Ticaret Davaları Ne Kadar Sürer?

Av.Naciozkan

Ticari davalar, ticari işletmeler arasında veya tacirlerle tüketiciler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü için açılan davalardır. Ticari davalar, Asliye Ticaret Mahkemelerinde görülür.

Ticaret Davalarının Süresi

Ticari davaların süresi, davanın niteliğine ve mahkemenin iş yüküne göre değişebilir. Genel olarak, ticari davaların ortalama süresi 1-2 yıl arasındadır.

Ticaret Davaları Ne Kadar Sürer?
Ticaret Davaları Ne Kadar Sürer? 2

Alacak Davalarının Süresi

Ticari davaların en yaygın türlerinden biri olan alacak davaları, bir tarafın diğerinden bir miktar paranın ödenmesini talep ettiği davalardır. Alacak davalarının süresi, davanın miktarına göre de değişebilir. Genel olarak, alacak davalarının ortalama süresi 1 yıl civarındadır.

Ticaret Davaları Ne Kadar Sürer?

Ekonomik faaliyetler çeşitli anlaşmazlıkların yaşandığı bir alandır. Dolayısıyla adil bir ekonomik ortamın temini açısından ticaret hukuku devreye girmektedir. Ticari işletmelerin içinde veya birbiriyle olan ilişkisinde ortaya çıkan her türden ihtilafın çözümü ticaret hukukunun kapsamındadır. Bu noktada firmaların veya şahısların haklarının muhafaza edilmesi bakımından ticaret davaları avukatı görev yapmaktadır.

Ticaretin kapsamı ve yöntemi çeşitlendikçe buna uygun mevzuatlar da güncellenir. İyi bir ticaret hukuku avukatı en son mevzuata hakim olması sayesinde gerek kurumsal müşterilerine gerekse de şahıs olan müvekkillerine bu noktada yardımcı olmaktadır.

Bir ticari davanın ne kadar süreceği davanın içeriğiyle doğrudan bağlantılıdır. Ticari davalar mutlak ticari dava, nispi ticari dava ve telif, havale gibi meseleleri konu edinen diğer davalar olarak üç kapsamda ele alınmaktadır. Bu davaların her biri için süre farklı işlemektedir.

Sürecin en başında Adana ticaret davaları avukatı ile temas kurmak, kişinin bir takım prosedürlerde boğulmasının önüne geçecektir. Bu ise, davanın sağlam bir zeminde başlayıp, hızla neticelenmesini sağlayacaktır. Mahkemeler, davanın kapsamına göre, farklılık göstermekle beraber ticari davalarda 1 sene içinde karar vermektedir.

Ticaret Avukatı Danışmanlık Yapar Mı?

İster ulusal bazda olsun, isterse uluslararası bazda olsun, şirketin Ticaret Hukukuna bağlı kalması önemlidir. Bu noktada uzman avukat, şirkete yeni durumlarla alakalı olarak mevzuatı anlatacak ve onları yönlendirecektir. Böylelikle şirket olası bir hatadan kurtulmuş olmaktadır.

İlgili makale ; Ticaret Davası Neden Açılır?

Yorum yapın

Hemen Ara