Reddi Miras Süresi

Av.Naciozkan

Reddi miras süresi; Size yasal yada atanmış olarak kalan miras payını almayı istemediğiniz takdirde bu miras payının reddini ve tarafınıza geçmemesini isteme hakkına sahipsiniz. Bu hakkı kanunla sınırlandırılmış mirasçıların elde edebileceği gibi yine mirasçılar almayı istememe hakkına sahiptir. Reddi miras süresini göz önüne alarak ilerlemek her iki taraf için daha sağlıklı bir yöntem olacaktır.

REDDİ MİRAS SÜRESİ

Miras yolu ile size kalan mal veya borçları kabul etmemek en yasal hakkınızdır. Nitekim bazı durumlarda sizlere yüklü bir mal varlığı yerine yüklü bir borç ile karşı karşıya kalabilmektesiniz. İşte bu durumlarda kanun sizleri korumak için reddi miras kurumunu düzenledi ve bunu bir süreye bağladı. Kanun koyucunun bunu süreye bağlamasının sebebi ise hem miras bırakanın alacaklılarını korumak hem de mirası kabul edecek olan mirasçılar yönünden bir hak kaybına sebebiyet vermek istememeleridir. Kanun koyucu bunu bir süreye bağlamamış olsa herkes muallak bir durumda kalacak ve hangi yolun izleneceği hususunda çatışmalar ortaya çıkacaktır.

Yasal mirasçılar yönünden mirası reddetme süresi miras bırakanın vefatını öğrendikleri anda başlamış olacaktır. Ancak bu süre 3 ayla sınırlandırılmıştır. Bu süre ise mirasçıların acı ve elemlerini yaşadıktan sonra mantıklı düşünüp hareket etmek için onlara gereken zamanı tanımak içindir.

2 YIL SONRA REDDİ MİRAS OLURMU

Mirasçılar yasal süre olan 3 aylık süreyi bazen farkında olmadan geçiriyorlar. Bazen de miras bırakan kişinin mirasçılardan haberi dahi olmadığı borçları gündeme geliyor. Hal böyle olunca malları almak isteyen mirasçı hiç bilmediği borçlar yüzünden kendi mal varlıklarını dahi kaybetme aşamasına gelmektedirler. Miras bırakan 3 aylık süre içerisinde hiç hesaba katmadığı borçları görünce reddi miras yapmayı istemektedir. Ancak burada kanunlar çerçevesinde bu işlemlerin yapılması süreye bağlanmıştır. O yüzden yasal mirasçıların mirasçı olduklarını sonradan öğrendiklerini ispatlayamazlar ise tüm borçtan sorumlu olacaklardır.

1 SENE SONRA REDDİ MİRAS YAPILIR MI

Miras bırakanın ölümünden sonra mirasçıların gereken acıyı yaşamalarının ardından kalan mal ve borçları ne yapacakları konusu gündeme gelmektedir. Kanun koyucu kişilerin acısını yaşamayı bekleyerek onlara sağlıklı düşünme yetisini kullanmalarını amaçlamıştır. Bu sebeple kanunlarca sınırlı süreye tabi tutulmuştur. Size kalan mirası öğrendikten sonra 3 aylık süreniz başlamaktadır. Bu üç ay içerisinde dilediğiniz zaman reddi miras hakkınız bulunmaktadır. Dolayısıyla miras bırakanın vefatından 1 yıl sonra reddi miras yoluna başvurunuz olumsuz sonuçlanacaktır. 3 aylık süreden sonra 1 yıl sonra başvuru yaparsanız geçerli bir başvuru söz konusu olmayacaktır.

REDDİ MİRAS ZAMANAŞIMI VAR MI

Türk Medeni Kanunu birçok konuda olduğu gibi mirası reddetmeyi de belirli bir süreye tabi tutmuştur. Bu süre kanunda açıkça sınırlıdır. Süre zamanaşımına uğradıktan sonra mirastan geriye borç kaldıysa bu sizde de ciddi mağduriyetlere yol açacaktır. Bu süreler içinde mirası reddetmeyen kişiler yönünden mirastan doğan hak ve borçların yerine getirilmesi istenecektir. Bu sebeple miras bırakanın ölümü sonrasında eğer mirası istemiyorsanız ilgili yerlere başvuru yaparak bu miras payından feragat ettiğinizi yada mirası reddettiğinizi açık bir şekilde beyan etmeniz gerekmektedir. Ancak o zaman borçlardan kurtulmak mümkün olur.

Sonuç olarak kanunu eksik bilmek mazeret sayılamaz. Dolayısıyla söz konusu reddi miras süresi geçtikten sonra başvurunuz zaman aşımına uğrayacağı için bu konuda gereken dikkat ve özeni göstermek yerinde olacaktır. Reddi miras zaman aşımına uğradığı taktirde geri dönülemez sorunları da beraberinde getirecektir. Gerek reddi miras süresinde gerekse kanundan doğan diğer sürelerde zaman aşımı konusunda hassas davranmak hak kaybının önüne geçecektir.

Sıkça Sorulan Sorular

Reddi miras zaman aşımı var mı?

Evet zaman aşımına uğrar. Kullanıcıların bıraktığı miras, belirli bir süre sonra otomatik olarak silinebilir veya erişilemez hale gelebilir.

Yorum yapın

Hemen Ara