Ev Sahibinin Kiracıyı Evden Çıkarma Süresi

Av.Naciozkan

Ev Sahibinin Kiracıyı Evden Çıkarma Süresi; ev sahibi yani kiraya veren ile kiracı arasındaki sözleşme borçlar kanuna dayanarak düzenlenmektedir. Bu sözleşme iki tarafa da yükümlülük yükleyen bir sözleşme türüdür. Kira sözleşmesini yaparken kiracı kendisini süresinden önce ve gerekçesiz çıkartmaması için kendini koruma altına almayı hedeflerken, mülk sahibi ise kiracıyı çıkartacağı zaman sözleşmeyi feshederek dava açıp tahliye etmeyi hedeflemektedir.

Aşağıda daha ayrıntılı açıklayacağımız şekilde güçsüz olan kiracının bu sözleşmeyi daha kolay feshedebileceği karşılığında mülk sahibinin bu sözleşmeye dayanarak tahliye davası açtığında şartların varlığının olup olmadığının mahkemece irdeleneceği hususunu bilmeniz gerekir. Bu aşamada sadece dava açmış olmak yetmeyeceği gibi dayandığınız fesih sebebinin varlığını da ispatlamanız gerekecektir. 

Ev Sahibinin Kiracıyı Evden Çıkarma Süresi
Ev Sahibinin Kiracıyı Evden Çıkarma Süresi 2

Ev Sahibinin Kiracıyı Evden Çıkarma Süresi

Günümüzde ev sahipleri kiracılarını dilediği an çıkarmak istemektedirler. Fakat aralarında yapılan yazılı yada sözlü sözleşme her iki taraf içinde bağlayıcıdır. Her iki taraftan biri bunu göz önüne alarak sürecin içine girmelidir.

TBK Madde 347 – Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, kiracı her zaman, kiraya veren ise kiranın başlangıcından on yıl geçtikten sonra, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilirler. Genel hükümlere göre fesih hakkının kullanılabileceği durumlarda, kiraya veren veya kiracı sözleşmeyi sona erdirebilir.

Eğer ki sözleşme yapılırken 1 yıl yada 5 yıllık yapılmışsa bu zamanın bitmesi beklenmelidir. Bu süre bitse de aralarında yapılan geçerli bir kira sözleşmesini sona erdirmez. Bu yüzden kiracı oturmaya devam edebilir. Fakat sözleşme bitiminden sonra 10 yıllık sürenin sonuna gelindiğinde her yıl uzama zamanından en az 3 ay önce bildirimde bulunmalıdır.

İlginizi Çekebilir; Adana Gayrimenkul Avukatı

Tüm bu durumlara bakıldığında kiracıyı gerekçesiz evden çıkarma süresi sözleşme süresinden +10 uzama yılı olarak hesaplanabilir. Bunu bir örnekle açıklayacak olursak 13/11/2023 başlangıç tarihi olan bir kira sözleşmesinin 1 yıllık olduğun düşündüğümüzde 13/11/2024 yılında bu süre dolmuş olacak ve belirsiz süreli sözleşme olarak devam edecektir. Bunun üzerine 10 yıl daha eklediğimizde 13/11/2034 yılında kiracıyı evden çıkarmak için hukuki sebebi elde etmiş oluruz.

Yerleşik Yargıtay içtihatlarında olağan üstü fesih yollarından biri hali hazırdaki duruma göre seçilerek bu süreler esnetilebilir ve kiracıyı evden çıkarmak daha kolay bir hale gelmektedir.

Ev Sahibi Kiracıyı Hemen Çıkarabilir Mi

Normal şartlarda iki taraf arasında imzalanan kira sözleşmesini taraflar anlaşarak yada fesih yollarından birini seçerek sonlandırabilir. Eğer fesih etmek isteniyorsa olağan fesih ev olağan üstü fesihten birini seçmek durumundalar. Olağan fesih yoluna başvurulduğunda hiçbir sebep göstermesine gerek yoktur. Ancak sözleşme süresinin bitmesini ve 10 yıllık sürenin geçmesini beklemek zorundadır. 

TBK MADDE 352- Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.

Kiracı, bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde; bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için kendisine yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulmasına sebep olmuşsa kiraya veren, kira süresinin ve bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde, dava yoluyla kira sözleşmesini sona erdirebilir. Kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin aynı ilçe veya belde belediye sınırları içinde oturmaya elverişli bir konutu bulunması durumunda kiraya veren, kira sözleşmesinin kurulması sırasında bunu bilmiyorsa, sözleşmenin bitiminden başlayarak bir ay içinde sözleşmeyi dava yoluyla sona erdirebilir.

Olağan üstü fesih yollarında ise bazı sebeplerin ortaya çıkması haline dayanarak kira sözleşmesini ve süreleri de dikkate alarak söyleşmeyi dava yolu ile sonlandırılmasıdır. Her halde bu yola başvurulsa dahi 1 gün sonra kiracıyı evden çıkarabilme hakkını vermemektedir. Kanun koyucu kiracıya yeni bir ev bulmak için araması ,taşınması gibi sebeplerle süre verecektir. Sözleşme tarihinin bitiminden başlamak üzere en geç 1 ay içinde dava yoluna başvurması gerekir.

Ev Sahibi 5 Yıl Sonunda Kiracıyı Çıkarabilir Mi

Normal şartlarda ev sahibi kanuni sürelere bakılacak olursa kiracıyı en erken sözleşme süresi +10 yıl dolduktan sonra çıkarma hakkına sahiptir. Fakat iki defa haksız ihtar çekilmesi veya bazı olağan üstü fesih sebeplerinin doğması hali bu 10 yıllık sürenin dışındadır. Kiracının 5 yıldır oturuyor olması bir önem taşımamaktadır. Eğer evinizdeki kiracıyı çıkarmak istiyorsanız ve bu 10 yıllık süreyi de beklemek istemiyorsanız kanunda belirtilen olağan üstü fesih yollarından sizin için en uygun ve uygulanabilir olanı seçilerek gerekli hukuki sürece başlanması gerekecektir. Bu sebepledir ki tahliye süreçleri zor ve önem gerektiren bir süreçtir. Bu aşamada tahliye davalarında uzman bir avukat ile birlikte çalışarak içinde bulunduğunuz durumu ispatlayabilir, kiracınızı tahliye hakkı alabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Ev sahibi ben oturacağım diye kiracıyı ne kadar sürede çıkarabilir?

Ev sahibi, kiracıyı çıkarmak için genellikle hukuki süreçlere uymak zorundadır. Ancak bu süre, ülkenin ve eyaletin yasalarına bağlı olarak değişebilir. Genelde, ev sahibi tarafından kiracının çıkarılması için belirli bir nedenin olması ve buna dayalı olarak yasal bir bildirim sürecinin takip edilmesi gerekmektedir.

1 yıllık kira sözleşmesi bitince ev sahibi kiracıyı çıkarabilir mi?”

Genellikle, 1 yıllık bir kira sözleşmesinin bitiminde ev sahibi, kiracıyı otomatik olarak çıkaramaz. Sözleşmenin bitiminde, taraflar genellikle sözleşmeyi uzatma veya yeni şartlar üzerinde anlaşma konusunda birbirleriyle iletişime geçerler.

Yorum yapın

Hemen Ara