Reddi Miras Dilekçesi

Av.Naciozkan

Reddi miras dilekçesi ; Miras, bir kişinin vefatından sonra geride kalan mal varlıklarının nasıl dağıtılacağına dair karmaşık bir hukuki hukuki yapıya sahiptir. Varisler, mirasçılar ve bunların dağılımıyla ilgili uğraşmak isterken bu süreç sıklıkla karmaşık ve duygusal bir hal alabilir. İşte bu noktada miras avukatları devralır. Miras avukatları, varislerin yasal haklarının korunmasına yardımcı olur ve miras süreçleri düzenlenir. İyi bir iletişim, miras avukatıyla başarılı bir işbirliği için önemlidir. Avukatınıza açık ve dürüst olun, bilgilerinizi detaylı bir şekilde anlatın ve olası şüphelerinizi belirtin. İyi bir iletişim, avukatınızın size en iyi hizmeti sunmasını sağlar.

REDDİ MİRAS DİLEKÇESİ

Miras, bir kişinin vefatı sonrasında mal ve varlıklarının yasal olarak mirasçılara devredilmesi sürecinin kaydedilmesidir. Ancak her zaman bu tasarrufu kabul etmek istemeyebilirsiniz. İşte bu noktada “reddi miras” devreye girer. Miras reddi, miras bırakanın  özellikle borçlarını bir şekilde kabul etmeyi reddetmesini ifade eder. Ancak reddi miras yapmak herkes yapamaz bazı şartları taşıması gerekir. Bu yüzden reddi miras dilekçesinde yazılacak hususlar büyük önem taşımaktadır.

Reddi miras dilekçesi kanunda belirtilen çerçevede düzenlenmesi gerekmektedir. Türk Medeni Kanunu 609. maddesinde ‘’süre içerisinde yapılmış olan ret beyanı, mirasın açıldığı yerin sulh hukuk mahkemesince özel kütüğüne yazılır ve reddeden mirasçı isterse kendisine reddi gösteren bir belge verilir’’ hükmüne yer verilmiştir. Reddi miras dilekçesi yazarken dilekçe sulh hukuk mahkemesine verilmesi gerekmektedir aksi takdirde reddi miras isteminiz reddolacaktır.

İlginizi Çekebilir; Adana Miras Avukatı

REDDİ MİRAS DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR

Reddi miras dilekçesi hazırlanırken miras bırakan kişinin isim soyismi TC si mutlaka yazılmalıdır. Sizde dosyada davacı sıfatını taşıdığınız için davacı olarak kendinizi ve başkaca reddi miras yapacak olan mirasçılar var ise onların isim soyisim TC ve adresleri yazılmalıdır. Reddi miras dava dilekçesinin ana konusu ise reddi miras istemidir.

REDDİ MİRAS DİLEKÇE ÖRNEĞİ

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

                  ADANA

Davacılar                             : 1-

Vekili                                            :Av. Nuh Naci ÖZKAN-Adres ANTETTEDİR

Konu                                            :Mirasın Hükmen Reddi taleplerimizi içerir.

Açıklamalar                                : 

1. Müvekkillerimizin murisi olan ………………….TC kimlik numaralı ……………………..  tarihinde vefat etmiştir.Murisin vefatının ardından mirasçı olarak müvekkillerim kalmıştır…………………….. ‘ın vefat tarihinde terekesinde her hangi bir mal varlığı olmadığı bilindiği için müvekkillerimiz tarafından murisin terekesi hakkında mirası red yoluna gidilmemiştir. Mirasın red süresinin geçirilmesinin ardından, davalıların başlatmış olduğu icra takibi üzerine murisin terekesinin borca batık olduğu anlaşılmıştır.

2. Murisin vefat tarihinde 2000 model üzerinde rehin ve onlarca icra takibi olan bir minibüsten başka maddi değere sahip olabilecek üzerine kayıtlı olan her hangi bir gayrimenkul ya da menkul mal varlığı yoktur. Müvekkillerimizin miras bırakanı  ölüm tarihi itibariyle müvekkillerimize her hangi bir maddi değere sahip bir mal varlığı bırakmadığı gibi bir çok borç bırakmıştır.Müvekkillerim  terekenin  borca batık olduğunu bu sebeple öğrenmişlerdir. Bundan sonraki süreçte de başka banka ve kurumlara yüksek miktarda borçları  olduğunu öğrenmişlerdir.

Belirtilen nedenlerle müvekkillerimin murisi Ali Yıldırım’ın terekesinin borca batık olduğunun tespitine karar verilmesi için eldeki davayı açma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER  : TMK. Ve sair tüm yasal mevzuat Hükümleri,

HUKUKİ DELİLLER    : ………………. Sayılı icra takibi dosyası, ………………………. Sayılı icra takibi dosyası, mirasçılık belgesi, tapu kayıtları, trafik kayıtları, tanık anlatımları, bilirkişi incelemesi ve sair tüm yasal deliller.

TALEP VE SONUÇ       : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerle,haklı davamızın kabulü ile; murisin terekesinin borca batık olduğunun ve bu nedenle mirasçı müvekkillerin mirası hükmen reddetmiş sayıldıklarının tespit ve kabulüne, (fazlaya dair ve diğer her türlü talep ve dava haklarımız ile davayı ıslah hakkımız saklı kalmak kaydıyla), yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımız ile arz ve talep ederiz. 14.10.2023

                  Davacılar vekili

              Av Nuh Naci ÖZKAN

REDDİ MİRAS DİLEKÇESİ VERDİKTEN SONRA NE OLUR

Reddi miras dilekçesi verdikten sonra mahkeme taraf bilgilerini ve miras bırakan kişinin bilgilerini kontrol eder. Eğer gerek görürse ilgili nüfus müdürlüğüne müzekkere yazarak kişinin ölüm belgesini ister. 

Reddi miras dava süreci sonrasında hak kaybına uğramamak için büyük önem taşımaktadır. Miras avukatları, varislerin yasal haklarının korunması, mirasların düzenlenmesi ve hukuki danışmanlık sağlamayı hedeflemektedir. Miras işlemleri karmaşık olabilir ve yanlış adımları ciddi şekilde yol açabilirsiniz. Bu nedenle, miras işlemleriyle ilgili herhangi bir sorunuz veya endişeleriniz varsa, bir miras avukatıyla iletişime geçilmelidir. Uzman bir miras avukatı, sizin için en uygun hukuki çözümler sunabilir ve miras süreçleri sorunsuz bir şekilde yönlendirilebilir.

Yorum yapın

Hemen Ara