir ki taraflar arasında herhangi bir problem oluşması engellensin. Bu nedenle çoğu çift kendi ülkelerinde de boşanma yükümlülüklerini kesinleştirmek için, tanıma ve tenfiz davaları açmaktadır.

Yurt Dışında Boşanmak için Başvuru İşlemleri Nasıl Gerçekleşir?

Boşanmaya karar veren çift, yaşadıkları ülke sınırları içerisindeki boşanma mahkemesine müracaat ederler. Boşanma işlemleri için bazı noktaların kesinleştirilmiş olması gerekmektedir. Bu kesinliği sağlamak; için dış temsilcilik ve noter huzurunda imzalanan belgelere ihtiyaç vardır. Davanın açılması için, belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde mahkeme erkanına teslimiyeti şarttır. Belgelerin eksik olması durumunda, belgeleri tamamlamak için, taraflara 90 günlük bir ek süre verilmektedir.

 • Yurt dışında gerçekleşen evliliği kanıtlamak amacıyla, evlilik cüzdanı kopyası imzalatılmış olarak ilgili mahkemeye iletilmelidir.
 • Her iki tarafın da boşanma kararını, mahkemenin huzuruna resmi bir dilekçe ile sunmaları gerekir.
 • Yapılacak olan boşanma davasının oturumuna, her iki tarafında katılması zorunludur.
 • Fakat çekişmeli olarak adlandırılan, tek celsede sonuçlanmayan boşanma davalarında aktif olarak yapılan katılımlar zorunlu değildir. Tarafların avukatları veya temsil ettikleri kişiler de davaya katılma hakkına sahiptir.

Türkiye’de Tanıma ve Tenfiz Davası Açarken Gerekli Belgeler

Boşanmaya karar veren çift, yaşadıkları ülke sınırları içerisindeki boşanma davasını sonlandırdıktan sonra, alınan kararı kendi ülke sınırları içerisinde de korumak isterler. Bunun için yapmaları gereken şey tenfiz yani tanıma davası müracaatı yapmaktır. Bu dava için gerekli olan önemli belgeler bulunmaktadır. Davayı açmaya yarayan bu belgeler, yurt dışındaki davayı destekleyen ve doğruluğunu kanıtlama amacıyla teslim edilmektedir. Belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda, tenfiz davası açılamaz. Dolayısıyla bütün belgeler noter ve yurt dışı temsilcilikleri tarafından imzalanmalı ve eksiksiz olarak mahkemeye getirilmelidir.

 • *Türkiye’de açılmış bir boşanma davası olmadığına ve eskiden (varsa) açılmış olan boşanma davası red talebinin olmadığına dair bir yazılı beyan vermek gerekir.
 • *Yurt dışındaki mahkemede verilecek olan ayrılık hükmünün, Türkiye’de de geçerli olması için, aile kütüğüne yansımasına izin verildiğini gösteren, noterlik huzurunda imzalanmış belge götürülmelidir. Bu belge hem asli ülkenin noterliğine hem de yurt dışındaki noterliğe Türkçe tercüme olarak imzalatılmalıdır.
 • *Boşanma davasında kesin bir hüküm verilmediği zaman, geçerli olan sonucun yurt dışındaki ülke kararlarına uygun olduğunu belirten, noterlik ve dış temsilcilik huzurunda imzalatılmış Türkçe tercümesi çıkartılmalıdır.
 • *Boşanma talebinde bulunan kişilerin, kimliklerinin veya pasaportlarının noter imzası taşıyan tercümeleri mutlaka bulunmalıdır.
 • *Boşanma işlemi bir aracı ile yapılacak ise, aracılığı yapacak kişiye vekalet verildiğine dair, noter huzurunda imzalatılmış gerekli olan resmî belgeler eksiksiz olarak verilmelidir.

Yurt Dışındaki Boşanma İşlemleri Türk Mahkemelerinde Sürdürülebilir mi?

Yurt dışında yaşamını sürdüren Türk uyruklu kişiler, yurt dışında başlattıkları davaları Türkiye sınırları içerisinde de sürdürebilirler. Fakat bu işlemler için ülkeler arasında, hukuki işlemlerin yapılması gerekmektedir. Yurt dışında açılan davalar, yaşanılan ülkenin hukuki sürecine uygun olarak hazırlanmıştır. Bu nedenle isteğe göre başka bir ülkenin mahkemesiyle, davanın direkt olarak paylaşılması doğru değildir.

Davanın sürdürülebilir olması için, yurt dışındaki mahkemenin tanıma ve tenfiz davasına onay vermesi gerekmektedir. Bu onay verme süreci, ülkeler arasındaki iletişime göre değişiklik gösterebilir. Aynı zamanda boşanma evrakları ve çiftlerin onayları da sürecin işleyiş hızını etkileyen önemli etmenlerdir. Noterlik huzurunda ve dış temsilciliklerle iletişime geçmek, gerekli belgeleri tercüme ettirmek, ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. Bu nedenle tercüme ve imzalatma işlemleri olabildiğince hızlı olmalı ve tanınan belge toplama zamanı içerisinde, hazır hale getirilmelidir.

Tanıma ve Tenfiz Davaları Nedir?

Tanıma ve tenfiz; yurt dışında başlatılan boşanma davalarının, Türkiye sınırları içerisinde de kabul görmesidir. Türkiye mahkemelerinde, genellikle tanıma ve tenfiz davaları birçok dava konusu için açılmıştır. Açılan davalar, yurt dışındaki mahkemenin vermiş olduğu hükümleri, Türkiye sınırları içerisinde de sürdürmek amacıyla açılır. Örnek verdildiğinde yabancı ülkede boşanan çiftin, boşanma kararının Türkiye kurallarında da hüküm kazanması için, tanıma yani tenfiz davası açılmaktadır. Tanıma tenfiz davaları, 5718 sayılı MÖHUK kuralları çerçevesinde yürütülmektedir. Bu tür davalar Asliye Hukuk mahkemelerinde, görevli hakimler tarafından yürütülmektedir.

 • *Yurt dışında yaşayan çiftlerin boşanma davaları,
 • *Çocuk velayet davaları,
 • *İcra davaları,
 • *Miras içerikli mal ve mülk davaları.

Yurt Dışında ve Türkiye Sınırlarında Tanıma Tenfiz Davaları Nasıl Açılır?

Boşanma talebini oluşturmak için iki farklı yol bulunmaktadır. Yaşadığınız ülke sınırları içerisinde, bir boşanma avukatı ile görüşülmesi gerekir. Daha sonra gerekli evraklar tamamlanarak, yabancı ülke mahkemelerinde bir boşanma davası açılmalıdır. Açılan bu davanın, Türkiye sınırları içerisinde de geçerli olması için, açılan davanın ülkeler arasında sürdürülebilir özellikte olması gerekmektedir. Bunun sağlanması için, yurt dışında açılan yabancı mahkemenin izni alınarak, Türk mahkemesine taşınması gerekir. Açılan davanın kamu alanında herhangi bir eşitsizliğe sebebiyet vermemesi gerekmektedir.

Türkiye’de açılacak olan, sürdürülebilir nitelikteki, yabancı devlet temelinde hazırlanan bu davalar, tanıma tenfiz davaları olarak bilinir. Tanıma tenfiz davaları, açıldığı taktirde Türkiye’de bulunan boşanma mahkemelerinde yeniden bir dava açmaya gerek yoktur. Yurt dışında başlatılmış olan dava, kaldığı yerden Türkiye’de sürdürülebilir özelliğini korumaya başlar. Yurt dışı boşanma sürecinde hükmü verilen kararlar, hiçbir değişikliğe uğramadan vatandaşı olunan ülke sınırları içerisinde de geçerliliğini korur.

Yurt Dışında Açılan Davalar Ülkenizde Kabul Görmezse Ne Olur?

Yurt dışında boşanma müracaatı yapan ve yaşadığı ülkede isteği kabul görmeyen kişiler, kendi kütüğünün bulunduğu ülkede dava açma şansına sahiptir. Bu haklar, 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunları tarafından sağlanmaktadır. Boşanma, ayrılık gibi konuların gerekçelerinin kabul görmediğini beyan ederek, dava açmaları mümkündür. Nüfus müdürlüklerinin kabul etmemelerine karşın, Türkiye’de bulundukları konumdaki mahkemelere başvurma hakları bulunmaktadır. Bu tür itiraz davalarına, aile mahkemeleri bakmaktadır. Tanıma ve tenfiz davasında teslim edilen belgeler eşliğinde, aile mahkemesine müracaat etmek son derece kolaydır. Kabul edildiği taktirde yurt dışında geçerli olan hükümler, yaşanılan ülkede de varlığını koruyacaktır.

Yorum yapın

Hemen Ara