Miras Reddi Hakkı Kimlere Verilir?

Av.Naciozkan

Miras reddi hakkı kimlere verilir; Kanunda açık bir şekilde Mirasın reddi kimlerin yapacağını belirtmiştir. Kanun gereği bu hak kanuni veya atanmış mirasçılara verilmiştir. Mirası reddetme hakkını sadece bu iki tür mirasçılar kullanabilir. Eğer bu mirasçılar herhangi bir şekilde zımnen de olsa mirası kabul beyanı yönünde iradeleri var ise artık o mirası kabul etmiş sayılacaklardır ve reddi miras yapmaları mümkün olmayacaktır.

Miras Reddi Hakkı Kimlere Verilir?

Mirasçı sıfatına haiz olan birisi miras sözleşmesi yada başka yollarla atanmış bir mirasçı olsa dahi kendisine kalan miras pay ve haklarından feragat ederek mirası reddedebilir. Reddi mirası mirasçılardan bir kişi yapabileceği gibi tamamı tarafından da yapabilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus her bir mirasçı bu hakkından feragat etmek istiyorsa kendi adına işlem yapmalıdır. Diğer mirasçının reddi miras yapması, yapmayan kişi bakımından reddi miras uygulamasından faydalanamayacağını bilmesi gerekir. 

Miras Reddi Hakkı Kimlere Verilir
Miras Reddi Hakkı Kimlere Verilir? 2

 Mirası Reddeden Mirasçının Payı Kime Kalır?

Miras bırakanın mirasını reddettikten sonra bu mirasın kimlere kalacağı hususu doğacaktır. Ölen birisinden kalan miras maalesef her zaman aktif bir mal varlığı olmuyor. Kimi zaman mirasçı yüklüce bir borç ile karşı karşıya kalıyor. Mirası reddetme hakkı bulunanlar mirası reddederlerse kendileri bu mirasın alacaklarından ve borçlarından sorumlu tutulamayacaktır.

Miras bırakan kişinin borçlarından da hali hazırdaki malvarlığından da bir pay alma hakkı kalmayacaktır. Bu halde mirası reddeden mirasçı, miras bırakan kişiden önce ölmüş gibi düşünülür ve tüm hak ve borçları alt soyuna ve diğer mirasçılara geçer. Kısaca örnekleyecek olursak dedeniz öldüğünde, babanız onun mirasını reddetmiş olsa dahi siz sağ olduğunuz için sizde yasal mirasçısınız ve tüm borçlardan sorumlusunuz. Tabi burada kimlerin daha önce olduğu kimlerin sağ kaldığına göre durumlar değişiklik gösterecektir. Mirası reddeden kişi mirası reddettikten sonra tekrardan mirastan faydalanma hakkı olmayacaktır.

İlginizi Çekebilir; Adana Miras Avukatı

Kişi Sağ İken Reddi Miras Nasıl Yapılır?

Bu hususta birçok bilgi kirliliği vardır. Mirası reddetme hakkı yasal ve atanmış mirasçılarla sınırlandırılmıştır. Tarafın bu sıfatı kazanması için ise kendisinden önce ölen bir miras bırakan olması gerekir. Dolayısıyla mirasçı sıfatını kazanmadan söz konusu mirası reddetmek mümkün değildir. Öncelikle bu hakkı elde etmek için mirası bırakacak kişinin ölmesi gerekir. Buradan da anlaşılacağı üzere miras bırakan kişinin ölümü üzerine mirası ret veya kabul hakkı doğacaktır. 

Ancak bazı sebeplerle miras bırakan kişinin sağlığında söz konusu miras hakkından feragat etmek isteyen mirasçı bunu yerine getirebilmek için mirastan feragat sözleşmesi çerçevesinde hareket etmesi gerekmektedir. Doğmuş veya ileride muhtemel doğacak olan mirasçılık hakkından vazgeçmeyi tercih eden mirasçı hangi kurumu tercih edeceği kanunlar çerçevesinde belirlenecektir.

Reddi Miras Yapanın Borcu Çocuğuna Geçer Mi?

Bu soruyla reddi miras nasıl yapılır sorusundan sonra en sık karşılaştığımız soru türleri arasında yer almaktadır. Miras bırakan kişiden kendisine kalan mirasçının yasal süre içerisinde mirasın reddini içerir yetkili mahkemelerden alınan karar doğrultusunda artık kendisi miras bırakan kişinin borçlarından sorumlu tutulamaz ve haklarına sahip olamaz. Kişi miras bırakandan önce ölmüş gibi hesap yapılır ve miras payları ona göre hesaplanır. Mirası reddeden kişinin alt soyu yaşıyor ise miras payı yasal olarak onlara geçmektedir. Eğer yok ise reddeden kişi ile aynı zümrede mirasçı olanların miras payları artar. Reddi miras yapan bir kişinin alt soyu da mirastan faydalanmak istemiyorsa onların da reddi miras hükümlerince mirası reddetmeleri gerekecektir. Aksi halde kimsenin istemeyeceği sonuçlar doğurur ve miras bırakanın tüm borçlarından sorumlu hale gelecektir.

Yorum yapın

Hemen Ara