Reddi Miras Şartları

Av.Naciozkan

Reddi miras şartları; Miras hukuku avukatı ekibimiz miras kalan kişinin bu mirası reddetmesinde müvekkillerimize hizmet vermektedirler. Mirasın reddi ise miras bırakan kişinin vefatından sonra mirasçıların tamamen kendi istek ve arzularıyla söz konusu miras hakkından vazgeçmeleri anlamına gelmektedir.

REDDİ MİRAS ŞARTLARI

Mirasçılar mirası reddettikten sonra borçlardan kurtulmaktadırlar. Fakat bu şekilde de alacaklarından da mahrum hale gelmektedirler. O yüzden mirası reddetmeden önce iyi bir hesap yaparak ona göre hareket etmeleri gerekir. Mirası yasal ve usulüne uyun bir şekilde reddetmez iseniz, ret işlemi geçersiz hale gelerek sanki hiç mirası reddetmemiş gibi mirasçı sıfatına hak kazanıp borçlardan da sorumlu tutulabilirsiniz. Reddi mirasın şartları ise mirasçı sıfatına haiz olan bir kişinin üç ay içinde bu işlemleri yapması gerekmektedir. Bu süre yasal mirasçıların mirasçı olduklarını öğrendikleri an yani miras bırakanın ölümü ile başlayacaktır. Eğer vasiyetname ile atanmış mirasçıysanız bu tasarrufun size resmi olarak bildirildiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Bu vasiyetname ise, sulh hukuk mahkemesinin vasiyeti açtığı tarihtir.

REDDİ MİRAS HANGİ DURUMLARDA YAPILIR

Reddi miras kurumu ülkemizde genellikle miras bırakandan geriye kalan terekeye baktığımızda terekenin aktifinin yani alacaklarının pasifinden yani borcundan daha az olduğu durumlarda başvurulan bir işlemdir. Bu işlem tek taraflı bir irade beyanı içerir. Bazı durumlarda şahıslara miras olarak malvarlığı değil borç kalır. Bu durumda haklı olarak kendisine ait yıllarca çalışıp emek ettiği mal varlığında bir eksilme olsun istemez. Bu durumlarda kalan mirası reddetme onun için en mantıklı bir yöntem haline gelmektedir.

İlginizi Çekebilir; Adana Miras Avukatı

REDDİ MİRAS KİMLER YAPAMAZ

Kural olarak muristen kalan mallar üzerinde miras hakkı bulunan yasal ve atanmış mirasçılar kanun çerçevesinde mirası reddedebilir. Bu hak kanunlarca koruma altına alınmıştır. Ancak bazı istisnai durumlarda mirası ret hakkı düşerek reddi miras yapma yoluna başvuruyu kaybetmektedir. Öncelikle TMK 606. Maddesinde de belirtildiği gibi 3 aylık yasal ret süresi içerisinde kullanılmamışsa artık bu haktan faydalanması mümkün olmayacaktır.

Reddi miras hakkına sahip mirasçılar, bu haklarından feragat etmek istediklerinde bu iradelerini beyan ederler ve miras feragat nedeniyle istenmediği için reddi miras kanun yoluna da başvurmaları kabul olmayacaktır. Mirastan feragat etmek isteyen kişiler murisin en son yaşadığı yerleşim yerinde bulunan sulh hukuk mahkemesine verecekleri yazılı veya sözlü bir dilekçeyle geçerli hale gelecektir.

Bir diğer reddi miras kimler yapamaz sorusunun cevabı ise ; TMK Madde 610 Yasal süre içinde mirası reddetmeyen mirasçı, mirası kayıtsız şartsız kazanmış olur. Ret süresi sona ermeden mirasçı olarak tereke işlemlerine karışan, terekenin olağan yönetimi niteliğinde olmayan veya miras bırakanın işlerinin yürütülmesi için gerekli olanın dışında işler yapan ya da tereke mallarını gizleyen veya kendisine maleden mirasçı, mirası reddedemez. Zamanaşımı veya hak düşümü sürelerinin dolmasına engel olmak için dava açılması ve cebrî icra takibi yapılması, ret hakkını ortadan kaldırmaz.

Kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere ret süresi sona ermeden daha önce mirasçı sıfatıyla tereke işlemlerine müdahale eden kişiler, murisin işlerinin yürütülmesi için zaruriyetin dışında kalan işleri yapan kişiler, terekedeki malları bir şekilde gizlemeye çalışan gizleyen ve paylaşılmasını engelleyen kişiler ve son olarak tereke mallarını sanki kendi malıymış gibi sahiplenen ve kullanan kişilerin mirası reddetmesi kanun çerçevesinde mümkün değildir. 

REDDİ MİRAS İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR

Eğer mirası ret kurumundan faydalanarak borçlardan kurtulmak istiyorsanız mirası red şartlarını yerine getirdiğiniz gibi bazı evrakları da toparlamanız gerekecektir. Bu evrakların başında veraset ilamı gelmektedir. Veraset ilamını noterden alabileceğiniz gibi mirasçının son yerleşim yerinde bulunan sulh hukuk mahkemesinden de temin edebilirsiniz. Veraset ilamı aldıktan sonra ise sizin mirası reddettiğinize dair beyanınızı içerir bir başvuru dilekçesi hazırlamanız gerekmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Mirası reddeden mirasçının payı kime kalır?

Mirası reddeden mirasçının payı, mirasçının tamamen feragat etmesi anlamına gelir. Bu durumda, mirasçının payı diğer mirasçılara veya mirasın devredildiği kişilere geçer.

Yorum yapın

Hemen Ara