Tahliye Emrine ve İcra Takibine İtiraz Dilekçesi Örneği

Av.Naciozkan

Hukuk ekibimiz tarafından sizin için Tahliye Emrine İtiraz Dilekçesi Örneği hazırladık. Bu dilekçe ile tahliye taahhütnamesine itiraz edebilirsiniz.

Tahliye Emrine İtiraz Dilekçesi

ADANA 1. GENEL İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO                           : 
İTİRAZ EDEN BORÇLU     : 
VEKİLİ        : Av. NUH NACİ ÖZKAN-ADRES ANTETTEDİR
ALACAKLI         : 
VEKİLİ          : 
KONU        : Tahliye emrine ve takibe itirazlarımız
AÇIKLAMALAR                 :
1-)   Mülkiyeti                                   ait olan ve  ………………………………………………….adresinde bulunan dairede 15.03.2021 başlangıç tarihli kira sözleşmesi uyarınca, müvekkilim kiracı olarak oturmaktadır.

2-) Kira sözleşmesi süresinin 15.03.2021 tarihinde dolacağı da dikkate alınarak, kiralayan  ile aramızda yapılan sözlü sözleşme ile, ikinci Sene söz konusu kira süresi aynı şartlarla tekrar uzatılmıştır. 

3-)  Ancak, kiralayan  kira sözleşmesi süresinin uzatılmasına rağmen Adana 1. Genel İcra Müdürlüğü’nün ………………….. Esas sayılı takip dosyası ile başlattığı takip dosyasından tahliye taahhütnamesine dayalı olarak Tahliye Emri göndermiş bulunmaktadır. Söz konusu tahliye emri 19/06/2023 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. Borçlu hiçbir şekilde alacaklılara dosyaya sunulan tahliye taahhütnamesinde belirtilen tarihte tahliye taahhüdünde bulunmamıştır. Kiralayana bu şekilde bir tahliye taahhütnamesi vermemiştir. Dosyaya sunulan tahliye taahhütnamede tarihler rızamız dışında doldurulmuş olup, bu hususta savcılığa suç duyurusu hakkımızı saklı tutuyoruz.
Bu sebeplerle  kiralayanın dosyaya sunmuş olduğu tahliye taahhütnamesini taahhüt tarihini ve tahliye tarihini kabul etmiyoruz ve işbu tahliye emrine ve icra dosyasına itiraz ediyorum.
SONUÇ VE İSTEM     
1-Söz konusu takibe ve tahliye emrine karşı İTİRAZLARIMIZIN KABULÜNE,
2-İtirazlarımız doğrultusunda karar verilerek haksız ve kötü niyetle başlatılan takip ve tahliye talebinin DURDURULMASINA karar verilmesini talep ederiz.19.06.2023                                                            
                                                                                                   İTİRAZ EDEN (KİRACI)                                                                  

                                                                                                         Vekili
                                                                                          Av Nuh Naci ÖZKAN

Yorum yapın

Hemen Ara