Şirketin veya Şirketlerin İhyası Nedir?

Av.Naciozkan

Şirketin ihyası, tasfiyesi tamamlanmış ve ticaret sicilinden terkin edilmiş olan bir şirketin yeniden canlanması olarak tanımlanabilir.

Şirketin ihyası, aşağıdaki durumlarda mümkündür:

  • Tasfiye işlemlerinin hukuka aykırı olarak tamamlanması
  • Tasfiye işlemlerinin tamamlanamaması
  • Tasfiye işlemlerinin tamamlanmasından sonra şirketin alacaklılarının haklarının ihlal edilmesi

Şirketin ihyası, aşağıdaki yollardan biri ile gerçekleşebilir:

  • Tasfiye memurları tarafından açılacak bir dava ile
  • Alacaklıları tarafından açılacak bir dava ile
  • Şirketin ortakları tarafından açılacak bir dava ile

Tasfiye memurları tarafından açılacak bir dava ile şirketin ihyası, tasfiye memurlarının, tasfiye işlemlerinin hukuka aykırı olarak tamamlandığını veya tamamlanamadığını iddia ederek açacakları bir dava ile gerçekleşir.

Alacaklıları tarafından açılacak bir dava ile şirketin ihyası, alacaklıların, tasfiye işlemlerinin tamamlanmasından sonra şirketin alacaklarının tahsil edilemediğini iddia ederek açacakları bir dava ile gerçekleşir.

Şirketin ortakları tarafından açılacak bir dava ile şirketin ihyası, ortakların, şirketin ihyası yoluyla şirketteki haklarını korumak amacıyla açacakları bir dava ile gerçekleşir.

Şirketin ihyası, önemli hukuki sonuçları olan bir işlemdir. Bu nedenle, şirketin ihyası konusunda bir avukata danışılması tavsiye edilir.

Şirketin veya Şirketlerin İhyası Nedir? Nasıl Gerçekleşir?

Türkiye yasalarına göre iki veya daha fazla işletmenin bir araya gelerek emek veya mallarını birleştirmesiyle oluşturulan ortalıktır. Bu ortaklıkların ve tüzel kişiliklerin gelir giderleri arasında ki dengeyi koruyamayıp batmaları sonucu başlayan bir tasfiye süreci olarak adlandırabileceğimiz “şirketlerin ihyası” ticari faaliyetlerine son vermiş bir kuruluşun ardından devam eden süreçte geçmişten kalan borçları adına elinde bulunan mal varlığından ve parasal varlığından alacaklıların paylarına düştüğü kadarını vermesiyle devam eden süreçtir. Tasfiye süreci şirketin ticaret sicilinden silinmesi ile sona ererken şirketin tüzel kişiliği de bu şekilde ortadan kalkmış olur.

Şirketin İhyası

Ticari hayatlarına son vermek zorunda kalmış tüzel kişilikler ardında bıraktıkları mal varlıkları ile borçlularına, ödemekle yükümlü oldukları borçları alacakları pay oranında dağıtılır. Bazen şirket tasfiye edilmesine rağmen borçlar dağıtıldıktan sonra veyahut tasfiye ilanından sonra öğrenilen ve ortaya çıkan bir hak olabilir. Bu durumlarda ihya davasından önce şirketin asli ticari mahkemeye verilmesi ve şirketin geçici süreliğine yeniden canlandırılması gerekir.

Bu davayı şirket tasfiye memuru, tasfiye kurulu, şirketin tasfiyeden önce ki son yönetim kurulu üyeleri, şirket ortakları ve şirketin çalışanları ile şirket alacaklıları açabilir. Bu dava da ticaret sicil müdürlüğü zorunlu hasım olarak gösterilmektedir. Ancak bu dava sonucunda ticaret sicil müdürlüğü her ne kadar taraf olarak görülse de dava masrafları ve herhangi bir ücret talep edilmemelidir.

Dava Süreci

Dava sürecinde ihya gerekçeleri delilleri ile birlikte sunulmalıdır dava sonucunda her ne hüküm verilirse verilsin mahkeme davacıya dava açabilmesi için ek süre vermekle yükümlüdür. Dava sonunda şirket alacaklarını karşılayabilmesi için tekrardan ticaret siciline kaydedilirken ihya edilmesinin ardından tekrar şirket tüzel kişiliğini kaybeder ve ticaret sicilinden kaydı silinir.

Vergi Kaydı devam eden ve halen faal olan şirketlerin ihya davası açarken faal olduğunu belirtmesi halinde ise dava sonucu verilen ihya kararı kaçıcı olacaktır. Batık şirketlerden, kooperatiflerden, alacaklarını alamayan hak sahipleri kooperatif veya şirketin ticaret sicilinden kaydının silinmesinin ardından 5 yıl içinde ihya yoluna gitmesi gerekmektedir.

Yorum yapın

Hemen Ara