İş Hukuku

İş Davası Ve Türleri

İş Davası Ve Türleri

İş Davası Ve Türleri; İş davası, işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için açılan davalardır. İş davaları, iş hukuku kapsamında düzenlenmiştir. İş davaları, işçinin iş sözleşmesinden kaynaklanan haklarını korumak için açılabilir. İş sözleşmesinden kaynaklanan haklar, işçinin ücreti, yıllık izin hakkı, kıdem tazminatı hakkı gibi haklar olarak sayılabilir. İş davaları, işçi tarafından, işçinin yerleşim yerindeki iş … Devamını Oku

Genel Kurul Kararının İptali Dava Dilekçesi

Genel Kurul Kararının İptali Dava Dilekçesi

Genel kurul kararı, bir tüzel kişiliğin organlarından biri olan genel kurulun aldığı karardır. Genel kurul kararı, tüzel kişiliğin faaliyetlerini yönlendirmek ve idare etmek için önemli bir araçtır. Ancak, genel kurul kararının hukuka aykırı olması halinde, bu kararın iptali talep edilebilir. Genel kurul kararının iptali için açılacak dava, tüzel kişiliğin bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesinde açılır. … Devamını Oku

Ticaret Davaları Ne Kadar Sürer?

Ticaret Davaları Ne Kadar Sürer?

Ticari davalar, ticari işletmeler arasında veya tacirlerle tüketiciler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü için açılan davalardır. Ticari davalar, Asliye Ticaret Mahkemelerinde görülür. Ticaret Davalarının Süresi Ticari davaların süresi, davanın niteliğine ve mahkemenin iş yüküne göre değişebilir. Genel olarak, ticari davaların ortalama süresi 1-2 yıl arasındadır. Alacak Davalarının Süresi Ticari davaların en yaygın türlerinden biri olan … Devamını Oku

İkinci El Araç Satışı ve Galeri ile Eksperin Sorumluluğu

İkinci El Araç Satışı Ve Galeri Ile Eksperin Sorumluluğu

İkinci El Araç Satışı ve Galeri ile Eksperin Sorumluluğu ; İkinci el araç satışı, günümüzde yaygın olarak yapılan bir işlemdir. Ancak, ikinci el araç satışlarında, ayıplı araç satışı gibi sorunlar yaşanabilmektedir. Ayıplı araç satışında, araçta alıcı tarafından bilinen veya bilinmeyen bir ayıp bulunmaktadır. Bu ayıp, aracın değerini düşürecek veya kullanılmasını engelleyecek nitelikte olabilir. Ekspertiz Raporunun … Devamını Oku

İş Hukuku Davalarında Avukat Tutmak Zorunlu Mudur?

İş Hukuku Davalarında Avukat Tutmak Zorunlu Mudur?

İş Hukuku Davalarında Avukat Tutmak Zorunlu Mudur; İş hukuku, işçi ve işveren arasındaki hak ve yükümlülükleri düzenleyen bir hukuk dalıdır. İş hukuku kapsamında işçi ve işveren arasında yaşanan uyuşmazlıklar, iş mahkemelerinde görülür. İş mahkemelerinde dava açmak için avukat tutmak zorunlu değildir. Ancak, işçi ve işverenler, hak kaybı yaşamamak için avukattan yardım almak isteyebilirler. Avukat, iş … Devamını Oku

Ticaret Davası Neden Açılır? Kime Karşı Açabilir?

Ticaret Davası Neden Açılır? Kime Karşı Açabilir?

Ticaret hukuku, ticari işletmelerin ve bu işletmelerin arasındaki ilişkilerin düzenlendiği hukuk dalıdır. Ticaret davaları, ticaret hukuku kapsamındaki uyuşmazlıkların çözümü için açılan davalardır. Ticaret davaları, aşağıdaki nedenlerden dolayı açılabilir: Ticaret davaları, aşağıdaki kişilere karşı açılabilir: Ticaret davaları, ticaret mahkemelerinde görülür. Ticaret Davası Neden Açılır? Kime Karşı Açabilir? Ticaret ile ilgili yaşanan tüm anlaşmazlıklarda ve uyuşmazlıklarda konu … Devamını Oku

Anonim Şirket Avukatı-Adana

Anonim Şirket Avukatı-Adana

Anonim Şirket Avukatı-Adana; Anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş, borçlarından dolayı sadece malvarlığı ile sorumlu olan şirket türüdür. Anonim şirketler, büyük ölçekli işletmelerin kurulmasında ve yönetilmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Anonim şirketlerin kuruluşu, işleyişi ve tasfiyesi, Türk Ticaret Kanunu tarafından düzenlenmiştir. Anonim şirketlere ilişkin hukuki süreçler, karmaşık ve uzmanlık gerektiren konulardır. Bu nedenle, anonim şirket kurmak, yönetmek … Devamını Oku

İş Hukuku Avukatı Ne Kadar Ücret Alır?

İş Hukuku Avukatı Ne Kadar Ücret Alır?

İş Hukuku Avukatı Ne Kadar Ücret Alır?; İş hukuku, işçi ve işveren arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. İş hukuku avukatları, işçilerin ve işverenlerin iş hukukundan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini korumak için çalışırlar. İş hukuku avukatlarının ücretleri, avukatın deneyimine, uzmanlığına, davanın karmaşıklığına ve davanın sonucuna göre değişmektedir. İş hukuku avukatlarının ücretleri, genellikle saatlik olarak belirlenir. … Devamını Oku

Meslek Hastalığı Nedir? Meslek Hastalıkları Sebepleri

Meslek Hastalığı Nedir? Meslek Hastalıkları Sebepleri

Meslek hastalığı, kişinin yaptığı işteki maruziyeti sonucu ortaya çıkan hastalıktır. Meslek hastalıkları, işyerinde kullanılan kimyasallar, tozlar, radyasyon gibi etkenler veya işyeri ortamındaki fiziksel koşullar nedeniyle oluşabilir. Meslek hastalıkları, çalışanların sağlığını ve iş verimliliğini olumsuz yönde etkiler. Meslek hastalıklarının önlenmesi için işyerlerinde gerekli önlemlerin alınması önemlidir. Meslek Hastalığı Nedir?  Meslek hastalığı sigortalı bir çalışanın, çalıştığı işinden … Devamını Oku

Hizmet Tespit Davası Dilekçe Örneği

Hizmet Tespit Davası Dilekçe Örneği

Hizmet tespit davası, işçinin, işveren tarafından sigortasız çalıştırıldığının tespiti ve bu süreler için sigorta primlerinin ödenmesi talebiyle açılan bir dava türüdür. Hizmet tespit davasının açılabilmesi için, işçinin, işveren tarafından sigortasız çalıştırıldığına dair yeterli delil sunması gerekir. Bu deliller, işçinin işverene ait iş yerinde çalıştığına, işverene karşı iş görme ediminin yerine getirildiğine ve bu süreler için … Devamını Oku

Hemen Ara