Kullanmak İçin Uyuşturucu Satın Alma ve Bulundurma Suçu

Av.Naciozkan

Kullanmak İçin Uyuşturucu Satın Alma ve Bulundurma Suçu, Uyuşturucu madde kullanımı, toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden önemli bir suçtur. Kullanmak için uyuşturucu madde satın alma ve bulundurma suçu, uyuşturucu maddeye erişimi kolaylaştırmak ve kullanımı teşvik etmek amacıyla işlenen bir suçtur. Bu suç, Türk Ceza Kanunu’nun 191. maddesinde düzenlenmiştir.

Esrar Kullanma Sınırı

Türkiye’de esrar kullanımı, kişisel kullanım miktarı sınırı içinde kaldığı takdirde suç değildir. Esrar kullanımında kişisel kullanım miktarı, 1 gram olarak belirlenmiştir. Bu miktarın üzerinde esrar bulundurulması, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçu olarak kabul edilir.

Kullanmak İçin Uyuşturucu Satın Alma Ve Bulundurma Suçu
Kullanmak İçin Uyuşturucu Satın Alma Ve Bulundurma Suçu 2

Uyuşturucu Madde Kullanma Savunma Dilekçesi Örneği

Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunun faili, suçu işlediği sırada uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu savunabilir. Bu durumda, failin bağımlılık tedavisine tabi tutulması ve suça tekrar karışmayacağının anlaşılması halinde, mahkeme tarafından ceza indirimi veya cezanın ertelenmesi kararı verilebilir.

Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma Savunma Dilekçesi Örneği

Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunun faili, uyuşturucu maddeyi başkasına satmadığını, kişisel kullanımı için bulundurduğunu savunabilir. Bu durumda, failin uyuşturucu madde miktarının kişisel kullanım miktarı sınırı içinde olduğu ve suça tekrar karışmayacağının anlaşılması halinde, mahkeme tarafından ceza indirimi veya cezanın ertelenmesi kararı verilebilir.

Kullanmak İçin Uyuşturucu Satın Alma ve Bulundurma Suçu

Uyuşturucu ve uyarıcı madde suçları suçun derecesine göre değişiklik göstermektedir. Dolayısı ile ağır suç ceza mahkemesi kişi yargılanmadan önce işlenmiş suçun derecesini göz önünde bulundurmaktadır.

Günümüzde kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma temin etme, satın alma kabul etme suçların tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygın hale gelmiştir. Ülkemizin neredeyse her kesiminde uyuşturucu maddelerin kullanıldığı ve başkalarına da kullandırmaya çalıştırıldığı görülmektedir.

Kişinin kullandığı uyarıcı ve uyuşturucu maddelerin türü kişinin maddi gücüne göre farklılık göstermektedir. Bu maddeleri kullanma nedenleri se daha çok sosyolojik veya psikolojik sebeplere dayalıdır. Bu maddeye erişimi kolaylığı ve ekonomik nedenleri de göz önünde bulundurursak uyarıcı ve uyuşturucu maddelere erişimi sağlamak ve bu maddeyi kullanmanın en önemli nedenleri arasında yer alıyor.

Suçun Oluşması için Gereklilikler

Kullanmak içi uyuşturucu ve uyarıcı madde satın alma bulundurma ya da kabul etme suçunun oluşması için kişinin ya da kişilerin bu maddelerin başka kişi taraşında satın alması ya da ücretsiz olarak kabul etmesi gerekiyor.

 Uyuşturucu kullanma suçu ile uyuşturucu ticareti suçu birbirleri ile çok karıştırılamamadır. Eğer Yargıtay uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı dışında başka bir delile rastlamamış ise, kişisel kullanım sınırını eroin için günlük 60 miligram, esrar içişe günde 3 defa 1, ile 1,1,5 gram gibi sınırlamalar koymuştur.

Kişi bu sınırları aşması halinde bu suç uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandırma suçu şeklinde değil de uyuşturucu ve uyarıcı madde imal olarak işlenir ve cezası da buna göre verilir.

Ceza Hukukunun Temeli ve Cezası Nedir?

Kullanmak için uyuşturucu madde ve uyarıcı madde bulundurma, temin etme, satın alma ya da kabul etme suçlarını cezası  ile 5 yıla kadar hapis cezasıdır. Fakat Türk ceza kanunun aynı maddesinin 191 maddesi gereğince aynı suçtan dolayı başlatılmış soruşturmada suçlu ya da şüpheli hakkında beş yıl sürte ile kamu davasını açılıp erte3lenmesi kararı da verilmektedir. Eğer suçlu bu süre zarfında kendisine verilen getirmez ve bu yükümlülüklere aykırı davranırsa birtakım müeyyidelerle karşılaşacaktır.

İlginizi çekebilir ; Uyuşturucu Bulundurma ve Satma Suçları

Yorum yapın

Hemen Ara